Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Institutet för mänskliga rättigheter bör granska FN:s kritik mot Sverige”

Pia Steensland

En granskning av hur Sverige följer Funktionsrättskonventionen blir indirekt en granskning även av LSS och rätten till personlig assistans. Det säger Pia Steensland som välkomnar regeringens förslag om ett Institut för mänskliga rättigheter.

Regeringen har i en proposition föreslagit införandet av ett Institut för mänskliga rättigheter som ska starta upp 1 januari 2022 och ligga i Lund. Pia Steensland säger att Kristdemokraterna välkomnar förslaget om ett institut för mänskliga rättigheter.
– Vi har upprepade gånger motionerat i riksdagen om att bevakandet av mänskliga rättigheter ska stärkas.
Är ni kritiska till något i regeringens proposition?
– Vi tycker att regeringen har landat väl i sitt förslag.
Varför behövs institutet?
– Institutet ska säkerställa att Sverige fullt ut respekterar våra internationella åtaganden kopplat till mänskliga rättigheter, tex i Funktionsrättskonventionen.

Indirekt granskning av LSS och rätten till assistans

Institutet bör granska hur Sverige följer Funktionsrättskonventionen med tex Artikel 19 som beskriver rätten till full delaktighet i samhället. Därigenom blir även LSS och personlig assistans något som högsta grad berörs av institutets arbete, säger Pia Steensland.
– Artikel 19 tydliggör att ingen ska tvingas in i t.ex. ett gruppboende mot sin vilja samt att samhället ska erbjuda insatser som tex personlig assistans för att möjliggöra full delaktighet i samhället och att förhindra personer med funktionsnedsättning utsätts för isolering och segregering ifrån samhället. Då detta också är en del av grundintentionen med LSS blir en granskning av Sveriges följsamhet till Funktionsrättskonventionen samtidigt en indirekt granskning av LSS och rätten till personlig assistans.

Regeringen har inte tagit FN:s kritik på allvar

Institutet bör granska hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen och ta ställning till kritik mot Sverige från FN, säger Pia Steensland.
– Ja, Sverige har fått upprepad kritik ifrån FN kring brister i hur vi som land lever upp till konventionen. Jag upplever dessvärre att regeringen inte har tagit kritiken på allvar och inte heller vidtagit de kraftfulla åtgärder som krävs för att komma tillrätta med brister som har identifierats av FN. Det vore välkommet med en oberoende granskning från institutet kring hur de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning respekteras och förverkligas i Sverige utifrån konventionen.

”Tillåter inte att man backar från rättigheter”

Thomas Hammarberg, fd europeisk människorättskommissionär, har sagt att Funktionsrättskonventionen inte tillåter att ett land backar från redan uppnådda rättigheter och han anser att just detta skett i Sverige i personlig assistans.
Är detta något som institutet skulle kunna arbeta med på något sätt?
– Ja, det är ett angeläget område som borde uppmärksammas av institutet, säger Pia Steensland.

Stödjer Liberalerna om garantier för oberoende Institut

Bengt Eliasson säger på Assistanskoll att Liberalerna stödjer ett oberoende institut och vill se ytterligare garantier för dess oberoende, gentemot regering och civilsamhällesorganisationer. Pia Steensland håller med.
– Det är en relevant fråga som Liberalerna lyfter och den bereds just nu inom Konstitutionsutskottet. Vi hoppas att den delen får en bred uppslutning, säger Pia Steensland.

Pia Steensland intervjuades av Kenneth Westberg 2021-05-06Skicka sidan till: