Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Jag bedömer att kammarrättens dom inte är prejudicerande"

Nyligen vidgade en ny kammarrättsdom vad som kan räknas som integritetskänsliga delar i det grundläggande behovet måltider.
Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan svarar nu att han inte ser domen som prejudicerande utan att den enbart ska ses som ett enskilt avgörande. Senast den 8 januari 2011 kommer Försäkringskassan att besluta om domen ska överklagas.

Kammarrättsdom bedömer fler delar som integritetskänsliga vid måltider

Tomas SundbergEnligt Kammarrättsdomen mål nr 3909-10 i Stockholm är Försäkringskassans tolkning av grundläggande behov vid måltider för snäv. I domen ansågs fler moment än att föra maten till munnen som integritetskänsliga delar. I en tidigare intervju sade Hanna Eriksson, jurist på STIL att domen borde innebära att matsituationen oftare kan räknas som ett grundläggande behov.

"kvinnan behöver hjälp att lokalisera maten och annat på bordet, se till att maten inte ramlar av tallriken och torka upp vid missöden. Hon behöver också hjälp med att få maten uppskuren och att fylla på dryck. Kammarrätten finner att detta hjälpbehov är av ett sådant personligt och integritetskänsligt slag som bör beaktas vid bedömningen av hennes behov av stöd för att tillgodose de grundläggande behoven. Den omständigheten att hon klarar av att greppa besticken själv kan inte rimligen förändra denna bedömning"
Citat ur mål nr 3909-10, Kammarrätten i Stockholm

Domen gäller inte generellt enligt Försäkringskassan

Enligt Tomas Sundbergs bedömning kommer domen 3909-10 i Kammarrätten i Stockholm inte att förändra hur Försäkringskassan ser på integritetskänsliga delar vid måltider som ett grundläggande behov. Tomas Sundberg anser att Regeringsrättsdomen 5321-07 från 2009 fortfarande gäller.
- Jag bedömer att kammarrättens dom inte ska ses som prejudicerande utan mer som ett avgörande i ett enskilt ärende.
Kommer Försäkringskassan att överklaga kammarrättsdomen till Regeringsrätten?
- Försäkringskassan ska före den 8 januari ta ställning till om domen ska överklagas, säger Tomas Sundberg.

Tomas Sundberg intervjuades av Kenneth Westberg 2010-12-20

Vidare läsning

Kammarrättsdom klassar fler behov i matsituationen som integritetskänsliga

Skicka sidan till: