Hemsida: www.maxia.nu
Telefon: 010 516 44 77
Besöksadress: Hisingsgatan 28, 41703 Göteborg

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Maxia Care AB

Omsättning
2019: 22 314 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 17 999 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 10 841 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 4 945 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 131 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 3,4%
2018: 0,9%
2017: 3,7%
2016: 1,1%
2015: 3,8%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 725 tkr
2018: 156 tkr
2017: 386 tkr
2016: 55 tkr
2015: 5 tkr
Årets resultat
2019: 364 tkr
2018: 37 tkr
2017: 210 tkr
2016: 30 tkr
2015: 4 tkr
Summa eget kapital
2019: 696 tkr
2018: 332 tkr
2017: 294 tkr
2016: 84 tkr
2015: 54 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 71 tkr
Antal anställda
2019: 37
2018: 30
2017: 38
2016: 15
2015: 1

Skicka sidan till: