Ieva Reine, projektledare för Försäkringskassans enkät till assistansberättigade svarar på frågor

Den 15 november skickade Försäkringskassan ut en enkät med 41 frågor till alla assistansberättigade i Sverige. Frågorna rör allt från om man har den assistans man behöver, vilka arbetsuppgifter assistenterna utför till hur ens boende ser ut.
Ieva Reine, projektledare på Försäkringskassan svarar på frågor om enkäten.

Vad är syftet med att skicka ut enkäten?
- Enkätundersökningen är en viktig del i den breda utvärdering som vi nu gör av personlig assistans inom Försäkringskassan. Syftet med enkätundersökningen är att öka vår kunskap om personlig assistans och därigenom utveckla Försäkringskassans handläggning. Detta görs genom en omfattande kunskapsöversikt och behovsinventering av personlig assistans bland personer som får assistansersättning från Försäkringskassan. Förhoppningsvis ska detta kunna bidra till att minska utanförskapet och öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.

Skickas den till alla assistansberättigade?
- Ja, vi på Försäkringskassan gör en totalundersökning dvs. alla som har personlig assistans från Försäkringskassan får enkäten hemskickad.

Är det frivilligt att fylla i enkäten?
- Deltagande i enkätundersökningen är frivillig. Dock är det mycket viktigt att så många som möjligt fyller i enkäten för att vi ska kunna få en bra bild av situationen och behoven av de assistansberättigade.

Kan man välja att svara på vissa frågor men inte andra?
- Ett antal frågor kan vara mindre aktuella för barn med funktionsnedsättning eller om den som fyller i enkäten i stället för den assistansberättigade inte kan svara på frågan. Då går det alltid bra att välja alternativet "vet ej/inte aktuellt" eller gå till nästa fråga.

Hur bör man agera om man tycker att vissa frågor känns för närgångna?
- Vi på Försäkringskassan har ansträngt oss för att utforma enkäten på ett respektfullt sätt, t.ex. genom att låta testpersoner med olika funktionsnedsättningar och personlig assistans granska frågorna. Känns någon fråga för närgången, svara inte på den, men skriv gärna kommentar i slutet av enkäten.

Kan informationen man lämnar användas i en kommande omprövning av ens assistans, eller kan anställda i framtiden se vem som lämnat vilka uppgifter?
- Nej, all persondata som namn, personnummer och adress hålls separat från enkätsvaren. Varje person får ett löpnummer som inte kan kopplas till en individ och all analys sker endast på gruppnivå. Information som anges i enkäten kommer aldrig att komma användas i ett enskilt ärende.

Vilka områden vill ni utveckla med hjälp av svaren, och hur?
- Det beror på vad svaren på enkäten ger oss för bild av personlig assistans. Förhoppningsvis kommer många att svara och ge oss en bra kunskap så vi kan utveckla Försäkringskassans arbete med bemötande, service och stöd.

Är det något du vill tillägga?
- Resultaten från denna omfattande undersökningen planeras att finnas tillgänglig efter sommaren 2011, säger Ieva Reine.

Ieva Reine intervjuades av Kenneth Westberg 2010-11-17

Läs enkäten här: Försäkringskassans enkät: Hur är det att leva med personlig assistans?


Skicka sidan till: