Hemsida: familjenab.nu
Telefon: 070 293 08 05
Besöksadress: Bergavägen 12, 184 30 Åkersberga

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Familjen AB (Familjen utan gräns AB)

Omsättning
2021: 7 057 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 7 180 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 2 510 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 2 076 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 4 812 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 3 867 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: -1,2%
2020: 2,8%
2019: 1,2%
2018: -20,6%
2017: 9,6%
2016: 0,2%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: -81 tkr
2020: 192 tkr
2019: 30 tkr
2018: -45 tkr
2017: 456 tkr
2016: 8 tkr
Årets resultat
2021: -25 tkr
2020: 108 tkr
2019: 14 tkr
2018: 1 tkr
2017: 262 tkr
2016: 3 tkr
Summa eget kapital
2021: 107 tkr
2020: 182 tkr
2019: 104 tkr
2018: 151 tkr
2017: 315 tkr
2016: 53 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 50 tkr
2019: 0
2018: 60 tkr
2017: 165 tkr
2016: 0
Löner till övriga anställda
2016: 2 720 tkr
Antal anställda
2021: 17
2020: 17
2019: 11
2018: 11
2017: 11
2016: 15
Moderbolag
2021:
2020:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2021: -20 250 kr
2019: 7 500 kr
2017: 228 000 kr
2016: 8 000 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2021: -6 250 kr
2019: 3 500 kr
2017: 131 000 kr
2016: 3 000 kr
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: