Hemsida: www.accresco.nu
Telefon: 070-7705396
Besöksadress: Magasinsgatan 4, 722 10 Västerås

Information från bolagsverket om Accresco Assistans AB

Omsättning
2019: 1 356 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 2 054 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 2 264 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 1 534 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 2 732 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 7,2%
2018: 4,2%
2017: 3,4%
2016: 4,0%
2015: 6,4%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 97 tkr
2018: 86 tkr
2017: 76 tkr
2016: 62 tkr
2015: 176 tkr
Årets resultat
2019: 74 tkr
2018: 65 tkr
2017: 57 tkr
2016: 121 tkr
2015: 102 tkr
Summa eget kapital
2019: 246 tkr
2018: 172 tkr
2017: 107 tkr
2016: 390 tkr
2015: 269 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 340 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 1 743 tkr
Antal anställda
2019: 3
2018: 4
2017: 5
2016: 5
2015: 5

Skicka sidan till: