Hemsida: funkisgruppen.se
Telefon: 08-522 501 60 eller 073-973 83 50
Besöksadress: Korta gatan 7, 5 tr, 171 54 Solna

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Funkisgruppen AB

Omsättning
2021: 65 570 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 46 664 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 38 873 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 35 300 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 31 415 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 23 785 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 20 472 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: -4,3%
2020: -21,3%
2019: -12,9%
2018: 4,3%
2017: 13,5%
2016: 15,2%
2015: 18,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: -59 tkr
2020: -6 223 tkr
2019: -5 026 tkr
2018: 1 500 tkr
2017: 4 202 tkr
2016: 3 583 tkr
2015: 3 748 tkr
Årets resultat
2021: -2 805 tkr
2020: -8 478 tkr
2019: -2 462 tkr
2018: 3 tkr
2017: 1 287 tkr
2016: -52 tkr
2015: 2 180 tkr
Summa eget kapital
2021: 16 937 tkr
2020: 14 742 tkr
2019: 23 220 tkr
2018: 2 354 tkr
2017: 2 351 tkr
2016: 4 064 tkr
2015: 4 116 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 3 000 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2021: 37 074 tkr
2020: 25 500 tkr
2019: 20 833 tkr
2018: 18 438 tkr
2017: 15 022 tkr
2016: 10 769 tkr
2015: 10 035 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2021: 1 478 tkr
2020: 1 397 tkr
2019: 1 265 tkr
2018: 1 027 tkr
2017: 1 017 tkr
2016: 804 tkr
2015: 589 tkr
Antal anställda
2021: 112
2020: 69
2019: 65
2018: 42
2017: 27
2016: 22
2015: 34
Moderbolag
2021: 556820-0199
2020: 556820-0199
2019: 556820-0199
2018: 556820-0199
2016: 556820-0199
2015: 556820-0199
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: -3 111 500 kr
2019: -2 513 000 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: -4 239 000 kr
2019: -1 231 000 kr

Skicka sidan till: