ENIL - European Network of Independent Living

ENIL grundades 1989, när funktionshindrade från hela Europa samlades i Strasbourg. De enades då om att skapa en politisk organisation för funktionshindrades rättigheter.

Artiklar: (3)

Skicka sidan till: