Länkar till webplatser/bloggar om personlig assistans

IfA - Intressegruppen för assistansberättigade

IfA arbetar intressepolitiskt och ger stöd till enskilda assistansberättigade samt utfärdar IfA-godkännande av assistansanordnare. IfA driver även "Assistansval" där det går att läsa om de ca 40 assistansanordnare som är IfA-godkända.

Personlig Assistans tips

PA-tips samlar, dokumenterar och delar assistansanvändares tips och lösningar om hur man får ut det bästa av sin assistans.

Funktionshinderpolitik

Tidskrift som ges ut av DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Har nyheter om assistans.

Funkaportalen- Hur fungerar personlig assistans?

Information om personlig assistans från Funka Portalen som drivs av Stiftelsen Funka

Brukarkoll.se

Informationssajt med nyheter för personer med funktionsnedsättning


CP-assistenten av Bengt Elmén

Bengt Elmén, assistansanvändare, gör intervjuer med politiker, satir där han driver med makthavare med mera.


Funktionshinder.se

Mötesplats, diskussionsforum och kunskapsbank för frågor som rör funktionshinder och assistans. Expertpanelen ger svar på frågor om assistans.

Heja Olika

Nätsajt som inriktar sig på barn och unga i behov av särskilt stöd, bevakar nyheter om personlig assistans, ger även ut tidskriften Föräldrakraft.

LEVA & jobba med assistans

Hemsida som drivs av Just media.

Fulldelaktighet.nu

På denna blogg medverkar 12 författare som är tongivande i svensk handikappolitisk debatt. Varje dag fram till valet 2010 publiceras en text.

Föreningen JAG

Ideell organisation som arbetar för personer med omfattande, ofta intellektuella, funktionsnedsättningar. Ger ut tidningen Jagaren och ger information till assistenter i Jag gillar mitt jobb till anordnare i Vägledningsprojektet.


Assistansuppropet

Protestsida startad av Veronica Hedenmark, VH Assistans. Sidan startades i protest mot den testversion av bedömningsinstrumentet som ska utreda behov av personlig assistans. Finns även som grupp på Facebook


Arbetsförmedlingen

Information om yrket personlig assistent från Arbetsförmedlingen. Innehåller också intervjuer med assistenter och filmer om att arbeta som personlig assistent.


Thomas Juneborgs blogg om allt som direkt och indirekt berör personlig assistans och LSS

Blogg där Thomas Juneborg kommenterar utvecklingen kring personlig assistans

Kommunal

Den fackliga organisationen Kommunal företräder cirka 2/3 av alla personliga assistenter.


PARO Privata Assistansanordnares Riksorganisation

Organisation som företräder privata assistansanordnare.

PULSS Föreningen privata utförare i LSS

Organisation med ändamål att främja goda villkor och intressen för privata utförare inom LSS.


Arbetsgivarföreningen KFO

Arbetsgivarorganisation för assistanskooperativ och egna arbetsgivare.

Vårdforetagarna Bransch Personlig assistans

Arbetsgivarorganisation för assistansföretag.


Funktionshinderorganisationer/förbund


Funktionsrätt Sverige

Lika Unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Neuroförbundet

DHR, Delaktighet, Handlingsfrihet, Rörelsefrihet

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)

Personskadeförbundet, RTP

Förbundet FÖR Delaktighet och Jämlikhet

Stroke-Riksförbundet

Förbundet unga rörelsehindrade

FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Riksförbundet Attention

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Synskadades Riksförbund (SRF)

Afasiförbundet

Reumatikerförbundet

Epilepsiförbundet

Skicka sidan till: