Hemsida: www.novumassistans.se
Telefon: 019-179010
Besöksadress: Drottninggatan 38, 702 22 Örebro

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Novum Assistans AB

Omsättning
2020: 100 659 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 89 944 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 87 583 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 64 855 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 51 573 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 2,9%
2019: 1,2%
2018: 2,8%
2017: 2,5%
2016: 2,7%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 2 909 tkr
2019: 1 058 tkr
2018: 2 421 tkr
2017: 1 615 tkr
2016: 1 396 tkr
Årets resultat
2020: 2 250 tkr
2019: 788 tkr
2018: 1 800 tkr
2017: 1 219 tkr
2016: 1 110 tkr
Summa eget kapital
2020: 3 388 tkr
2019: 1 138 tkr
2018: 1 873 tkr
2017: 1 758 tkr
2016: 1 238 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 400 tkr
Löner till övriga anställda
2020: 67 005 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2020: 1 982 tkr
Antal anställda
2020: 188
2019: 169
2018: 154
2017: 113
2016: 78
Moderbolag
2020:

Skicka sidan till: