Stockholms län

Anordnare av personlig assistans med kontor i Järfälla där sparade medel för assistansomkostnader kan användas efter ett byte av anordnare : 1 stycken.

För att jämföra flera anordnare sida vid sida, bocka i rutorna nedan
I Stockholms län finns 2904 personer beviljad assistansersättning från Försäkringskassan, 318 av dessa (10%) anlitar sin kommun som assistansanordnare, 51 anlitar ett assistansbrukarkooperativ (1%) och 2391 anlitar ett assistansföretag (82%).

Källa: Försäkringskassan, december 2020, (uppdaterad feb 2021).

Järfälla (jarfalla.se/)

177 80 JÄRFÄLLA

Sidor om assistans och LSS hos kommunen


Nordia Care AB profilen »

Tillbaks till alla anordnare av personlig assistans
som tar kunder i Stockholms län

Skicka sidan till: