Webbplatser/bloggar om personlig assistans

IfA - Intressegruppen för assistansberättigade

IfA arbetar intressepolitiskt och ger stöd till enskilda assistansberättigade samt utfärdar IfA-godkännande av assistansanordnare. IfA driver även "Assistansval" där det går att läsa om de ca 40 assistansanordnare som är IfA-godkända.

Funktionshinderpolitik

Tidskrift som ges ut av DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Har nyheter om assistans.

Heja Olika

Nätsajt som inriktar sig på barn och unga i behov av särskilt stöd, bevakar nyheter om personlig assistans, ger även ut tidskriften Föräldrakraft.

Funkaportalen- Hur fungerar personlig assistans?

Information om personlig assistans från Funka Portalen som drivs av Stiftelsen Funka


Funktionshinder.se

Mötesplats, diskussionsforum och kunskapsbank för frågor som rör funktionshinder och assistans. Expertpanelen ger svar på frågor om assistans.

Föreningen JAG

Ideell organisation som arbetar för personer med omfattande, ofta intellektuella, funktionsnedsättningar.

STIL

STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige är ideell förening av personer med funktionsnedsättning. Föreningen är del av den internationella Independent Living-rörelsen.

Arbetsförmedlingen

Information om yrket personlig assistent från Arbetsförmedlingen.


Thomas Juneborgs blogg om allt som direkt och indirekt berör personlig assistans och LSS

Blogg där Thomas Juneborg kommenterar utvecklingen kring personlig assistans


CP-assistenten av Bengt Elmén

Bengt Elmén, assistansanvändare, gör intervjuer med politiker, satir där han driver med makthavare med mera.

PULSS Föreningen privata utförare i LSS

Organisation med ändamål att främja goda villkor och intressen för privata utförare inom LSS.


Arbetsgivarföreningen KFO

Arbetsgivarorganisation för assistanskooperativ och egna arbetsgivare.

Vårdforetagarna Bransch Personlig assistans

Arbetsgivarorganisation för assistansföretag.

Personlig Assistans tips

PA-tips samlar, dokumenterar och delar assistansanvändares tips och lösningar om hur man får ut det bästa av sin assistans.


Funktionshinderorganisationer/förbund


Funktionsrätt Sverige

Lika Unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Neuroförbundet

DHR, Delaktighet, Handlingsfrihet, Rörelsefrihet

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)

Personskadeförbundet, RTP

Förbundet FÖR Delaktighet och Jämlikhet

Stroke-Riksförbundet

Förbundet unga rörelsehindrade

FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Riksförbundet Attention

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Synskadades Riksförbund (SRF)

Afasiförbundet

Reumatikerförbundet

Epilepsiförbundet


Skicka sidan till: