Hemsida: www.carelli.se
Telefon: 0770-17 60 30
Besöksadress: Bagaregatan 23, 2tr, 61131 Nyköping

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Carelli Assistans AB

Omsättning
2020: 146 687 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 92 100 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 70 044 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 18 288 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 6 299 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 1 984 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 5,9%
2019: 5,3%
2018: 6,7%
2017: 5,2%
2016: 2,5%
2015: 2,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 8 549 tkr
2019: 4 883 tkr
2018: 4 671 tkr
2017: 953 tkr
2016: 151 tkr
2015: 58 tkr
Årets resultat
2020: 6 073 tkr
2019: 3 761 tkr
2018: 3 561 tkr
2017: 721 tkr
2016: 112 tkr
2015: 49 tkr
Summa eget kapital
2020: 8 053 tkr
2019: 4 980 tkr
2018: 4 569 tkr
2017: 1 008 tkr
2016: 287 tkr
2015: 175 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 3 000 tkr
2018: 2 500 tkr
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 1 185 tkr
Antal anställda
2020: 287
2019: 188
2018: 145
2017: 36
2016: 14
2015: 11
Moderbolag
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 70 653 kr
2019: 82 763 kr
2018: 89 827 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 50 190 kr
2019: 63 746 kr
2018: 68 481 kr
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: