Hemsida: www.jattekompisassistans.com
Telefon: 0735 - 18 66 76
Besöksadress: Fjelie Lillebyväg 12, 237 91 Bjärred

Information från bolagsverket om Jättekompis Assistans AB

Omsättning
2016: 13 848 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 10 225 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2016: 4,1%
2015: 9,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2016: 555 tkr
2015: 960 tkr
Årets resultat
2016: 384 tkr
2015: 750 tkr
Summa eget kapital
2016: 974 tkr
2015: 908 tkr
Utdelning till aktieägare
2016: 0
2015: 318 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 6 790 tkr
Antal anställda
2016: 29
2015: 24

Skicka sidan till: