Vad säger funktionsrättsrörelsen om nya regeringen?

BrukarorganisationernaAssistanskoll har frågat 10 funktionsrättsorganisationer om hur de ser på hur M-KD-L-regeringen med stöd av SD agerat när det gäller personlig assistans.

Frågor till funktionsrättsorganisationerna

(Klicka på frågorna och du kommer till brukarorganisationernas svar)

 1. Vad anser ni generellt om nya regeringens politik för personlig assistans hittills?
 2. Vad anser ni om att assistansersättningens timbelopp höjdes med 1,5%?
 3. Vad anser ni om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet ännu inte tagits upp av regeringen? Vad bör regeringen göra?
 4. Vad anser ni om att regeringen vill utreda om svenskt medborgarskap ska vara en förutsättning för att beviljas personlig assistans, och kanske andra LSS-insatser?
 5. Bör regeringen verka för att införa ett statligt huvudmannaskap och tycker ni att regeringen är tydlig med vad de vill i den frågan?
 6. Vad anser ni är viktigt i hur ett statligt huvudmannaskap utformas?
 7. Vilka åtgärder vill ni se från regeringen vad gäller personlig assistans?
 8. Vad förväntar ni er av Camilla Waltersson Grönvall, (M), ansvarig minister för LSS och personlig assistans?
 9. Finns det utredningar ni anser regeringen bör tillsätta om personlig assistans?
 10. Bör regeringen ge direktiv om personlig assistans till Försäkringskassan tex i regleringsbrevet för 2023?
 11. Vill ni se åtgärder från regeringen för andra LSS-insatser ?
 12. Är det något ni vill tillägga?

10 brukarorganisationer som svarar

1. Vad anser ni generellt om nya regeringens politik för personlig assistans hittills?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
STIL

IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

JAG
Funktionsrätt Sverige
Neuro
DHR
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade

Riksförbundet FUB
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft

2. Vad anser ni om att assistansersättningens timbelopp höjdes med 1,5%?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

JAG
Funktionsrätt Sverige
Neuro
DHR
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade

Riksförbundet FUB
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft


3. Vad anser ni om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet ännu inte tagits upp av regeringen? Vad bör regeringen göra?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

JAG
Funktionsrätt Sverige
Neuro
DHR
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade

Riksförbundet FUB
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft

4. Vad anser ni om att regeringen vill utreda om svenskt medborgarskap ska vara en förutsättning för att beviljas personlig assistans, och kanske andra LSS-insatser?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

JAG
Funktionsrätt Sverige
Neuro
DHR
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade

Riksförbundet FUB
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft

5. Bör regeringen verka för att införa ett statligt huvudmannaskap och tycker ni att regeringen är tydlig med vad de vill i den frågan?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

JAG
Funktionsrätt Sverige
Neuro
DHR
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade

Riksförbundet FUB
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft

6. Vad anser ni är viktigt i hur ett statligt huvudmannaskap utformas?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

JAG
Funktionsrätt Sverige
Neuro
DHR
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade

Riksförbundet FUB
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft

7.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

JAG
Funktionsrätt Sverige
Neuro
DHR
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade

Riksförbundet FUB
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft

8.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

JAG
Funktionsrätt Sverige
Neuro
DHR
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade

Riksförbundet FUB
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft


9.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

JAG
Funktionsrätt Sverige
Neuro
DHR
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade

Riksförbundet FUB
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft

10.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

JAG
Funktionsrätt Sverige
Neuro
DHR
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade

Riksförbundet FUB
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft

11.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

JAG
Funktionsrätt Sverige
Neuro
DHR
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade

Riksförbundet FUB
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft

12. Är det något ni vill tillägga?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

JAG
Funktionsrätt Sverige
Neuro
DHR
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade

Riksförbundet FUB
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft


Skicka sidan till: