Försäkringskassan skickar ut enkät till alla assistansberättigade

Läs enkäten här: Försäkringskassans enkät: Hur är det att leva med personlig assistans?

En enkät med 41 frågor har skickats ut till samtliga assistansberättigade eller föräldrar till ett barn med personlig assistans. Frågor ställs om bland annat assistansbehovet, ens funktionsnedsättning, hur man blivit bemött på Försäkringskassan, hur boendet ser ut, vilka arbetsuppgifter assistenterna utför, hur det fungerar att vara förälder med assistans eller att ha ett barn som har assistans.
Syftet sägs vara att "få mer kunskap om hur det är att leva med personlig assistans, vilka möjligheter personer med funktionsnedsättning har, samt hur man upplever kontakten med Försäkringskassan".

Intervju med Iena Reine, projektledare för arbetet med enkäten på Försäkringskassan


Skicka sidan till: