Hemsida: www.adeocare.se
Telefon: 08 - 731 77 07
Besöksadress: Kommendörsgatan 2, 114 48 Stockholm

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av AdeoCare AB

Omsättning
2021: 130 187 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 90 894 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 53 074 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 47 082 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 45 096 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 31 512 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 27 054 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 5,5%
2020: 14,7%
2019: -0,7%
2018: 1,2%
2017: 5,0%
2016: 3,6%
2015: 3,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 5 882 tkr
2020: 6 845 tkr
2019: -348 tkr
2018: -146 tkr
2017: 2 095 tkr
2016: 824 tkr
2015: 759 tkr
Årets resultat
2021: 5 247 tkr
2020: 2 232 tkr
2019: 1 462 tkr
2018: 508 tkr
2017: 1 651 tkr
2016: 705 tkr
2015: 421 tkr
Summa eget kapital
2021: 7 072 tkr
2020: 4 530 tkr
2019: 2 298 tkr
2018: 1 516 tkr
2017: 1 108 tkr
2016: 1 129 tkr
2015: 498 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 4 000 tkr
2020: 1 200 tkr
2019: 0
2018: 100 tkr
2017: 100 tkr
2016: 250 tkr
2015: 75 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 15 920 tkr
Antal anställda
2021: 248
2020: 160
2019: 123
2018: 110
2017: 108
2016: 68
2015: 39
Moderbolag
2021: 559043-9146
2020: 559043-9146
2019: 559043-9146
2016: 559043-9146
2015: 559043-9146
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: -348 000 kr
2018: -146 000 kr
2015: 759 000 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 1 462 000 kr
2018: 508 000 kr
2015: 421 000 kr

Skicka sidan till: