Hemsida: www.helsaab.se
Telefon: 090 - 206 08 80
Besöksadress: Storgatan 38, 903 26 UMEÅ

Information från bolagsverket om Helsa Omsorg och Bemanning i Norden AB

Omsättning
2018: 20 522 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 39 346 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 32 871 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: -4,4%
2017: -4,2%
2016: -5,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: -904 tkr
2017: -1 656 tkr
2016: -1 668 tkr
Årets resultat
2018: -845 tkr
2017: -1 419 tkr
2016: -823 tkr
Summa eget kapital
2018: 555 tkr
2017: 550 tkr
2016: -3 492 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 23 129 tkr
Antal anställda
2018: 78
2017: 114
2016: 29

Skicka sidan till: