Hemsida: www.molnetassistans.se
Telefon: 010 - 161 90 00
Besöksadress: Kungsvägen 18, 856 40 Sundsvall

Information från bolagsverket om Molnet Personlig Assistans AB

Omsättning
2018: 25 823 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 17 997 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 12 553 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 4 234 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 4,4%
2017: 4,8%
2016: -0,9%
2015: 1,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 1 126 tkr
2017: 857 tkr
2016: -112 tkr
2015: 47 tkr
Årets resultat
2018: 637 tkr
2017: 524 tkr
2016: -125 tkr
2015: 41 tkr
Summa eget kapital
2018: 953 tkr
2017: 574 tkr
2016: 50 tkr
2015: 574 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 300 tkr
2017: 150 tkr
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 2 808 tkr
Antal anställda
2018: 43
2017: 31
2016: 20
2015: 10
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: