Hemsida: www.friassistans.se
Telefon: 08-518 190 30
Besöksadress: Västgötagränd 5, 118 28 Stockholm

Information från bolagsverket om Fri Assistans STHLM AB

Omsättning
2018: 51 400 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 42 962 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 31 437 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 108 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 1,7%
2017: 1,3%
2016: 2,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 889 tkr
2017: 557 tkr
2016: 899 tkr
2015: -64 tkr
Årets resultat
2018: 426 tkr
2017: 274 tkr
2016: 517 tkr
2015: -64 tkr
Summa eget kapital
2018: 1 202 tkr
2017: 777 tkr
2016: 546 tkr
2015: 29 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Antal anställda
2018: 88
2017: 73
2016: 50
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: