Hemsida: www.humantouch.nu
Telefon: 0455-21180
Besöksadress: Norra Smedjegatan 4, 371 33 Karlskrona

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Human Touch AB, fd EF

Omsättning
2020: 21 999 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 23 010 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 26 950 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 29 841 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 30 019 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 29 742 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 6,6%
2019: -1,2%
2018: 4,8%
2017: 4,6%
2016: 5,5%
2015: 4,2%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 1 454 tkr
2019: -278 tkr
2018: 1 283 tkr
2017: 1 379 tkr
2016: 1 479 tkr
2015: 1 241 tkr
Årets resultat
2020: 1 197 tkr
2019: 25 tkr
2018: 1 040 tkr
2017: 1 112 tkr
2016: 1 223 tkr
2015: 678 tkr
Summa eget kapital
2020: 6 647 tkr
2019: 5 451 tkr
2018: 5 426 tkr
2017: 4 486 tkr
2016: 3 474 tkr
2015: 2 551 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 300 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 19 282 tkr
Antal anställda
2020: 44
2019: 62
2018: 74
2017: 82
2016: 82
2015: 82
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: -12 636 kr
2018: 58 318 kr
2016: 67 227 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 1 136 kr
2018: 47 273 kr
2016: 55 591 kr

Skicka sidan till: