Hemsida: www.nordiacare.se
Telefon: 019-760 16 00
Besöksadress: Radiatorvägen 17, 702 27 Örebro

Information från bolagsverket om NC Assistans i Örebro AB

Omsättning
2019: 31 030 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 6,4%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 1 962 tkr
Årets resultat
2019: 681 tkr
Summa eget kapital
2019: 1 738 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
Antal anställda
2019: 75
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: