annonser
annons Rehab Sation Assistans
annons Nordica Assistans
annons Maxia Care
annons Backup
annons Vivida Assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons JAG
annons Humana Personlig assistans
annons STIL
annons Assistansförmedling


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Är jakten på fuskare en täckmantel för besparingar i den personliga assistansen?

I en artikel på SVT-debatt frågar sig Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA- Intressegruppen för assistansberättigade om den nya utredningen"Åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen" är ett sätt för regeringen att genomföra besparingar i den personliga assistansen.

Läs artikeln av Vilhelm Ekensteen på SVT - debatt i sin helhet härVilhelm Ekensteen

Citat från artikel

Vi assistansberättigade har mottagit utredningsdirektiven med förvåning och djupaste oro!

enmansutredarens direktiv att ge förslag som "kommer till rätta med kostnadsutvecklingen" är i all sin hotfulla otydlighet en signal som återigen väcker assistansberättigades stora ångest

Det som förvånar oss är att regeringen med det här beslutet kör över sina egna initiativ att komma tillrätta med eventuella problem i reformen. Inte mindre än tre olika arbeten pågår i skrivande stund.


Läs Äldre- och Folkhälsominister Maria Larssons svar på SVT-debatt: Vi måste jaga fuskarna för att skydda de funktionshindrade

Artiklar med samma tema: (35)

TEMA - Fuskutredningen, Åtgärder mot fusk och felaktigheter av Susanne Billum 2012

I mars 2011 tillsattes en utredning som undersöka omfattningen av fusk med assistansersättning och föreslå åtgärder mot fusket. Utredningen ska även utreda kostnadsökningen för assistansersättningen som helhet och ge förslag som ska "komma tillrätta med" kostnadsutvecklingen. Utredningen ska vara klar 15 februari 2012.

Skicka sidan till: