Nya blanketter för räkning och tidsredovisning av assistansersättning

Obs! (2019) Försäkringskassans blanketter bör hämtas från just Försäkringskassan sida (eftersom gamla versioner kan inte läsas in..)

Den 12 september 2011 startar Försäkringskassan upp ett nytt system för redovisning av assistansersättning, vilket innebär nya blanketter för Räkning och Tidsredovisning. Blanketterna ska skickas till Försäkringskassans inläsningscentral i Östersund där de skannas. Inga andra blanketter än Försäkringskassans egna kommer att accepteras.

De assistansberättigade som har undantag från att lämna tidsredovisning behöver inte lämna in det. Försäkringskassan säger dock att man i framtiden troligtvis kommer att ta bort möjligheten till undantag från att lämna tidsredovisning. Det finns även planer på att längre fram kunna redovisa räkningar och tidsredovisningar direkt på webben.


Vidare läsning

Frågor och svar från försäkringskassan om det nya systemet

blankett för Räkning av Assistansersättning

blankett för Tidsredovisning av Assistansersättning

Skicka sidan till: