Hemsida: www.personlig-assistent.nu
Telefon: 0455-21180
Besöksadress: Thore Christoffersgatan 6, 371 33 Karlskrona

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Human Touch AB, fd EF

Omsättning
2019: 23 010 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 26 950 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 29 841 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 30 019 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 29 742 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: -1,2%
2018: 4,8%
2017: 4,6%
2016: 5,5%
2015: 4,2%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: -278 tkr
2018: 1 283 tkr
2017: 1 379 tkr
2016: 1 479 tkr
2015: 1 241 tkr
Årets resultat
2019: 25 tkr
2018: 1 040 tkr
2017: 1 112 tkr
2016: 1 223 tkr
2015: 678 tkr
Summa eget kapital
2019: 5 451 tkr
2018: 5 426 tkr
2017: 4 486 tkr
2016: 3 474 tkr
2015: 2 551 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 300 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 19 282 tkr
Antal anställda
2019: 62
2018: 74
2017: 82
2016: 82
2015: 82

Skicka sidan till: