Medellöner för personliga assistenter

Nedan jämförs löneutvecklingen för personliga assistenter i Arbetsgivarföreningen KFO, KFS samt HÖK- och PAN-avtalet i Sveriges kommuner och Landsting, SKL/PACTA företagen.

År KFO
månadslön
KFO
timlön
KFS
månadslön
SKL/PACTA
PAN-avtalet
Timlön
SKL/PACTA
HÖK-avtalet
månadslön
SKL/PACTA
HÖK-avtalet
timlön

Vård
företagarna
BPA (Bransch
personlig
assistans)

2004 17 279 kr 94,28 kr 15 962 kr 93,70 kr 16 601 kr 91,90 kr -
2005 17 787 kr 97,13 kr 16 560 kr 96,10 kr 17 095 kr 94,20 kr -
2006 17 816 kr 100,87 kr 17 400 kr 99,20 kr 17 606 kr 96,70 kr -
2007 19 026 kr 104,25 kr 17 315 kr 99,30 kr 17 605 kr 97,40 kr -
2008 19 691 kr 109,00 kr 18 060 kr 108,20 kr 19 260 kr 103,90 kr -
2009 20 296 kr 114,93 kr 18 877 kr 111,90 kr 20 051 kr 107,70 kr -
2010 20 827 kr 116,83 kr 19 800 kr - - - -
2011 21 530 kr 120,73 kr 21 400 kr - - - -
2012 22 700 kr 124,50 kr 21 300 kr
2013 24 582 kr 127 kr 22 800 kr
2014 23 664 kr 126 kr

Källa: Samtliga siffror har lämnats av Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarföreningen KFO och KFS (Kommunnära företag i samverkan)

  • Inom Arbetsgivarföreningen KFO baseras de senaste siffrorna på löneuppgifter från 16 046 assistenter (2014), varav 1 516 månadsanställda och 16 046 timanställda.
  • Inom KFS baseras de senaste siffrorna på löneuppgifter från 1024 assistenter (2013)
  • Inom SKL/PACTA-företagen fanns 39 500 assistenter (2009) varav 10 548 på PAN-avtalet och 28 987 på HÖK-avtalet (i HÖK-avtalet var 19 209 månadsanställda och 9778 timanställda) Nästan alla assistenter med PAN är timanställda.
  • OBS! SKL har inte lämnat några löneuppgifter till Assistanskoll efter 2009. Vårdföretagarna (Bransch personlig assistans) har aldrig lämnat några siffror till jämförelsen.

Skicka sidan till: