annonser
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons JAG Personlig assistans
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Saxerna Omsorg
annons Rehab Station Assistans
annons Humana Personlig assistans
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Vivida Assistans
annons Alma Assistans AB
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Vilhelm Ekensteen, IfA - "Vi välkomnar åtgärder mot oseriösa assistansanordnare"

Till den 30 juni ska Statskontoret i regeringsuppdraget "Ökad säkerhet i utbetalning av assistansersättning" ge förslag som ska öka kontrollen av utbetalning och användning av assistansersättning. IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade välkomnar åtgärder som kan stoppa oseriösa assistansanordnare, men är samtidigt kritiska till innehållet till FUT- Delegationens rapporter som är en del av underlaget för utredningen.

IfA välkomnar åtgärder mot oseriösa anordnare

Vilhelm EkensteenDet har hittills varit tre fall i Halland där personer dömts för att ha låtsats ha funktionsnedsättningar för att få assistansersättning och assistansföretag har enligt polisen varit inblandade. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, välkomnar åtgärder som kan stoppa detta.
- Vår utgångspunkt är att det är angeläget att motverka de organiserade bedrägerier som förekommer. Vi är beredda att utifrån vår kompetens medverka till att Statskontorets uppdrag får ett positivt resultat.
Samtidigt är det ett grannlaga uppdrag enligt Vilhelm Ekensteen så att inte de assistansberättigades valfrihet och självbestämmande i LSS-reformen skadas. Han menar att tillståndsgivningen bör användas som det effektivaste medlet att rensa bland oseriösa anordnare.
- Om en anordnare beslås med systematiska bedrägerier ska det betyda att tillståndet att anordna personlig assistans ryker.

Kritisk till underlaget i FUT-Delegationens rapporter

Regeringen anger rapporterna Vad kostar felen? och Varför blir det fel? från FUT - Delegationen som en del av underlaget till Statskontorets utredning. FUT-Delegationen verkade mellan hösten 2005 till juli 2008 och beskrev orsaker till felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen och förslag till åtgärder. IfA har i ett yttrande riktat stark kritik mot FUT-Delegationens rapporter, Vilhelm Ekensteen anser att det saknas faktaunderlag för uppgifterna att tio procent av felaktiga utbetalningar av assistansersättning till största delen skulle bero på medvetna fel hos assistansberättigade.
- Siffrorna bygger enbart på vad olika kassahandläggare tror, det krävs ett helt annat och bättre faktaunderlag. Rapporterna uppvisar också direkt okunnighet, exempelvis då möjligheten att få undantag för tidsredovisning anges som ett fel trots att det är något som är tillåtet, säger Vilhelm Ekensteen.

Vilhelm Ekensteen intervjuades av Kenneth Westberg 2011-02-21

Vidare läsning

Regeringsuppdraget till Statskontoret "Ökad säkerhet i utbetalning av assistansersättning"

Yttrande från IfA - Intressegruppen för assistansberättigade om FUT Delegationens rapport nr 7 och 9

FUT-Delegationen mot felaktiga utbetalningar

Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen, nov 2007

Varför blir det fel? Orsaker till felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen, maj 2007

Skicka sidan till: