Hemsida: www.iass.se
Telefon: 0702754804/0733478270
Besöksadress: Fristadstorget 8 A, 632 18 Eskilstuna

Information från bolagsverket om Iustitia Assistans AB

Omsättning
2018: 31 593 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 34 696 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 24 314 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 16 053 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 0,5%
2017: 2,6%
2016: 2,3%
2015: 1,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 160 tkr
2017: 889 tkr
2016: 555 tkr
2015: 250 tkr
Årets resultat
2018: 122 tkr
2017: 645 tkr
2016: 420 tkr
2015: 249 tkr
Summa eget kapital
2018: 1 398 tkr
2017: 1 275 tkr
2016: 880 tkr
2015: 460 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 100 tkr
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 11 137 tkr
Antal anställda
2018: 58
2017: 54
2016: 41
2015: 36
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: