Debattartikel kritiserar neddragningar i assistansen

I en debattartikel i Aftonbladet beskrivs hur enskilda individer med behov av personlig assistans drabbats av neddragningar efter en vägledande dom i Regeringsrätten. Bakom debattartikeln står bland annat Agneta Luttropp, socialpolitisk talesperson för Miljöpartiet och representanter för brukarorganisationer. De anser att LSS bör förtydligas så att dess intention inte tappas bort, det vill säga att alla ska kunna delta fullt ut i samhället.

Aftonbladet debatt: Funktionsnedsatta har rätt till ett bra liv


Skicka sidan till: