Timbeloppet räknas upp med 1,5 %

mynthög

Assistansersättningens timbelopp föreslås höjas med 1,5 % till 324,5 kr för 2023. För 2022 blir statens kostnad för assistansersättning 720 miljoner lägre än planerat.Det framgår av regeringens budget för 2023.

Regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Regeringens samarbetsparti Sverigedemokraterna väntas stödja budgeten.

Schablonbeloppet höjs 1,5 %

Schablonbeloppet räknas upp med 1,5 procent till 324,5 kr (sid 174 i budgeten) för 2023. Det är samma nivå på uppräkningen som för 2022.

Rimliga villkor krävde höjning på 9,47 %

I kampanjen Rimliga villkor har funktionsrättsorganisationer, Kommunel och Fremia krävt en höjning till 350 kr per assistanstimme, vilket skulle innebära en höjning med 30, 30 kr eller 9,47 %

720 miljoner lägre kostnad än planerat 2022

För 2022 fanns ett anslag på 25,04 miljarder för assistansersättningen, men kostnaderna beräknas landa på 24,32 miljarder. Det innebär en besparing för staten på 720 miljoner.(sid 174 i budgeten)

Kostnaderna fram till 2025

Från 1 januari 2023 genomförs lagändringar som stärker rätten till assistans för tillsyn, egenvård och föräldraansvar. Det innebär att utgifterna för assistansersättning beräknas öka till 24, 59 miljarder 2023, till 26,18 miljarder 2024 och 27,84 miljarder 2025.(sid 174 i budgeten) Antalet assistansberättigade beräknas öka med ca 2000 personer efter att lagändringarna om stärkt rätt till assistans för tillsyn, egenvård och föräldraansvar börjar gälla 1 januari 2023. (sid 156 i budgeten)

Vidare läsning

Regeringens budget för 2023 (sid 155-157, sid 174-175 ) Hälsovård, sjukvård och social omsorg


Skicka sidan till: