Hemsida: azaleacare.se
Telefon: 021 - 480 60 00
Besöksadresser : Västerås, Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås.

Karlstad, Jungmansgatan 9, 652 28 Karlstad.

visa flera adresser.. Norrköping, Skolgatan 1B, 602 25 Norrköping.

Mora, Vasagatan 14, 792 32 Mora.
.

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Azalea Care AB

Omsättning
2021: 118 975 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 111 545 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 89 232 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 69 102 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 9,5%
2020: 7,8%
2019: 6,4%
2018: 3,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 11 272 tkr
2020: 8 701 tkr
2019: 5 710 tkr
2018: 2 029 tkr
Årets resultat
2021: 8 902 tkr
2020: 6 772 tkr
2019: 4 415 tkr
2018: 1 518 tkr
Summa eget kapital
2021: 9 246 tkr
2020: 7 343 tkr
2019: 4 572 tkr
2018: 1 556 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
Löner till övriga anställda
2021: 74 587 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2021: 683 tkr
Antal anställda
2021: 180
2020: 177
2019: 163
2018: 113
Moderbolag
2021: 556738-9142
2020: 556738-9142
2019: 556738-9142
2018: 556738-9142

Skicka sidan till: