Hemsida: humlanassistans.se
Telefon: 0734-27 35 53
Besöksadress: Bodholmsgången 4, 127 48 Skärholmen, , **OBS, ny adress sedan 2019 januari**

Information från bolagsverket om Humlan Assistans AB

Omsättning
2018: 11 919 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 13 539 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 13 734 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 14 425 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: -7,3%
2017: 9,3%
2016: 9,9%
2015: 6,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: -844 tkr
2017: 1 197 tkr
2016: 1 259 tkr
2015: 871 tkr
Årets resultat
2018: -530 tkr
2017: 921 tkr
2016: 979 tkr
2015: 679 tkr
Summa eget kapital
2018: 2 456 tkr
2017: 2 985 tkr
2016: 2 514 tkr
2015: 1 535 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 450 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 9 661 tkr
Antal anställda
2018: 49
2017: 49
2016: 49
2015: 51

Skicka sidan till: