Hela Sverige

Anordnare av personlig assistans med kostnadsfria tjänster för personer som ännu inte fått assistansbeslut eller inte är kund som kan ta kunder i hela landet : 103 stycken.

Lista över 103 anordnare av personlig assistans med kostnadsfria tjänster för personer som ännu inte fått assistansbeslut eller inte är kund

För att jämföra flera anordnare sida vid sida, bocka i rutorna nedan
en kund och fyra assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder rådgivning inför ansökan.
AAA Flerspråkig Assistans Care profilen »
70 kunder och 450 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper till förutsättningslös med ansökan och överklagan till Kommun och Försäkringskassan.
A-Assistans Leimir AB profilen »
40 kunder och 160 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi ger information inom personlig assistans och hjälper till att hitta sina rättighet i byråkratin Sverige.
A-Bas Malmö HB profilen »
115 kunder och 589 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder rådgivning inför ansökan.
AB OmsorgsCompagniet i Norden profilen »
sju kunder och 20 assistenter. kostnadsfria tjänster: Absoluta Omsorgen erbjuder sig att vara med och hjälpa till under hela de processer som krävs kostnadsfritt och utan några förpliktelser.
Absoluta Omsorgen Sverige AB profilen »
fyra kunder och 20 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper dig med din ansökan till FK och hoppas på att du blir nöjd och vill anlita oss för dina assistans.
Accresco Assistans AB profilen »
fyra kunder och 14 assistenter. kostnadsfria tjänster: Alla tjänster som vi på AD Assistans AB erbjuder är helt kostnadsfria även juridiska tjänster.
AD Assistans AB profilen »
26 kunder och 110 assistenter. kostnadsfria tjänster: Man får hjälp med olika ansökningar.
Adena Personlig Assistans AB profilen »
37 kunder och 220 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi har tillgång till jurister som kostnadsfritt hjälper människor att ansöka om personlig assistans.
Aktiv Assistans i Norr AB profilen »
okänt antal kunder och okänt antal assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, t ex hjälp med ansökan, myndighetskontakter m m.
Albeda AB Personlig Assistans profilen »
11 kunder och 36 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja vi hjälper till med rådgivning och ansökan av personlig assistans.
Animo Assistans AB profilen »
35 kunder och 205 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder hjälp genom vår erfarna jurist med ansökan för personer som ännu inte har assistansbeslut. Detta är kostnadsfritt.
AssistansExperten i Norden AB profilen »
365 kunder och 2600 assistenter. kostnadsfria tjänster: Assistans för dig erbjuder hjälp med ansökan/överklagan om timmar, samt utförande av personlig assistans.
Assistans för dig i Sverige AB profilen »
90 kunder och 600 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, hjälper till att ansöka om personlig assistans. Handledning och coachning.
Assistans i Balans i Sverige AB profilen »
87 kunder och 789 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vår jurist är extremt duktig på LSS och finns till med sin kunskap och erfarenhet. Vi ställer också upp med att söka fonder. Vi har samarbete med ett antal semesterbyar som man kan få information och bokningshjälp med.
Assistans Kompetens I Sverige AB profilen »
13 kunder och 80 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder hjälp med ansöka om rätten till personlig assistans, hjälp med kontakt med olika myndigheter. hjälp med kontakt med kommun med exempelvis bostadsanspassning.
Assistansliv i Sverige AB profilen »
80 kunder och 450 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper till vid nyansökningar.
Assistanspoolen Omsorg Sweden AB profilen »
sju kunder och 40 assistenter. kostnadsfria tjänster: Hjälp med ansökan om personlig assistans, hjälp med andra ansökningar till kommun och/eller försäkringskassa.
Assistansporten AB profilen »
11 kunder och 23 assistenter. kostnadsfria tjänster: Assistans 24/7 AB erbjuder kostnadsfria tjänster i form av ansökan om personlig assistans/assistans ersättning och andra kontakter med myndigheter till blivande kunder i verksamheten. Verksamhetsansvarig erbjuder kostnadsfri rådgivning om personlig assistans och "samhällsorientering" för funktionshindrade personer och deras anhöriga.
Assistans 24/7 AB profilen »
sju kunder och 60 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi bidrar med information, råd och stöd.
Assistans Unionen Ekonomisk Förening profilen »
121 kunder och 602 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, bl.a. juridisk rådgivning
Carelli Assistans AB profilen »
43 kunder och 200 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper kostnadsfritt personer som är i behov av assistans med hela ansökningsprocessen. Från att hjälpa till vid läkarkontakter till själva ansökningsförfarandet. Vår jurist bistår fullt ut i hela ansökningsprocessen.
DVT Assistans AB profilen »
48 kunder och 330 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, hjälp med att ansöka och överklaga och det finns inga villkor
Ekens Assistans AB profilen »
65 kunder och 250 assistenter. kostnadsfria tjänster: Viss rådgivning samt hjälp med ansökan om personlig assistans. Utifrån önskemål ordnas även med hantering av retroaktiva timmar under ansökningstiden.
ELFA assistans i Sverige AB profilen »
120 kunder och 750 assistenter. kostnadsfria tjänster: Hjälp med ansökningar av personlig assistans ingår i den administrativa avgiften. Vid komplicerade fall av överklagningar kan IGNE advokatbyrå anlitas för del av assistansersättningen.
ENKV Personlig Assistans profilen »
22 kunder och 142 assistenter. kostnadsfria tjänster: Assistanskompaniet erbjuder kostnadsfri hjälp med nyansökan både till försäkringskassan och kommunen. Vid behov, om assistanskompaniet anser det befogat, hjälper vi även till med kostnadsfri överklagan till förvaltningsrätten.
1:a Assistanskompaniet AB profilen »
40 kunder och 100 assistenter. kostnadsfria tjänster: Företaget tillhandahåller relevant information och stödjer med det praktiska arbetet att söka assistansersättning, från ansökan till beslut. Detta görs med hjälp från företagets jurist och gäller både ansökan till Försäkringskassan och din kommun. Kunden och företaget ska därefter ingå i ett skriftligt avtal för eventuellt fortsatt samarbete efter beviljad assistans.
Flexi Assistans AB profilen »
250 kunder och 1150 assistenter. kostnadsfria tjänster: Hör av dig till oss så bokar vi ett förutsättningslöst möte. Vi kan på ett tydligt och pedagogiskt sätt förklara personlig assistans och vägen dit. Att ansöka om personlig assistans kan vara tidskrävande och många upplever det som svårt och jobbigt. Reglerna är många, byråkratin är krånglig och ofta räcker orken inte till. Därför finns vi här. Våra jurister sköter alla delar i din ansökan och kontakten med berörda myndigheter. Våra jurister finns vid din sida under hela vägen från ansökan till beslut och finns med på plats under utredning.Våra jurister finns med dig hela vägen från ansökan till beslut. Det kostar inget att ansöka om assistans - inte heller juridiken kostar dig något. Vi finns även här för att sedan hitta rätt assistent för just dig och din familj.
FMF Assistans AB profilen »
26 kunder och 230 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi hjälper till med ansökan till Försäkringskassan/kommun.
Fri Assistans STHLM AB profilen »
59 kunder och 132 assistenter. kostnadsfria tjänster: Fria Valet LSS Assistans erbjuder kostnadsfri hjälp för att ansöka om personlig assistans enligt LSS. Fria Valet LSS Assistans har inga återbetalningskrav eller andra krav som påverkar den enskilde "sökande". Vi står får all hjälp och kostnader i samband med en ansökan. Villkor är att den enskilde blir en registrerad kund/brukare hos Fria Valet LSS Assistans.
Fria Valet LSS Assistans i Sverige AB profilen »
20 kunder och 100 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, hjälp och stöd vid ansökan av assistansersättning, omprövningar, överklagan, vårdbidrag och liknande.
Fröken Fridas Assistans AB profilen »
1000 kunder och 4000 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi gör den svåra juridiken enklare Vi vet att assistans kan kännas svårt och krångligt. Inte minst när det kommer till ansökningsprocesser, att förstå beslut eller att gå vidare med ett överklagande. Frösunda har egna erfarna juridiska ombud som hjälper dig kostnadsfritt, och eftersom de finns från norr till söder, får du hjälp av ett lokalt juridiskt ombud i den region där du bor. Vi hjälper dig med: -Ansökningar och omprövningar -Tillfälliga utökningar -Medverkan på möten med handläggare från kommunen och Försäkringskassan -Överklaganden vid avslag -Juridisk rådgivning kring din assistans Har jag rätt till personlig assistans? Assistansjuridiken blir allt svårare och bedömningen av din rätt till personlig assistans påverkas av domstolsbeslut och tolkningar av lagen. Därför är det avgörande att du får rätt juridisk hjälp av erfarna juridiska ombud redan från början för att du ska beviljas assistans. Vill du få hjälp att veta om du har rätt till personlig assistans? Kontakta oss för kostnadsfri bedömning. Bindningstid om du får juridisk hjälp av oss vid nyansökan är 2 månader.
Frösunda Personlig Assistans AB profilen »
två kunder och 15 assistenter. kostnadsfria tjänster: I vissa fall.
Funkisgruppen AB profilen »
sex kunder och 40 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ansökan/råd i assistansen.
4 you personlig assistans i Värmland AB profilen »
70 kunder och 400 assistenter. kostnadsfria tjänster: Rådgivning samt juridisk hjälp att ansöka om personlig assistans.
Förenade Care AB profilen »
20 kunder och 180 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper dig med ansökningar, omprövningar och överklaganden av beslut till kommun och/eller Försäkringskassa. Har du inte assistans idag kan vi hjälpa dig med din nyansökan.
Glaucus Assistans AB profilen »
55 kunder och 380 assistenter. kostnadsfria tjänster: Stöd i hela processen gällande ansökan om personlig assistans.
Hela Sveriges Assistans profilen »
15 kunder och 85 assistenter. kostnadsfria tjänster: Helsa Omsorg erbjuder rådgivning och hjälp i ansöknings processen om personlig assistans för kunder som ännu ej har ett beslut om insats. Villkor för personer som är kund hos annan anordnare och söker Helsas stöd och hjälp i en ansökningsprocess om insats är att ingå i ett avtalsförfarande med Helsa Omsorg.
Helsa Omsorg & Bemanning i Norden AB profilen »
1900 kunder och 9000 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, våra jurister står till tjänst för alla som är i behov av personlig assistans.
Humana profilen »
åtta kunder och 44 assistenter. kostnadsfria tjänster: Självklart hjälper vi även personer som inte har fått sitt beslut än eller som står i början av ansökningsprocessen.
Human Resources Scandinavia AB profilen »
tio kunder och 46 assistenter. kostnadsfria tjänster: Stöd, råd och hjälp vid nya ansökningar, överklaganden och anvisade jusristkontakter.
Humlan Assistans AB profilen »
32 kunder och 256 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi hjälper personer som ännu inte fått assistansbeslut med ansökan till försäkringskassan alternativt kommun om personer vill ha IGS som anordnare av personlig assistans.
IGS Assistans AB profilen »
åtta kunder och 42 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi ger kostnadsfritt och utan villkor, råd och stöd, samt hjälper till med ansökning om personlig assistans.
Inleva AB profilen »
13 kunder och 90 assistenter. kostnadsfria tjänster: Målarverkstad, halloweendisco, Inovaloppet (lopp på 1000meter för funktionsnedsatta), MC-dag (åk motorcykel i sidovagn.
Inova Assistans AB profilen »
26 kunder och 115 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning och vi ger alltid kostnadsfria råd och stöd till personer som är i behov av hjälp enligt LSS.
Iustitia Assistans AB profilen »
450 kunder och 3500 assistenter. kostnadsfria tjänster: Som medlem får du stöd med att exempelvis söka personlig assistans eller överklaga ett assistansbeslut.
JAG Personlig assistans profilen »
fyra kunder och 12 assistenter. kostnadsfria tjänster: ”Viss juridisk rådgivning”
Jelia Care AB profilen »
135 kunder och 1100 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi erbjuder rådgivning och hjälp vid ansökan, omprövning och överklagan.
Jengla Omsorg AB profilen »
tio kunder och 31 assistenter. kostnadsfria tjänster: Tips och råd inom LSS. Hjälp med ansöka om assistansersättning, och under hela utredningsprocessen.
Jeta Jon AB profilen »
tio kunder och 49 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder juridisk hjälp under hela ansökningsprocessen. Att ansöka om assistans kan kännas svårt och ibland kan regelverket upplevas krångligt och komplicerat. Vi guidar och hjälper dig i kontakten med myndigheter, sjukvården och är med dig genom hela processen.
Kavon Care AB profilen »
29 kunder och 180 assistenter. kostnadsfria tjänster: Konsensus Personlig Assistans hjälper blivande uppdragsgivare med att ansöka om personlig assistans och finnas som stöd under hela ansökningsprocessen. Stöd i kontakt med Försäkringskassan och/eller kommunen anpassas efter uppdragsgivarens behov och önskemål.
Konsensus Personlig Assistans profilen »
70 kunder och 450 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, med ansökan och kontakt med myndigheter.
Kooperativet Hand i Hand profilen »
100 kunder och 450 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja,Juridisk hjälp gällande personer som inte har assistansbeslut
Kraft Assistans AB profilen »
16 kunder och 63 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja. Erbjuder hjälp med ansökan.
Kronan assistans profilen »
230 kunder och 1100 assistenter. kostnadsfria tjänster: Våra jurister kan hjälpa till med assistansansökan för personer som sannolikt är berättigade till personlig assistans, men som ännu inte ansökt om insatsen eller inte fått den beviljad hittills. Kan t.ex vara barn, nyligen skadade, eller person som fått ökade svårigheter i vardagen pga sjukdom eller funktionsnedsättning.
Kura Omsorg i Sverige AB profilen »
36 kunder och 210 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, Kurera Omsorg erbjuder personer som ännu inte fått assistansbeslut hjälp med sin assistansansökan.
Kurera Omsorg profilen »
22 kunder och 73 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper till förutsättningslös med ansökan och överklagan till Kommun och Försäkringskassan och andra juridiska tjänster.
LA Assistans AB profilen »
okänt antal kunder och okänt antal assistenter. kostnadsfria tjänster: Naturligtvis hjälper vi till med detta med. Utan att sätta på några krav samtidigt som den skall vara kostnadsfritt.
LER Assistans AB profilen »
tre kunder och 25 assistenter. kostnadsfria tjänster: Stöd i ansökan om assistansersättning
Lidköping Assistans AB profilen »
25 kunder och 80 assistenter. kostnadsfria tjänster: Livsam erbjuder kostnadsfri hjälp att söka personlig assistans enligt LSS och SFB 51 kap. Vi har en erfaren jurist som arbetat med detta sedan 2004. Vid ansökningar om personlig assistans tecknas sedvanligt avtal om att Livsam även samordnar assistansen. Livsams jurist hjälper även till med andra ärendeslag enligt LSS samt handikappersättning och vårdbidrag via försäkringskassan.
Livsam Personlig Assistans AB profilen »
okänt antal kunder och okänt antal assistenter. kostnadsfria tjänster: På Lottas Omsorg får du konstnadsfri hjälp och stöd att ansöka om personlig assistans om du väljer att skriva avtal. Vi kan finnas med under hela processen och hjälpa till med både ansökan och överklagan.
Lottas Omsorg AB profilen »
44 kunder och 265 assistenter. kostnadsfria tjänster: Hjälp med ansökningar, m.m.
LS Assistans AB profilen »
140 kunder och 600 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi hjälper till med juridiska och administrativa uppgifter. Vi representerar även personen i fråga i myndighetstvister även om något assistansbeslut ej finns.
LSS Assistans Aros AB profilen »
35 kunder och 250 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder hjälp och rådgivning vid t.ex. nyansökningar.
LSS-Partner AB profilen »
140 kunder och 1159 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder hjälp med ansökan om personlig assistans för dig som har behov men ännu inte fått något beslut.
Lystra personlig assistans AB profilen »
32 kunder och 150 assistenter. kostnadsfria tjänster: Hjälp med ansökan
Lövets Personlig Assistans Service & Massage AB profilen »
17 kunder och 55 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, Vi hjälper med bedömning och beräkning av hjälpbehov, konsultation och juridisk hjälp vid ansökan.
Maxia Care AB profilen »
12 kunder och 60 assistenter. kostnadsfria tjänster: Molnet Assistans erbjuder gratis juridisk rådgivning för personer som ännu inte fått assistansbeslut.
Molnet Personlig Assistans AB profilen »
23 kunder och 65 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, juridisk rådgivning och andra myndighetskontakter.
Monument Assistans AB profilen »
42 kunder och 298 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, informationskvällar om konduktiv pedagogik. Alla kunder, oavsett om man har beslut eller inte är välkomna på våra olika event.
Move & Walk i Sverige AB profilen »
50 kunder och 250 assistenter. kostnadsfria tjänster: Rådgivning, Stöd, hjälp med information om hur det går till väga med olika ansökningar
New Life Assistans AB profilen »
69 kunder och 162 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och hjälper även personer kostnadsfritt fram till att ett beslut är fattat från endera kommun eller Försäkringskassa. Inga villkor.
Nordia Care AB profilen »
30 kunder och 105 assistenter. kostnadsfria tjänster: Rådgivning samt hjälp med myndighetskontakter.
Nordisk Hem och LSS Assistans AB profilen »
280 kunder och 1400 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, med juridisk hjälp.
Nordström Assistans AB profilen »
95 kunder och 505 assistenter. kostnadsfria tjänster: Juridisk hjälp med ansökan och eventuell överklagan samt kontakt med myndigheter.
Novasis Mitt AB profilen »
35 kunder och 250 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi informerar, lägger upp en plan om hur det kan se ut. Hjälper till att ansöka.
Ny Kraft assistans Anna & Annika AB profilen »
240 kunder och 1400 assistenter. kostnadsfria tjänster: Om man vill ha hjälp att ansöka om personlig assistans så hjälper våra jurister till med detta. Villkoret är att avtal tecknas som gäller om kunden får ett beslut om personlig assistans.
Olivia Personlig Assistans AB profilen »
30 kunder och 250 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper till med ansökan av insatser och kontakt med myndigheter och andra aktörer.
Omnia Personlig Assistans profilen »
12 kunder och 75 assistenter. kostnadsfria tjänster: JA, Tillgång till kostnadsfri LSS-rådgivning när du har frågor om ditt assistansbeslut eller behöver hjälp med din ansökan, vid omprövning, mm. så finns vi som stöd genom hela processen.
Omsorg & Behandling profilen »
okänt antal kunder och 215 assistenter. kostnadsfria tjänster: Rådgivning och hjälp med ansökan till FK/kommun.
Omsorgsgruppen IN AB profilen »
60 kunder och 420 assistenter. kostnadsfria tjänster: Omsorgshuset hjälper med ansökan och överklagan samt utförande av personlig assistans.
Omsorgshuset i Stockholm AB profilen »
16 kunder och 85 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja. Ansökan om assistansersättning till kommun eller försäkringskassan, samt rådgivning om ansökan.
P.ass.FORM AB profilen »
17 kunder och 50 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, hjälp med ansökan av assistans och allt vad det innebär.
Personlig Assistans i Södra Sverige AB profilen »
16 kunder och 98 assistenter. kostnadsfria tjänster: Dom flesta kommer till oss för att dom vill ha en personligare kontakt, för att man själv inte längre orkar driva processen och då finns vi där helt utan kostnad. Hos Plusfamiljen är man familj, och i en familj tar man hand om varandra utöver vad som ryms på ett papper. Vi ställer inga specifika villkor mer än att det ska vara juridiskt riktigt och faktiskt möjligt för oss att hjälpa till.
Plusfamiljen Funka AB profilen »
36 kunder och 250 assistenter. kostnadsfria tjänster: vi kan vara behjälpliga med vart man vänder sig för att tex ansöka om assistans, ev hjälpa till med en ansökan.
Rik Assistans profilen »
62 kunder och 285 assistenter. kostnadsfria tjänster: Hjälper till med ansökan och omprövningar av assistansbeslut
Rullarnas Personliga Assistans AB profilen »
37 kunder och 210 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, Vi bistår med hjälp att ansöka om assistans. Vi satsar på rörelse och hälsa genom att sponsra våra uppdragsgivare med en aktiv fritid tex rullstolsrugby, boxning, simning, bordtennis, Rullstolsdans mm
SAAND Service & omsorg AB profilen »
31 kunder och 126 assistenter. kostnadsfria tjänster: Rådgivning inom personlig assistans, samt hjälper vi dig kostnadsfritt med hela ansökningen och tar ett helhetsansvar under hela processen, så att du kan känna dig lugn och säker på att allting går rätt till.
Saki Assistans AB profilen »
17 kunder och 120 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi hjälper till med ansökningar och överklaganden.
Sanda Assistans AB profilen »
14 kunder och 65 assistenter. kostnadsfria tjänster: Juridisk rådgivning, råd och stöd
Saxena Omsorg AB profilen »
30 kunder och 140 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper till med myndighetskontakter samt kontakter med andra aktörer vid behov när avtal är skrivet.
Shamsen omsorg AB profilen »
35 kunder och 190 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, hjälp med ansökningar och överklaganden. 7H förbehåller sig rätten att ta ställning till vilka ansökningar som vi kan hjälpa till med efter att vi gjort en bedömning i varje enskilt fall.
7H Assistans profilen »
11 kunder och 42 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ansökningar om Personlig assistans hos kommunen eller försäkringskassan. All kommunikation och papper vid byte av assistansanordnare. Tips och råd om assistansansökan blir avslagen.
Strandbergs Personlig Assistans AB profilen »
56 kunder och 370 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja. Sydassistans bistår nya uppdragsgivare i arbetet med att ansöka om assistansbeslut när den potentiella uppdragsgivaren planerar att anlita Sydassistans som assistansanordnare.
Sydassistans AB profilen »
350 kunder och 2500 assistenter. kostnadsfria tjänster: Våra jurister ger dig råd och stöd vid omprövning eller överklagan av beslut. Om du inte har assistans idag, kan de även hjälpa dig med din ansökan.
Särnmark Assistans AB profilen »
tio kunder och 65 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi erbjuder hjälp vid hantering av nyansökan, inga motprestationer i form avtal ingås innan eventuellt LSS beslut har tagits.
Together Personlig Assistans AB profilen »
sju kunder och 70 assistenter. kostnadsfria tjänster: Hjälper till att söka hos kommunen och Försäkringskassan, Hjälper även till vid ansökan vid Bostadsanpassningar.
Val av Omsorg Falköping AB profilen »
tio kunder och 60 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi erbjuder kostnadsfria tjänster.
Vi Assistans AB profilen »
22 kunder och 75 assistenter. kostnadsfria tjänster: Vi hjälper till vid assistansansökan samt ger råd och stöd kring vårdbidragsansökan och andra insatser såsom hemtjänst och ledsagning.
Vivant Assistans AB profilen »
125 kunder och 950 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi erbjuder juridisk hjälp att ansöka om personlig assistans utan kostnad. Vi erbjuder även övriga juridiska tjänster inom förvaltningsrätt.
Vivida Assistans AB profilen »
åtta kunder och 42 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja vi erbjuder gratis hjälp med att ansöka om personlig assistans till Försäkringskassan och kommunen. Det finns inga villkor eller avtal som kunden går in i.
Vår Omsorg i väst AB profilen »
42 kunder och 375 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi erbjuder hjälp att ansöka om personlig assistans utan kostnad samt rådgivning.
Vår Omtanke AB profilen »
35 kunder och 250 assistenter. kostnadsfria tjänster: Ja, vi kan stötta vid ansökan och medverka på möten med handläggare från kommun och/eller försäkringskassa
Ågrenska Assistans profilen »

Skicka sidan till: