Florian Sanden, ENIL – ”Vissa länder går framåt, andra bakåt”

Florian Sanden, Project Coordinator, ENIL

ENIL jämför assistanssituationen i 46 länder, och ger stöd till pilotprojekt i Grekland och Portugal. Florian Sanden säger att det finns ett stort motstånd mot att införa personlig assistans bland Europas länder.
– Dels mot de kostnader personlig assistans innebär, dels från tjänsteleverantörer som vill behålla sin kontroll.

ENIL - the European Network on Independent Living har en jämförelse med information om situationen med personlig assistans i 46 länder. Florian Sanden, Policy Coordinator på ENIL, berättar att man även har ett verktyg för att bedöma kvalitet på personlig assistans i ett land.
– Några av utmaningarna är att tillgången till personlig assistans kan vara olika inom ett land. Det kan vara bra för vissa personer och dåligt för andra. Det kan också förändras snabbt, t ex på grund av ändrade anslag eller statliga prioriteringar.

Varierar mellan olika länder

Baserat på dagens information är Norge, Sverige och även Danmark länder med relativt tillförlitliga assistanssystem, säger Florian Sanden.
– I Belgien, Spanien eller Polen verkar personlig assistans däremot inte fungera bra.
Har ni ett verktyg som jämför assistans mellan olika länder?
– Nej, för att bygga ett betyg mellan länder skulle vi behöva en poängsättningsmetod, det har vi inte ännu.

Pilotprojekt i Grekland

Det sker framgångar i vissa länder, säger Florian Sanden. I Grekland är ett EU-finansierat pilotprojekt på väg att starta, som ger personlig assistans till funktionshindrade i Aten.
– Det är positivt att Grekland försöker införa ett pilotprojekt, även om IL-rörelsen i Grekland har mycket kritik mot det projektet.
Vilken kritik har IL-rörelsen i Grekland?
– Först sa den grekiska regeringen att de skulle skapa lagstiftningen tillsammans med de funktionshindrade. En arbetsgrupp som involverade funktionshinderoganisationer (DPOs) sammankallades av socialdepartementet och rekommendationer togs fram. Sedan gick ministeriet vidare och utarbetade en lagstiftning som inte tog hänsyn till de rekommendationer de funktionshindrade gett.

Avslutat projekt i Portugal

I Portugal avslutades just ett pilotprojekt om personlig assistans, finansierat med EU-medel.
– Regeringen beslutade att fortsätta finansiera personlig assistans för alla som hade den under pilotprojektet men avböjde tyvärr att ta in nya användare. Enligt vår medlem, Centro de Vida Independente, är antalet assistansanvändare extremt litet, säger Florian Sanden.

Malta vill reformera sitt system

ENIL ger information till de länder som vill reformera sina system och införa personlig assistans. Det är viktigt att granska kvaliteten på assistanssystemen för att se till att de är i linje med CRPD, säger Florian Sanden.
Maltas regering försöker reformera sitt assistanssystem och har sökt input från ENIL. Om de använder våra kunskaper på ett klokt sätt kan Malta förbättra sitt system. I nuläget är det för tidigt att säga vad de kommer att göra med vår information. (Läs mer om situationen på Malta)

Nödvändiga kostnader upplevs som för höga

De flesta regeringar är dock ovilliga att ge tillräckliga resurser till personlig assistans, säger Florian Sanden och nämner Polen som ett dåligt exempel.
Våra medlemmar från Polen säger till oss att det går i en dålig riktning. Jag hör från kollegor från funktionshinder- och sociala icke-statliga organisationer att det är mycket svårt att skapa stöd till personlig assistans. De nödvändiga kostnaderna upplevs som för höga och det finns inte tillräckligt med stöd, eftersom tjänsteleverantörer vill behålla sin kontroll. (Läs mer om situationen i Polen)

Skottland vill centralisera assistansen

ENIL är även i kontakt med Skottland där det pågår en reform för att centralisera tillhandahållandet av personlig assistans så att staten ska ta hand om det, säger Florian Sanden.
– Dagens decentraliserade modell, där personlig assistans hanteras av lokala myndigheter, har skapat många problem vilket får det att likna ett postnummerlotteri, här vore centralisering en bra sak. (Läs mer om situationen i Skottland)

Europeiska Socialfonden

Att Europeiska Socialfonden används för att införa eller stödja assistanssystem i flera länder är mycket positivt, säger Florian Sanden.
– Detta är mycket bättre än att finansiera institutioner.
Kan du ge exempel på vad Europeiska Socialfonden gett pengar till?
– Den finansierar både pilotprojekten i Grekland och i Portugal.

Individuella exempel ger effekt

Att ge praktiska exempel på hur människor använder sin assistans och hur det påverkar deras liv har visat sig vara framgångsrikt för att skapa mer positiva attityder, berättar Florian Sanden.
– Exemplet med Adolf Ratzka från Sverige som utan assistans förmodligen skulle ha tillbringat sitt liv på en institution, men som istället kunde åka till USA, studera, skaffa familj och föra IL-rörelsen till Europa, är mycket användbart. Vi behöver fler sådana exempel. Om det finns assistansanvändare som vill dela sin historia, är det till stor hjälp. Om du är en assistansanvändare som är intresserad, vänligen kontakta mig på florian.sanden@enil.eu, säger Florian Sanden.

Florian Sanden intervjuades av Kenneth Westberg 2023-10-07


Skicka sidan till: