Hemsida: www.nordiacare.se
Telefon: 019-760 16 00
Besöksadress: Radiatorvägen 17, 702 27 Örebro

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Nordia Care AB

Omsättning
2020: 52 050 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 30 948 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 30 988 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 5,8%
2019: 6,4%
2018: 5,2%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 2 960 tkr
2019: 1 962 tkr
2018: 1 614 tkr
Årets resultat
2020: 1 248 tkr
2019: 681 tkr
2018: 1 225 tkr
Summa eget kapital
2020: 1 687 tkr
2019: 1 738 tkr
2018: 1 457 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 800 tkr
2019: 0
2018: 0
Antal anställda
2020: 116
2019: 75
2018: 76
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: