Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet – ”Uppenbar risk att assistansreformen tar skada av fuskdebatten”

Anders LindbergLedarskribenter som talar öppet om att begränsa rättigheter i personlig assistans. Åklagare som säger att 50 % av all utbetald assistansersättning är fusk. Den pågående fuskdebatten riskerar att få allvarliga konsekvenser, säger Anders Lindberg.

Myndighetspersoner ska inte spekulera

Björn Rosenlöf, åklagare på Ekobrottsmyndigheten, sade nyligen i en debattartikel i Expressen: Efter mina diskussioner med Försäkringskassan, och med beaktande av vad jag själv upplevt som åklagare, skulle jag bli mycket förvånad om fusket understiger 50 procent av all utbetald assistansersättning”. Som jämförelse kan sägas att regeringens egen utredare Stig Svensson med bakgrund på Skatteverket 2018 bedömde att fusket i personlig assistans låg mellan 2 och 6 %.
Myndighetspersoner ska inte ägna sig åt uttalanden som det Björn Rosenlöf gjorde, säger Anders Lindberg.
– Han ska inte spekulera om något han inte vet något om. Om han har stöd för en sådan siffra utgår jag från att han åtalar de ansvariga.
Björn Rosenlöf säger samtidigt att ingen egentligen vet vad siffran är…
– Om han inte har stöd för den siffran bör han vara tyst, myndighetspersoners spekulationer tas som sanningar i en sådan här debatt. Det skulle inte förvåna mig om siffran kommer upp i huvudledare i DN snart och presenteras som sanning.

Organiserad kriminalitet

Den fuskdebatt som nu startat har delvis sin grund i den myndighetsgemensamma rapporten OLLE från Nationellt underrättelsecentrum som hävdar att organiserad brottslighet utnyttjat personlig assistans och arbetstillstånd. Arbetskraftsinvandring sägs kombineras med olika typer av kriminalitet som skenanställningar, skattebrott osv. Anders Lindberg menar att rapporten beskriver organiserad kriminalitet vilket är en polisiär fråga.
– Den här kriminaliteten handlar inte bara om det tagits hit enskilda personer via arbetskraftsinvandring. Det handlar om organiserade kriminella som utför systematiskt fusk med försörjningsstöd, assistansersättning, arbetstillstånd osv. För två år sedan pekade NOA ut välfärds– och arbetsmarknadsbrottslighet som två centrala delar där kriminella försörjer sig.
Hur bör man agera mot denna kriminalitet?
– Det krävs myndighetssamarbete och i detta fall en förändring av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Uppenbar risk att assistansreformen skadas

Anders Lindberg ser en uppenbar risk att man i diskussionen om och i agerandet mot fusket, skadar hela assistansreformen. Assistansberättigade och sunda företag riskerar dras över samma kam som kriminella företag. Kriminaliteten och rättigheterna i assistansreformen hålls inte isär i debatten menar han.
– Det jag upplever att man gör nu är att lägga skulden på assistansberättigade snarare än på tokliberala system som tex arbetskraftsinvandringen. Debatten handlar inte om detta, den får istället en moralisk dimension, tex en fuskdebatt. Det riskerar bli som diskussionen om fusk i sjukförsäkringen för 20 år sedan, som slutade med alliansens neddragningar, där fusket användes som svepskäl.

Batongliberalism

Ett exempel på att kriminalitet och rättigheter blandas ihop är enligt Anders Lindberg krönikan Varför låter regeringen brukarimporten pågå? av Anna Dahlberg, ledarskribent på Expressen. Hon kräver åtgärder mot den brottslighet som beskrivs i NUC-rapporten men hennes mål är enligt Anders Lindberg även att strama upp hela assistansreformen. Han anser att hennes syn präglar en del av borgerligheten.
– De anser att assistansen missbrukas och överutnyttjas och att kostnaderna ökar utan kontroll. De argumenterade likadant i försvaret av Försäkringskassans tidigare generaldirektör Ann Marie Begler som bidrog till att strama upp assistansbedömningarna.
Vilken del av borgerligheten representerar Anna Dahlberg?
– Partiet Liberalerna tycker inte så här och inte heller Kristdemokraterna. Jag skulle vilja kalla detta en ”batongliberalism” som ligger i gränslandet mellan konservatism och en mer auktoritär linje.

LSS–utredningens ”viktiga” förslag

Anna Dahlberg kritiserar att LSS utredningen gått ut på remiss med ”viktiga” förslag strukna. De förslag som ströks var borttagen assistans för barn och personer med stora och varaktiga psykiska funktionsnedsättningar samt en schablon på 15 timmar i veckan för andra personliga behov. Att Anna Dahlberg här antyder att rättigheterna bör begränsas är en debatt funnits länge, säger Anders Lindberg.
– Jag tillhör de som inte vill ha stramare regler, vi på Aftonbladet har kritiserat de domar från Högsta Förvaltningsdomstolen som begränsat rätten till assistans.
Vill du se lagstiftning mot de domarna?
– Ja allihop, 2009, 2012, 2015. Domstolarna ska inte bestämma sådant här, vår utgångspunkt är att assistansen ska leva upp till målet när reformen kom, vi vill återupprätta de intentioner som fanns från början.

”Brukarimport” flörtar med invandringsmotstånd

I NUC–rapporten beskrivs det hur personer först arbetskraftsinvandrar till Sverige som personliga assistenter. De har sedan ett tex barn med funktionsnedsättning i hemlandet, som kan komma hit via anhöriginvandring. Det kallas för ”brukarimport”. Anders Lindberg är negativ till ordet och tycker man ska vara försiktig med vilka ord man använder om människor.
– Ordet ”brukarimport” skulle jag inte använda själv, det bygger på att man vill flörta med ett invandringsmotstånd. Förekommer det bedrägeri då ska man prata om det. Detta är ett sätt att föra in ord med helt andra betydelser.

Arbetskraftsinvandringen behöver reformeras

Anders Lindberg säger att det finns tre typer av invandring som måste hållas isär. Flyktinginvandring och alternativt skyddsbehövande motiveras av humanitära skäl och de konventioner Sverige undertecknat.
– Anhöriginvandring, finns för att inte splittra familjer, en rättighet som inte har att göra med om personen är funktionshindrad. Slutligen har vi arbetskraftsinvandring, finns det anhöriga där som har rätt att komma hit så har de den rätten.
Problemen i assistansen som NUC-rapporten tar upp beror till stor del på lagstiftningen för arbetskraftsinvandring, säger Anders Lindberg.
– Reglerna för arbetskraftsinvandring måste reformeras, den är för fri, idag kan arbetsgivarna själva ta beslut om vilka som ska komma till Sverige.
Om arbetskraftsinvandring ger möjlighet för en familj med ett funktionshindrat barn att flytta till Sverige, är det så konstigt om många tar den chansen?
– Nej det är det inte, eftersom reglerna ser ut som de gör, men jag tycker inte reglerna ska se ut så. Arbetskraftsinvandringen behöver regleras, men det ska vara lika för hela arbetsmarknaden, även i byggbranschen, hotell o restaurang osv. Anna Dahlberg vill bryta ut assistansen och förbjuda arbetskraftsinvandring just där, man kan ju undra varför hon inte har samma resonemang när det gäller tex RUT-tjänster? Kanske för att flertalet av de som använder RUT inte är funktionshindrade.

Handlar om att sänka skattenivåerna

I slutet på krönikan Varför låter regeringen brukarimporten pågå? kräver Anna Dahlberg inskränkningar av rätten till personlig assistans, bland annat att nyanlända inte ska ha tillgång till assistansersättning. Anders Lindberg ser det som ett återkommande krav från den borgerlighet han menar att hon representerar.
– Denna del av borgerligheten, inklusive Timbro, vill att man ska kvalificera sig till välfärden, och inte automatiskt få del av den.
Vad anser du ligger bakom det?
– Antagligen för att man inte vill betala skatt, då behöver man ha färre användare i välfärdssystemen. Att sänka skattenivån kommer i första hand, tillsammans med en massa glada förslag om vilka man ska slänga ut från välfärden för att finansiera det.
Anders Lindberg vill istället se en generell rätt för alla som bor i landet och pekar på tex kvalificeringen till A–kassan som han anser skapat mycket problem.
– Det innebär att alla inte får skydd i arbetslöshet. Har du samma system i LSS innebär det att många inte skulle få hjälp. Alla ska ha samma rättigheter, säger Anders Lindberg.

Anders Lindberg intervjuades av Kenneth Westberg 2020-10-06


Vidare läsning

NUC–rapporten OLLE
Strategisk rapport om hur personlig assistans och arbetstillstånd otillbörligt och systematiskt utnyttjas av organiserad brottslighet

Skicka sidan till: