Hemsida: www.omsorgsjouren.se
Telefon: 08-51 51 22 51 eller 073-521 36 33
Besöksadress: Trettondagsvägen 16, 126 36 Hägersten

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Omsorgsjouren Sverige AB

Omsättning
2021: 2 820 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 2 358 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 2 086 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 1 926 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 6 236 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 10 129 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 3,8%
2020: -8,5%
2019: -10,0%
2018: -0,8%
2017: 19,0%
2016: 30,8%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 107 tkr
2020: -201 tkr
2019: -201 tkr
2018: -15 tkr
2017: 1 128 tkr
2016: 3 049 tkr
Årets resultat
2021: 83 tkr
2020: 222 tkr
2019: 130 tkr
2018: 110 tkr
2017: 872 tkr
2016: 2 372 tkr
Summa eget kapital
2021: 4 728 tkr
2020: 5 245 tkr
2019: 5 023 tkr
2018: 4 893 tkr
2017: 4 872 tkr
2016: 4 084 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 600 tkr
2019: 0
2018: 0
2017: 90 tkr
2016: 84 tkr
Löner till övriga anställda
2016: 4 636 tkr
Antal anställda
2021: 7
2020: 7
2019: 7
2018: 7
2017: 13
2016: 16
Moderbolag
2021:
2016:

Skicka sidan till: