Västernorrlands län

Anordnare av personlig assistans med kontor i Sundsvall där sparade medel för assistansomkostnader kan användas efter ett byte av anordnare : 1 stycken.

För att jämföra flera anordnare sida vid sida, bocka i rutorna nedan
I Västernorrlands län finns 375 personer beviljad assistansersättning från Försäkringskassan, 80 av dessa (21%) anlitar sin kommun som assistansanordnare, 15 anlitar ett assistansbrukarkooperativ (4%) och 275 anlitar ett assistansföretag (73%).

Källa: Försäkringskassan, december 2020, (uppdaterad feb 2021).

Sundsvall (sundsvall.se/)

851 85 SUNDSVALL

God Assistans i Norr AB profilen »

Tillbaks till alla anordnare av personlig assistans
som tar kunder i Västernorrlands län

Skicka sidan till: