Hemsida: www.passab.se
Telefon: 040-792 00
Besöksadress: Johanneslustgatan 1, 212 28 Malmö

Information från bolagsverket om Personlig Assistans i Södra Sverige AB

Omsättning
2018: 21 924 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 19 197 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 21 358 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 19 674 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 0,8%
2017: -0,2%
2016: 2,0%
2015: 1,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 180 tkr
2017: -33 tkr
2016: 428 tkr
2015: 192 tkr
Årets resultat
2018: 118 tkr
2017: -33 tkr
2016: 370 tkr
2015: 188 tkr
Summa eget kapital
2018: 213 tkr
2017: 95 tkr
2016: 128 tkr
2015: -243 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 13 995 tkr
Antal anställda
2018: 39
2017: 34
2016: 38
2015: 40

Skicka sidan till: