Hemsida: www.varmlandassistans.se
Telefon: 054-820 10 10
Besöksadress: Sandbäcksgatan 7, 653 40 Karlstad

Information från bolagsverket om Värmland Assistans AB

Omsättning
2019: 5 600 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 3 869 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 13 720 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 16 036 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 2 833 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 12,9%
2018: -0,4%
2017: 26,2%
2016: 30,9%
2015: 1,7%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 724 tkr
2018: -47 tkr
2017: 3 539 tkr
2016: 4 885 tkr
2015: 49 tkr
Årets resultat
2019: -5 tkr
2018: -4 253 tkr
2017: 1 875 tkr
2016: 2 979 tkr
2015: 32 tkr
Summa eget kapital
2019: -1 120 tkr
2018: -1 115 tkr
2017: 3 138 tkr
2016: 2 810 tkr
2015: -168 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 1 549 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2019: 2 662 tkr
2018: 2 547 tkr
2016: 7 520 tkr
2015: 1 782 tkr
Antal anställda
2019: 9
2018: 9
2017: 15
2016: 19
2015: 7

Skicka sidan till: