Hemsida: www.mrassistans.se
Telefon: 0704 - 34 10 10
Besöksadress: Knektåsvägen 39, 506 49 Borås

Information från bolagsverket om MR Assistans AB

Omsättning
2018: 1 129 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 827 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 16,2%
2017: 15,2%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 183 tkr
2017: 126 tkr
2016: -23 tkr
Årets resultat
2018: 142 tkr
2017: 103 tkr
2016: -23 tkr
Summa eget kapital
2018: 272 tkr
2017: 130 tkr
2016: 27 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Antal anställda
2018: 2
2017: 2
2016: 2

Skicka sidan till: