Hemsida: heladigassistans.se
Telefon: 0708-14 15 92
Besöksadress: Lövholmsvägen 20, 117 43 Stockholm

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Hela Dig Assistans Stockholm AB

Omsättning
2021: 2 491 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 2 490 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 2 472 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 2 418 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 2 428 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 2 339 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 2 262 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: -0,6%
2020: 3,5%
2019: 0,2%
2018: -0,2%
2017: 0,1%
2016: -0,1%
2015: 2,3%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: -14 tkr
2020: 83 tkr
2019: 4 tkr
2018: -5 tkr
2017: 2 tkr
2016: -2 tkr
2015: 51 tkr
Årets resultat
2021: 1 tkr
2020: 47 tkr
2019: 1 tkr
2018: -6 tkr
2017: 0
2016: -2 tkr
2015: 43 tkr
Summa eget kapital
2021: 103 tkr
2020: 102 tkr
2019: 55 tkr
2018: 53 tkr
2017: 109 tkr
2016: 162 tkr
2015: 164 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 50 tkr
2016: 54 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 1 406 tkr
Antal anställda
2021: 5
2020: 5
2019: 5
2018: 5
2017: 5
2016: 5
2015: 5
Moderbolag
2021:
2020:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 83 000 kr
2019: 4 000 kr
2017: 2 000 kr
2015: 51 000 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 47 000 kr
2019: 1 000 kr
2017: 0 kr
2015: 43 000 kr
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: