Hemsida: www.togetherpersonligassistans.se
Telefon: 087413980
Besöksadress: Krogtäppan 226, 137 68 Jordbro

Information från bolagsverket om Together Personlig Assistans AB

Omsättning
2018: 19 350 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 12 335 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 9 713 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 5 828 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 7,8%
2017: 0,0%
2016: 14,4%
2015: 25,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 1 358 tkr
2017: 1 tkr
2016: -281 tkr
2015: -482 tkr
Årets resultat
2018: 805 tkr
2017: 334 tkr
2016: 826 tkr
2015: 924 tkr
Summa eget kapital
2018: 2 251 tkr
2017: 1 747 tkr
2016: 1 652 tkr
2015: 1 226 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 300 tkr
2017: 300 tkr
2016: 240 tkr
2015: 400 tkr
Löner till övriga anställda
2017: 8 604 tkr
2016: 6 950 tkr
2015: 4 252 tkr
Antal anställda
2018: 24
2017: 25
2016: 25
2015: 25
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Anordarens kommentar till information från bolagsverket, lämnat till Assistanskoll

"Verksamheten arbetar även med konsultverksamhet inom utbildning mot andra LSS verksamheter inom kvalitetsledningssystem."

Skicka sidan till: