annonser
annons Assistansförmedling
annons JAG
annons Backup
annons Vivida Assistans
annons Humana Personlig assistans
annons STIL
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Maxia Care
annons Nordica Assistans
annons Rehab Sation Assistans


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Personer med assistans beviljad av kommunerna - var ska de hamna?

I oktober 2009 fanns det 3400 personer med personlig assistans beviljad av sin kommun. I följande tabell kan vi se att antalet personer med kommunala assistansbeslut var nästan lika många 1996. Antalet var som högst 2003 med 4600 personer och har sedan dess minskat 28 % fram till 2009.

Artiklar med samma tema: (24)

TEMA - Statistik om personlig assistans

Hur många har fått personlig assistans sedan 1994, vad har genomsnittet av assistanstimmar varit och vilken typ av anordnare har valts? Vilka ägargrupper av assistanföretag finns i branschen? Vi har samlat siffror på vår sida Statistik om personlig assistans.

Vem kan få insatsen

Kommunala assistansbeslut kan beviljas den som är under 65 år och som pga stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med grundläggande behov, men som samtidigt bedöms ha mindre än 20 timmar grundläggande behov/vecka som är gränsen för att få assistansersättning från Försäkringskassan.
Det finns ingen fastställd undre gräns. I en dom i Kammarrätten i Göteborg 2010-02-02, mål nr 2543-09 sägs det dock att "Slutsatsen i kammarrätten blev att behoven var av den omfattning som krävs för personlig assistans och insatsen skulle uppgå till åtminstone tre till fem timmar".

Framtiden oviss

Detta är en grupp vars framtid är oviss, LSS-Kommitténs slutbetänkande föreslog att de istället för assistans ska omfattas av den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd", vilket nyligen både Socialutskottets C-Ordförande Kenneth Johansson och Moderaternas talesperson Margareta Kjellin fortfarande anger som en utgångspunkt i intervjuer med Assistanskoll.
Andra, bland annat Socialdemokraternas och Vänsterpartiets talespersoner Lennart Axelsson och Eva Olofsson samt Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord har uttalat att personer som idag har assistans beviljad av kommunerna istället borde rymmas inom assistansersättningen på Försäkringskassan.

Vidare läsning

Statistik över antal personer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan eller kommunen

Antal personer med insatsen personlig assistans enligt LSS

1 jan 1996: 3300
1 jan 1997: 3900
1 jan 1998: 4000
1 nov 1998: 3900
1 juni 1999: 4500
1 juni 2000: 4200
1 sep 2001: 4300
1 sep 2002: 4300
1 okt 2003: 4600
1 okt 2004: 3900
1 okt 2005: 3600
1 okt 2006: 3700
1 okt 2007: 3300
1 okt 2008: 3500
1 okt 2009: 3400

Källor:

Insatser till personer med funktionshinder 1999

Funktionshindrade personer - insatser enligt LSS år 2003

Statistik över personer med funktionsnedsättning - insatser enligt LSS år 2009

Skicka sidan till: