Åsa Regnér kommenterar LSS-utredningen på Facebook

LSS-utredningens utredare är självständig, de färdiga förslagen kommer först i oktober och tills dess behöver de få föra sina diskussioner fritt. Det säger Barn, Äldre och folkhälsominister Åsa Regnér efter att ett utkast från LSS-utredningen cirkulerat det senaste dygnen.

Assistanskoll har i en tidigare artikel beskrivit det utkast till förslag som LSS-utredningen just nu arbetar med. Förslaget innebär bland annat att kommunerna tar över beviljande av personlig assistans och att den inte längre ska ges till barn under 12 år, äldre över 80 år och personer med mindre än 20 tim grundläggande behov.

På sin Facebook-sida skriver Åsa Regnér
:

”Det senaste dygnet har diskussionsunderlag från den pågående LSS-utredningen diskuterats i media och här. Först och främst vill jag säga att det är en självständig utredare och hennes färdiga förslag kommer först i höst. Det är viktigt att utredningen och dess referensgrupper får föra sina viktiga diskussioner.

Men med det sagt: LSS-utredningen har i uppdrag att skapa ett bättre system som bidrar till ökad delaktighet för de barn och vuxna som behöver stöd. Vi vill se en bättre och tydligare lagstiftning som ger bättre möjligheter till barn och vuxna med funktionsnedsättning att leva självständiga liv och vara delaktiga i samhällslivet, till exempel genom att delta i politiken eller i föreningslivet. Vi ska ha ökad trygghet och mer delaktighet. Inget annat.”

Åsa Regners medarbetare Catharina Piazzolla, politiskt sakkunnig på socialdepartementet, skriver i kommentarsfältet

”Utredningen har i uppdrag att titta på effektiviseringar, det stämmer. Men den har i lika tydligt uppdrag att föreslå förändringar som ger delaktighet och jämlikhet och som utgår från konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.”

”Utredningen har inte lämnat några förslag än utan gör det först i oktober. De förslag som just nu cirkulerar i media är alltså inte färdiga förslag. Efter att utredaren är färdig lämnar hon sina förslag till regeringen den 1 oktober. Sedan följer vanligtvis remiss av utredningen innan förslagen i den börjar bearbetas. Efter det finns också tillfällen att arbeta om och få in fler synpunkter. Det är alltså långt ifrån några färdiga förslag som just nu diskuteras.”

Skicka sidan till: