Hemsida: shamsen.se
Telefon: 0241-10288
Besöksadress: Solskensgatan 1, 785 60 Djurås

Information från bolagsverket om Shamsen omsorg AB

Omsättning
2018: 42 754 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 29 454 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 18 474 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 10 785 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 2,9%
2017: 3,5%
2016: 1,2%
2015: 12,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 1 190 tkr
2017: 974 tkr
2016: 206 tkr
2015: 1 295 tkr
Årets resultat
2018: 619 tkr
2017: 391 tkr
2016: 51 tkr
2015: 736 tkr
Summa eget kapital
2018: 1 410 tkr
2017: 990 tkr
2016: 900 tkr
2015: 849 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 200 tkr
2016: 300 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 6 207 tkr
Antal anställda
2018: 85
2017: 62
2016: 41
2015: 26
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: