Kim E Lindberg – ”Vi lever ständigt med en klump i magen”

Kim E Lindberg
Kim E Lindberg

Kim E Lindberg är administratör för en av de största debattgrupperna på Facebook om personlig assistans. Han vill kunna påverka politiker och ge sin dotter en bättre framtid.

Kim E Lindberg säger att han startade Debattgrupp för diskussion om LSS och mänskliga rättigheter när han förstod effekterna av regleringsbrevet 2016 där regeringen uppmanade Försäkringskassan att bryta timutvecklingen av antalet assistanstimmar.
– Jag såg att det skulle få förödande konsekvenser för personer i behov av personlig assistans. Jag hade samtidigt ett starkt minne av Magdalena Anderssons uttalande i TV4 nyheterna 2015 att man skulle bekosta invandringen med besparingar i assistans och sjukförsäkring, ett uttalande som ställde dessa grupper mot varandra.

Ett nätverk börjar ta form

Kim E Lindberg som bor Karlstad började leta efter information om LSS och en plattform där man kunde diskutera frågan utan att behöva möta för mycket politisk propaganda.
– Jag upplevde att sakfrågan ofta försvann på sociala medier och att det togs upp med en politisk populism istället för att handla om rättighetslagen.
Till slut bestämde sig Kim E Lindberg för att skapa en ny plattform där han och andra som sökte svar kunde samlas och utbyta information.
– Jag startade då Debattgrupp för diskussion om LSS och mänskliga rättigheter. Då hade jag hunnit nätverka så mycket att kontaktlistan började bli lång och ett nätverk redan börjat ta form. Till stor hjälp har jag moderatorn Inger Nilsson.

Utveckling över förväntan

Sedan gruppen startade i juli 2018 har utvecklingen varit över förväntan säger Kim E Lindberg.
– Idag är vi en av dom största grupperna i ämnet på Facebook med 5 299 medlemmar. Senaste 60 dagarna har det varit 703 inlägg, 3753 kommentarer och 14 600 reaktioner.
Vilka är med i gruppen?
– Anhöriga, assistansanvändare, assistenter, arbetsledare och politiker.
Vilka nyhetssajter länkar besökarna mest från?
– Det kan vara SVT, Aftonbladet, Expressen, lokaltidningar och Assistanskoll men även en hel del debatter, statistik och dokument från riksdagen.
Deltar politiker i debatten?
– Ja till viss del, politikerna brukar delta mer frekvent och publicera inlägg desto närmare valet vi kommer, efter valet brukar det avta tyvärr.
Förhandsgranskar ni inläggen?
– Nej det gör vi inte, men vi tar bort inlägg som inte följer gruppreglerna, lämnar ut sekretessbelagda uppgifter eller som kan vara kränkande. Men det är generellt mycket god ton i gruppen och man respekterar varandra.

Assistansbeslut som dras in

Ämnen som tas upp i gruppen är nedskärningar inom LSS och personlig assistans, övergrepp på LSS boenden och funkofobi, säger Kim E Lindberg.
– Det som är mest aktuellt just nu är utredningarna som pågår av personlig assistans.
Vad är människor mest arga över?
– Det kan vara när assistansbeslut dras in så att anhöriga får säga upp sig och vuxna personer som haft personlig assistans får flytta hem till sina föräldrar igen.
Kim E Lindberg berättar att han har en tät kontakt med en kvinna som blev av med stor del av sina assistanstimmar så att hennes anhöriga måste täcka upp.
– Så ser det ut i många fall. Har man inga anhöriga får man förlita sig på hemtjänst eller så blir det en gruppbostad.

Dotter som är assistansanvändare

Varifrån kommer då engagemanget kring LSS–frågor? Kim E Lindberg berättar att han själv haft en ryggskada som gjorde att han förlorade rörelseförmågan i ben och fötter, men att han lärde sig att gå igen med gåbord, kryckor och en bra sjukgymnast. Men den största orsaken idag är hans dotter.
– Jag är pappa till en ung kvinna med omfattande funktionsnedsättning som inte har möjligheten att träna sig till förmågor hon saknar. Hennes liv skulle inte fungera utan personlig assistans och därav fick jag motivationen till att försöka göra allt för att påverka. Jag sitter även i styrelsen i Funktionsrätt Värmland som företrädare för brukarföreningen JAG och arbetar som arbetsledare och personlig assistent.

”Ständig klump i magen”

Även moderatorn Inger Nilsson har en ung vuxen hemma med funktionshinder med assistans dygnet runt. Kampen började även för henne på allvar när hon såg effekterna av regleringsbrevet, berättar Kim E Lindberg.
– Alla vi berörda är beroende av en fungerande LSS lag som ger det stöd som behövs. Vi lever ständigt med en klump i magen. Med debattforumet hoppas vi kunna påverka politiker och beslutsfattare samt skapa en opinion mot neddragningarna inom assistansen.

Klockning av toalettbesök

Det riktas mycket kritik mot Försäkringskassan då många anser att integriteten kränks vid tex klockning av minutrar vid toalettbesök, dusch och måltider med mera. Andra reagerar på att Försäkringskassan och kommuner övertolkar lagar och prejudikat för att kunna skära ner assistansbeslut, säger Kim E Lindberg.
– En stor del av kritiken handlar om att man idag behöver bekosta en advokat för att försvara rättigheter som man enligt lag har rätt till men som till följd av övertolkningar av lagen ifrågasätts. Vi ska inte glömma bort att LSS är en individuell lag som ska bedömas individuellt i varje enskilt fall.

Politikerna säkrar inte upp lagen

Kim E Lindberg anser att situationen för personlig assistans idag är oroväckande eftersom politiken inte säkrar upp lagen så att man kan lita på att man får den hjälp man har rätt till enligt LSS.
– Politikerna har sedan lång tid tillåtit att det utvecklats en allt hårdare rättspraxis, som gjort det allt svårare att beviljas personlig assistans. Nyligen fanns det majoritet i riksdagen att samtliga grundläggande behov skall vara assistansbegrundande i sin helhet, men som socialministern sagt inte kommer att verkställas av regeringen. Det hade varit en av de viktigaste åtgärder man kunnat vidta.

Assistans är en fallskärm

Kim E Lindberg anser LSS ska ses som en trygghetslag som garanterar samhällets stöd till alla medborgare om vi skulle bli allvarligt sjuka eller råka ut för en olycka.
– Vi bör betrakta LSS och personlig assistans som en fallskärm som fångar upp oss om vi faller.

Genomför Artikel 19 i CRPD

Kim E Lindberg har även varit cirkelledare via vuxenskolan om Funktionsrättskonventionen, CRPD, artikel 19 i samarbete med Independent living institute. Han ser personlig assistans som en fråga om mänskliga rättigheter.
– Mänskliga rättigheter handlar om att vi alla ska få leva med som andra med samma värdegrund oavsett funktionsnedsättning, kön, ålder, sexualitet etc.
Vad behöver Sverige göra för att uppfylla de mänskliga rättigheterna här?
– I första hand verkställa CRPD i sin helhet som lag och särskilt Artikel 19. CRPD är mycket väl genomarbetad och om den skulle genomföras fullt ut skulle det avgöra framtiden för personer med funktionsnedsättningar, säger Kim E Lindberg.

Kim E Lindberg intervjuades av Kenneth Westberg 2022–07–01

Vidare läsning

"Debattgrupp för diskussion om LSS och mänskliga rättigheter"

Skicka sidan till: