Hemsida: www.nsrassistans.se
Telefon: 076 275 65 12
Besöksadress: Huddingevägen 339, 141 38 Stockholm

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av NSR Assistans AB

Omsättning
2021: 5 587 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 5 441 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 1 907 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 7,2%
2020: 7,7%
2019: 4,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 381 tkr
2020: 412 tkr
2019: 94 tkr
2018: -8 tkr
Årets resultat
2021: 292 tkr
2020: 319 tkr
2019: 72 tkr
2018: -8 tkr
Summa eget kapital
2021: 725 tkr
2020: 433 tkr
2019: 114 tkr
2018: 42 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
Antal anställda
2021: 10
2020: 10
2019: 3
Moderbolag
2021:
2020:
2018:
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: