Hemsida: www.viassistans.se
Telefon: 031-387 56 00
Besöksadress: Box 1575, 411 41 Göteborg

Information från bolagsverket om Vi Assistans AB

Omsättning
2019: 10 063 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 9 133 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 8 920 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 8 191 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 1,1%
2018: -1,0%
2017: 2,2%
2016: 1,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 110 tkr
2018: -92 tkr
2017: 195 tkr
2016: 89 tkr
Årets resultat
2019: 43 tkr
2018: 0
2017: 98 tkr
2016: 33 tkr
Summa eget kapital
2019: 220 tkr
2018: 177 tkr
2017: 177 tkr
2016: 79 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 5 581 tkr
Antal anställda
2019: 63
2018: 34
2017: 49
2016: 50
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: