Hemsida: www.togetherpersonligassistans.se
Telefon: 087413980
Besöksadress: Sankt Eriksgatan 97, 113 31 Stockholm

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Together Personlig Assistans AB

Omsättning
2021: 26 606 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 19 821 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 15 066 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 19 350 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 12 335 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 9 713 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 5 828 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: -1,8%
2020: 8,9%
2019: 4,4%
2018: 7,8%
2017: 0,0%
2016: 14,4%
2015: 25,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: -525 tkr
2020: 1 691 tkr
2019: 667 tkr
2018: 1 358 tkr
2017: 1 tkr
2016: -281 tkr
2015: -482 tkr
Årets resultat
2021: 22 tkr
2020: 694 tkr
2019: 838 tkr
2018: 805 tkr
2017: 334 tkr
2016: 826 tkr
2015: 924 tkr
Summa eget kapital
2021: 3 355 tkr
2020: 3 333 tkr
2019: 2 939 tkr
2018: 2 251 tkr
2017: 1 747 tkr
2016: 1 652 tkr
2015: 1 226 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 300 tkr
2017: 300 tkr
2016: 240 tkr
2015: 400 tkr
Löner till övriga anställda
2017: 8 604 tkr
2016: 6 950 tkr
2015: 4 252 tkr
Antal anställda
2019: 24
2018: 24
2017: 25
2016: 25
2015: 25
Moderbolag
2021:
2020:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 169 100 kr
2019: 74 111 kr
2018: 169 750 kr
2016: -70 250 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 69 400 kr
2019: 93 111 kr
2018: 100 625 kr
2016: 206 500 kr
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Anordarens kommentar till information från bolagsverket, lämnat till Assistanskoll

"Vi är verksamma inom flera områden inom Socialomsorg där vi även arbetar med konsultverksamhet inom utbildning mot andra LSS verksamheter och inom kvalitetsledningssystem."

Skicka sidan till: