Är jakten på fuskare en täckmantel för besparingar i den personliga assistansen?

I en artikel på SVT-debatt frågar sig Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA- Intressegruppen för assistansberättigade om den nya utredningen"Åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen" är ett sätt för regeringen att genomföra besparingar i den personliga assistansen.

Läs artikeln av Vilhelm Ekensteen på SVT - debatt i sin helhet härVilhelm Ekensteen

Citat från artikel

Vi assistansberättigade har mottagit utredningsdirektiven med förvåning och djupaste oro!

enmansutredarens direktiv att ge förslag som "kommer till rätta med kostnadsutvecklingen" är i all sin hotfulla otydlighet en signal som återigen väcker assistansberättigades stora ångest

Det som förvånar oss är att regeringen med det här beslutet kör över sina egna initiativ att komma tillrätta med eventuella problem i reformen. Inte mindre än tre olika arbeten pågår i skrivande stund.


Läs Äldre- och Folkhälsominister Maria Larssons svar på SVT-debatt: Vi måste jaga fuskarna för att skydda de funktionshindrade

Skicka sidan till: