Hemsida: www.inspireraomsorg.se
Telefon: 070-2702778 eller 070-6185201
Besöksadress: Skönbergagatan 8, 614 30 Söderköping

Information från bolagsverket om inspirera Assistans AB

Omsättning
2019: 7 959 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 8 657 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 6 964 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 6 192 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 3,2%
2018: 3,1%
2017: 3,7%
2016: -24,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 252 tkr
2018: 271 tkr
2017: 259 tkr
2016: -1 479 tkr
Årets resultat
2019: 193 tkr
2018: 202 tkr
2017: 215 tkr
2016: -1 428 tkr
Summa eget kapital
2019: 60 tkr
2018: -485 tkr
2017: -687 tkr
2016: -902 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 5 094 tkr
Antal anställda
2019: 14
2018: 19
2017: 17
2016: 17
Moderbolag
2019: 559023-6005
2018: 559025-4347

Skicka sidan till: