Hemsida: www.adeocare.se
Telefon: 08 - 731 77 07
Besöksadress: Kommendörsgatan 2, 114 48 Stockholm

Information från bolagsverket om AdeoCare AB

Omsättning
2019: 53 074 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 47 082 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 45 096 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 31 512 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 27 054 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: -0,7%
2018: 1,2%
2017: 5,0%
2016: 3,6%
2015: 3,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: -348 tkr
2018: -146 tkr
2017: 2 095 tkr
2016: 824 tkr
2015: 759 tkr
Årets resultat
2019: 1 462 tkr
2018: 508 tkr
2017: 1 651 tkr
2016: 705 tkr
2015: 421 tkr
Summa eget kapital
2019: 2 298 tkr
2018: 1 516 tkr
2017: 1 108 tkr
2016: 1 129 tkr
2015: 498 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 100 tkr
2017: 100 tkr
2016: 250 tkr
2015: 75 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 15 920 tkr
Antal anställda
2019: 123
2018: 110
2017: 108
2016: 68
2015: 39
Moderbolag
2019: 559043-9146
2016: 559043-9146
2015: 559043-9146

Skicka sidan till: