Hemsida: glaucusassistans.se
Telefon: 018-470 30 18
Besöksadress: Kungsängsvägen 31a, 753 23 Uppsala

Information från bolagsverket om Glaucus Assistans AB

Omsättning
2019: 8 477 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 9,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 817 tkr
Årets resultat
2019: 462 tkr
Summa eget kapital
2019: 522 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
Antal anställda
2019: 17
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: