Hemsida: www.godassistans.nu/kontakt
Telefon: 08-23 26 00
Besöksadress: Huvudkontorets adress, Gustav III:s Boulevard 54, 169 74 Solna, , Lokalkontor, Slottsgatan 116, 602 22 Norrköping, Tel: 011-461 98 10/11

Information från bolagsverket om God Assistans i Mitt AB

Omsättning
2019: 155 797 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 257 809 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 203 303 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 112 600 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 3,0%
2018: 2,3%
2017: 2,2%
2016: 0,7%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 4 667 tkr
2018: 5 986 tkr
2017: 4 419 tkr
2016: 752 tkr
Årets resultat
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 563 tkr
Summa eget kapital
2019: 3 508 tkr
2018: 1 261 tkr
2017: 1 261 tkr
2016: 1 261 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 3 285 tkr
2018: 1 200 tkr
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2019: 100 055 tkr
2018: 162 857 tkr
2017: 131 380 tkr
2016: 72 766 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2019: 838 tkr
2018: 1 764 tkr
2017: 2 081 tkr
2016: 1 246 tkr
Antal anställda
2019: 232
2018: 391
2017: 389
2016: 316
Moderbolag
2019: 559004-3393
2018: 559004-3393
2017: 559004-3393
2016: 559004-3393
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Anordarens kommentar till information från bolagsverket, lämnat till Assistanskoll

"Utdelat kapital är utbetalat till moderbolaget för återinvestering i och utveckling av verksamheten"

Skicka sidan till: