1893 artiklar om personlig assistans i datumordning

2020

2020-12-29

FHM meddelar när vaccination ska ske i personlig assistans
Assistansanvändare och personliga assistenter kommer att vaccineras i Fas 2 efter äldre med hemtjänst/i boenden. Fas 2 beräknas starta i februari enligt statsepidemiolog Anders Tegnell. Flera regioner säger samtidigt att de vaccinerar personer med LSS-insatser tidigare.

2020-12-22

KFO och Sobona tecknar nya kollektivavtal med Kommunal
Arbetsgivarföreningen KFO har ca 550 assistansanordnare och egna arbetsgivare och berör runt 35 000 personliga assistenter. Sobonas KFS-avtal berör cirka 1500 assistenter.

2020-12-21

Pia SteenslandPia Steensland, KD – ”Frustrerande hur personer med funktionsnedsättning prioriterats i pandemin”
Pia Steensland anser att assistansanvändare bör gå före tex anhöriga till personer med hemtjänst för vaccination mot Covid 19. Hon ställde nyligen en skriftlig fråga om prioriteringen till Socialminister Lena Hallengren.

2020-12-20

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”FHM tycks helt ha missat personlig assistans och LSS”
Assistansberättigade och personer i LSS-boenden borde ha samma prioritet för vaccination mot Covid 19 som de äldre, säger Henrik Petrén på KFO.
( tre kommentarer )

2020-12-18

3,2 % av alla assistans­användare konstaterat smittade av Covid 19
Fram till den 14 december har 607 assistansanvändare bekräftats smittade av Covid 19, vilket motsvarar 3,2 %. Antalet avlidna i Covid 19 var 44 personer (0,23%), vilket innebär att dödligheten bland assistansanvändare är tre gånger så hög som i befolkningen generellt. 

2020-12-15

Jessica SmaalandJessica Smaaland, STIL – ”Folkhälsomyndigheten måste förtydliga sina riktlinjer i vaccination mot Covid 19”
STIL är mycket kritiska till att assistansanvändare och personliga assistenter inte nämns i den prioritering som Folkhälsomyndigheten hittills visat upp.
( en kommentar )

Försäkringskassan381 personer har sökt assistans­ersättning för andningshjälp
Av 217 nyansökningar för hjälp med andning som grundläggande behov beviljades 42 procent. Av de 58 procent som fick avslag var orsaken allt från att de inte tillhörde LSS personkrets, att de inte kom över 20 timmarsgränsen eller att insatsen bedömdes vara hälso och sjukvård. Det framgår av en rapport från Försäkringskassan.
( två kommentarer )

2020-12-14

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt – ”Remitteringen av LSS-utredningen exempel på hur regeringen förhalar LSS-frågan”
Funktionsrätt avstyrker LSS-utredningen i sin helhet, säger Mikael Klein. Han hoppas samtidigt på att den kommande utredningen om huvudmannaskapet ska leda till ett staten tar över all assistans. Men då måste grundläggande behov först bedömas i sin helhet.
( en kommentar )

2020-12-11

Andreas PetterssonAndreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det pågår en ideologisk strid om rättigheterna i LSS”
Det pågår en ideologisk strid mellan de som försvarar rättigheterna i LSS och de som ifrågasätter dem. Andreas Pettersson är mycket kritisk mot hur rättigheterna behandlas av debattörer som Anna Dahlberg på Expressen och den myndighetsgemensamma NUC-rapporten som talar om brukarimport.
( sex kommentarer )

2020-12-07

Protester mot prioritering av assistans­berättigade för vaccination mot Covid 19
Assistansberättigade får vänta på vaccination, när äldre i boenden/hemtjänst och vårdpersonal prioriteras av Folkhälsomyndigheten. STIL och JAG protesterar, regeringen hänvisar till Folkhälsomyndigheten.
( en kommentar )

2020-12-06

Debatt: M, KD och V replikerar på intervju med Bengt Eliasson (L)
M, KD och V är kritiska till att Bengt Eliasson (L) sagt att de bara vill plocka politiska poäng när de drev igenom ett riksdagsbeslut att om att förstatliga all personlig assistans.
( en kommentar )

2020-12-03

Sophie KarlssonSophie Karlsson, ordförande, IfA – ”Grundläggande behov måste bedömas i sin helhet vid ett förstatligande”
Sophie Karlsson säger nej till LSS-utredningens förslag till förstatligande men tycker det är bra att Socialutskottet nu trycker på regeringen i frågan om statligt huvudmannaskap.
( en kommentar )

2020-12-02

lagens klubbaAllt fler söker assistans­ersättning
Det senaste året har alltfler sökt assistansersättning för första gången. I oktober beviljades bara 17,3 % assistansersättning vid sin första ansökan, men andelen har ökat från ett bottenläge på 15,6 % i juni i år.

2020-11-28

Ersättning för skyddsutrustning kan sökas 1-15 december
Assistansanordnare och egna arbetsgivare kan nu söka 5000 kr i ersättning per assistansberättigad för skyddsutrustning för personliga assistenter. Ansökan ska vara inne senast 15 december med papperspost.

2020-11-27

Gabriel BoulosGabriel Boulos, jurist, STIL – ”Domen om assistans för arbete bör också kunna tillämpas på studier”
I slutet av oktober fick Nora Eklöv i en Kammarrättsdom rätt till assistans under hela sin arbetstid. Den 23 nov gick tiden ut för Farsta Stadsdelsnämnd att överklaga. Gabriel Boulos har varit Nora Eklövs juridiska stöd sedan 2016 och de har gått igenom fyra juridiska processer tillsammans.

2020-11-26

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Viktiga lagändringar måste göras innan assistansen förstatligas"
Innan staten blir ensam huvudman måste tex begreppen integritetsnära och kvalificerade hjälpbehov strykas för gott, säger Assistanskolls Krönikör Thomas Juneborg.
( tre kommentarer )

2020-11-25

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Direktiven till huvudmannaskaps-utredningen kommer tidigt i januari”
Bengt Eliasson välkomnar att M, KD och V vill ha ett statligt huvudmannaskap. Han sågar däremot deras tidsplan med genomförd lagstiftning före valet sep 2022, och menar att de bara försöker plocka politiska poäng.
( fyra kommentarer )

2020-11-21

Försäkringskassan skyltFörsäkrings­kassan, Helena Poirier – ”Grundläggande behov bör ersättas med Assistans­berättigande behov”
Personlig assistans bör förstatligas och kommunala assistansbeslut flyttas över utan omprövning. Assistansersättningen bör ha ett schablonbelopp och det förhöjda timbeloppet bör tas bort. Omprövningar bör ske regelbundet, med individuella tidsintervall. Det föreslår Försäkringskassan i sitt remissvar till LSS-utredningen.
( en kommentar )

2020-11-20

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Det är nu upp till regeringen om utredningen blir verklighet”
En majoritet i Socialutskottet krävde igår en utredning med syfte att statligt huvudmannaskap för personlig assistans införs före riksdagsvalet 2022. Det sades även att kommunala assistansbeslut bör tas över av Försäkringskassan och omfattas av dagens omprövningsstopp.
( tre kommentarer )

2020-11-17

Åsa StrahlemoÅsa Strahlemo, ordförande, DHR – ”Förslagen i LSS-utredningen går emot Funktionsrätts­konventionen”
Ett statligt huvudmannaskap kan ha sina fördelar men det är ingen lösning på dagens problem i personlig assistans, säger Åsa Strahlemo. DHR förkastar praktiskt taget hela LSS-utredningen och är besvikna att den skickats på remiss.
( två kommentarer )

2020-11-09

Nora EklövNora Eklöv, assistans­användare – ”Ibland kände jag mig mer eller mindre som ett husdjur”
Nora Eklöv har sedan 2016 kämpat för att beviljas assistans under sin arbetstid. Nu har hon fått rätt i Kammarrätten i Stockholm och hoppas att domen ska tillämpas även på de studier till journalist hon påbörjat.

personer som skriverRemissvar till LSS-utredningen
Funktionsrättsrörelsen avstyrker LSS-utredningens förslag i sin helhet. Försäkringskassan vill bli huvudman för assistansen och och överta kommunala assistansbeslut utan omprövning. Socialstyrelsen tvekar om förstatligande pga hård rättspraxis. Kommunal vill ha ett kommunalt huvudmannaskap.
( en kommentar )

2020-11-05

Fredrik MalmbergForskningswebbinarium – ”Personlig assistans handlar inte bara om att tillgodose enskilda behov”
Personlig assistans ska utmana professionsstyret i vård och omsorg. Ansvarsutkrävandet för rättigheter behöver riktas mot privata utförare. Ordet personal assistance felöversattes i Funktionsrättskonventionen. Detta och mer togs upp i "Stärkt assistans" webbinarium

2020-11-04

Lilly KeyLilly Key, verksamhetsansvarig, IfA – ”Projektdeltagarna ska själva skapa verktyget för krishantering”
I IfA:s nya projekt "Krisstöd" ska assistansanvändare i workshops utveckla ett verktyg för att kunna vara beredda på olika typer av krissituationer. Lilly Key berättar att händelserna under Covid-19 pandemin ledde fram till projektet.

2020-11-01

Nya kollektivavtal mellan SKR/Sobona och Kommunal
SKR/Sobona och Kommunal har ingått fyraåriga avtal för 1 nov 2020 till 31 mars 2024. Lönen höjs i snitt med 2 % per år plus ett engångsbelopp på 5500 kr. HÖK-och AB-avtalen gäller fastanställda assistenter. PAN-avtalet visstidsanställda assistenter och anhörigvårdare.

2020-10-30

IVO-pressbildIVO föreslår åtgärder mot oseriösa assistans­anordnare
IVO har i ett regeringsuppdrag gett förslag på åtgärder mot oseriösa verksamheter i personlig assistans
( två kommentarer )

2020-10-29

Debatt: Funktionsrättsrörelsen - Ett ständigt misstroende mot assistans­rättigheten
I en debattartikel anser Funktionsrättsrörelsen att NUC-rapporten om organiserad brottslighet i assistans innehåller "direkta överdrifter" och "glider på sanningen".
( en kommentar )

2020-10-27

Karin FlycktKarin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Andelen bekräftat smittade är klart lägre inom personlig assistans”
Färre personer runt varje assistansanvändare verkar vara en bidragande orsak till att få smittats jämfört med hemtjänst och LSS-boende. Bland assistansanvändare över 65 år har så få som 0,1 % smittats av Coronaviruset.
( en kommentar )

2020-10-25

Assistans­anordnare ska ersättas för skyddsutrustning
Regeringen föreslår att privata assistansanordnare ska kunna söka ersättning för kostnader för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter pga Covid-19. En ändringsbudget är under beredning i Regeringskansliet.
( tre kommentarer )

2020-10-23

Stig SvenssonStig Svensson, fd statlig utredare av assistans­fusk – ”Att säga att 50 % av all assistans­ersättning är fusk är grovt oseriöst”
Försäkringskassan ska kunna kontrollera anordnarna genom att tex dela uppgifter med andra myndigheter och få bankuppgifter. Arbetskraftsinvandringen bör begränsas. Det är några åtgärder Stig Svensson vill se, men han varnar samtidigt för att kriminaliteten utnyttjas av de som vill begränsa rätten till assistans.
( sex kommentarer )

2020-10-22

David Lega, Kd, i blå kostymDavid Lega, EU-parlamentariker, (Kd) – ”Sparkravet på Försäkrings­kassan är grunden till problemet”
David Lega ser regleringsbrevet till Försäkringskassan 2016 som den främsta orsaken till försämringarna i personlig assistans. Det finns poänger med minuträknande och Liberalerna måste upp till bevis, säger han.
( tre kommentarer )

2020-10-16

Vill funktionsrättsrörelsen ha statligt huvudmannaskap?
V, M och KD krävde nyligen ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans, Socialutskottet beräknas rösta om en snabbutredning nästa vecka. Från Funktionsrättsrörelsen som tidigare krävt detta, kommer nu krav på att behovsbedömningarna först måste förändras. ILI-projektet "Artikel 19 som verktyg" har analyserat frågan.
( tre kommentarer )

2020-10-13

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Cynism som inte hör hemma i en myndighetsrapport”
Anna Barsk Holmbom tvivlar inte på att brottslighet som den som tas upp i NUC-rapporten existerar men hon anser att rapporten präglas av en cynism och att författarna verkar ogilla assistansreformen.
( en kommentar )

2020-10-09

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - "Vi måste skydda rätten till personlig assistans och samtidigt bekämpa kriminalitet"
Debatten om omfattningen på fusk och kriminalitet måste utgå från fakta och inte vilda spekulationer, säger Assistanskolls Krönikör Thomas Juneborg.
( två kommentarer )

riksdagenHöstens riksdags­motioner om personlig assistans
KD, V, SD och L samt enskilda socialdemokrater och moderater motionerar om utvidgad rätt till personlig assistans. Flera moderater motionerar om kontroll och åtgärder mot fusk. Det är tyst från Centern och Miljöpartiet.
( tre kommentarer )

2020-10-07

Anders LindbergAnders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet – ”Uppenbar risk att assistans­reformen tar skada av fuskdebatten”
Ledarskribenter talar öppet om att begränsa rättigheter i personlig assistans. Åklagare säger att 50 % av all utbetald assistansersättning är fusk. Den pågående fuskdebatten riskerar att få allvarliga konsekvenser, säger Anders Lindberg.
( fyra kommentarer )

"Stärkt assistans" håller forskningswebinarium
Utredningen "Stärkt assistans" har tisdagen den 13 oktober kl. 14-16 ett forskningswebinarium på Youtube där tre forskare presenterar sina underlag till utredningen.
( två kommentarer )

mynthögVad partierna budgeterar till assistans­ersättning 2021
KD och SD lägger mer än S-MP-regeringen på assistansersättning för 2021. M och V lägger lika mycket som regeringen. C och L budgetsamarbetar med regeringen.

2020-10-05

Sophie KarlssonSophie Karlsson, ordförande IfA – ”Expressen ger en onyanserad bild av personlig assistans”
Expressens ledarskribent Anna Dahlberg ger en ensidig och onyanserad bild av personlig assistans, säger Sophie Karlsson. Hon är även mycket kritisk till åklagaren Björn Rosenlöf som, också i Expressen, sagt att minst 50 % av all utbetald assistansersättning beror på fusk.
( två kommentarer )

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Aktörer som inte uppfyller IVO:s krav ska inte kunna bedriva personlig assistans”
Lena Hallengren säger sig vara medveten om att vissa assistansanordnare inte har rätt till ersättning för merkostnader för Covid 19. Hon vill dock inte säga mer än att regeringen bereder frågan. Däremot bereder regeringen en lagändring mot att anlita anordnare som saknar tillstånd.

2020-10-01

Kraftiga reaktioner på uttalande från åklagare
Åklagaren Björn Rosenlöf sade i en debattartikel i Expressen "jag skulle bli mycket förvånad om assistansfusket understiger 50 procent av all utbetald ersättning". Uttalandet ger kraftiga reaktioner i funktionsrättsrörelsen.
( sju kommentarer )

2020-09-29

Elisabeth SandlundElisabeth Sandlund, ledarskribent Tidningen Dagen – ”Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt”
Anna Dahlberg använder assistansreformen som ett slagträ i debatter om organiserad brottslighet och svensk migrationspolitik, säger Elisabeth Sandlund. Hon anser att ord som "brukarimport" leder tanken till att assistans är förbehållen personer med svenskt ursprung.
( tre kommentarer )

2020-09-24

Maria NyströmMaria Nyström, Vårdföretag­arna – ”Vi vill se ett tufft, tydligt och rättssäkert agerande mot oseriösa anordnare”
Maria Nyström, ordförande i Bransch personlig assistans, välkomnar att myndigheter agerar mot oseriösa aktörer men det måste ske på ett rättssäkert sätt.

Suzana BrandtIVO, Suzana Brandt, inspektör – ”Vi kan polisanmäla företag som utför assistans efter att tillståndet dragits in”
IVO kontaktar inte kunderna hos en anordnare de drar in tillståndet för, men det går att kontakta IVO för att få veta om en anordnare utreds eller saknar tillstånd, säger Suzana Brandt.

2020-09-21

mynthögStaten sparar pengar på assistans­ersättningen
Kostnaderna för assistansersättning 2020 beräknas bli 420 miljoner lägre än planerat. Orsaken är det minskande antalet assistansberättigade, en minskning som bedöms fortsätta till 2023. Schablonbeloppet föreslås höjas med 3,5 % till 315 kr.
( tre kommentarer )

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Vi kräver färdiga lagförslag om statligt huvudmannaskap före valet 2022”
Vi måste komma tillbaka till grundintentionerna i LSS, säger Maj Karlsson. För att nå dit måste dels ett statligt huvudmannaskap införas. Dels måste de HFD-domar som sedan 2009 begränsat rätten till personlig assistans upphävas i lagstiftning.
( en kommentar )

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Riksföreningen JAG – ”Äntligen finns det möjlighet att utveckla assistansen åt rätt håll”
Cecilia Blanck ser positivt på möjligheterna för utredningen "Stärkt assistans" att verkligen stärka rätten till assistans. Hon vill även låta utredningen fortsätta utreda lagändringar mot minuträkning och uppdelning av behov i assistansbedömningarna.

2020-09-18

V, M och KD kräver statligt huvudmannaskap
V, M och KD krävde idag att staten snarast tar över hela huvudmannaskapet för personlig assistans. De tre partierna tar ett initiativ om detta i Riksdagens socialutskott. De vill tillsätta en utredning som ska lägga ett färdigt lagförslag före riksdagsvalet sep 2022. STIL varnar samtidigt för att förstatliga utan att samtidigt reformera dagens behovsbedömningar.
( en kommentar )

2020-09-17

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”Man borde tänka på vilka signaler en remittering av LSS-utredningen ger"
Att låta LSS-utredningen gå ut på remiss anser Jonas Franksson är slöseri med tid som kunde ha ägnats åt att skriva direktiv till en ny utredning om rätten till assistans. 
( två kommentarer )

2020-09-14

Utredningstid förlängs till 24 maj 2021
Utredningen "Stärkt assistans" kommer att arbeta fram till 24 maj 2021 istället för till 23 mars.
( en kommentar )

2020-09-13

mynthögSchablon­beloppet höjs 3,5 %
Januaripartierna har i höstbudgeten kommit överens om att assistansersättningens timbelopp höjs med 3,5 % år 2021.
( en kommentar )

2020-09-10

Jessica SmaalandJessica Smaaland, STIL – ”Självbestämmandet hotas av utredningens förslag”
En statlig utredning föreslår att personer med nedsatt beslutsförmåga ska kunna övervakas av tex kameror och larm på beslut av vårdpersonal eller biståndshandläggare. Försäkringskassan säger att samma sak borde gälla i LSS-insatser. Detta hotar självbestämmandet säger Jessica Smaaland på STIL.

2020-09-08

Sofia NilssonSofia Nilsson, Centerpartiet – ”Att räkna minuter på det sätt som görs idag måste få ett slut”
Även Centerpartiet vill stoppa minuträkningen i personlig assistans. Centern stödjer även Liberalerna i att höja schablonersättningen med 3 %. Däremot tycker Sofia Nilsson att en ny LSS-insats kan vänta.
( fem kommentarer )

2020-09-07

LInus NordenskärLinus Nordenskär, Försäkrings­kassan – ”Vi kräver en lagändring mot att anlita assistans­anordnare utan tillstånd”
Efter en dom Högsta Förvaltningsdomstolen 2019 kan assistansberättigade anlita anordnare som saknar tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans. Detta vill Försäkringskassan stoppa.

2020-09-02

Vilhelm EkensteenIfA kräver tilläggsdirektiv till utredningen stärkt assistans
Minuträkningen gör att vuxna personer med omfattande fysiska funktionsnedsättningar har mycket svårt att beviljas assistansersättning. IfA med flera vädjar nu till Socialminister Lena Hallengren att låta "Stärkt assistans" utreda frågan.

2020-09-01

Riksdagspartiernas loggorVad säger riksdags­partierna om Liberalernas krav
Schablonbeloppet bör höjas minst 3 %. Minuträkning av behov bör avskaffas liksom begreppen grundläggande och andra personliga behov. LSS-insatsen ”Vardagsstöd” bör införas. Detta vill Liberalerna genomföra i höstens budgetförhandlingar.
( tre kommentarer )

Jonas FrankssonJonas Franksson, ordförande STIL - ”Det är viktigt att täppa till alla risker för kriminalitet”
Jonas Franksson vill se något som liknar en "bakvänd sexköpslagstiftning" för att assistansanvändare inte ska riskera att bli utnyttjade av företag utan tillstånd. Fokus måste ligga på säljaren och inte köparen, säger han.
( en kommentar )

2020-08-31

Henrik PetrénHenrik Petrén, KFO – ”De flesta kommuner nekar assistans­anordnare söka merkostnadsersättning”
Det är ett svek mot assistansanordnarna att de inte ersätts för extrakostnader pga Covid 19 säger Henrik Petrén. Han vill att regeringen agerar och föreslår att Försäkringskassan tar över ansvaret för att betala ut pengarna.
( en kommentar )

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Regeringen måste hålla löftet till assistans­anordnarna”
Privata assistansanordnare riskerar att inte få merkostnadsersättning för utgifter kopplat till Covid 19, tex skyddsutrustning. Problemet ligger i hur förordningen som ska reglera detta är skriven, säger Pia Steensland.
( en kommentar )

2020-08-27

Marie BoströmKrav på permanent karensersättning för assistenter
Både Kommunal och DHR ser positivt på regeringens tankar att inte återinföra karensdagen för vård och omsorgspersonal. Detta anser de borde gälla även personliga assistenter.

2020-08-24

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi kommer att driva våra krav hela vägen fram”
Schablonbeloppet bör höjas med 3 %. Minuträkning av behov bör avskaffas liksom begreppen grundläggande och andra personliga behov. En ny LSS-insats "Vardagsstöd" bör införas. Om detta vill Liberalerna övertyga övriga januaripartier.
( en kommentar )

2020-08-18

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Assistans­användare riskerar utnyttjas och bli återbetalningsskyldiga”
En lagändring så att assistansberättigade inte kan anlita anordnare som saknar tillstånd. Ett fungerande offentligt tillståndsregister och ett system där assistansanvändare får respit att anlita en annan anordnare när tillstånd dras in. Samordning mellan utbetalningsstopp och indragna tillstånd. Det vill IfAs ordförande Sophie Karlsson se förverkligat.
( två kommentarer )

2020-08-15

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Kan inte ha ett tillståndskrav som i praktiken är verkningslöst”
Att assistansberättigade kan få ersättningen utbetald till sig själva och betala en anordnare utan tillstånd undergräver reformens legitimitet, säger Henrik Petrén som vill se en lagändring. Att Försäkringskassan stoppar utbetalningarna bör däremot inte hindra assistansberättigade att välja den anordnaren.

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - En ny LSS lag är absolut nödvändig
Enda sättet att stoppa fler begränsande domar från Högsta Förvaltningsdomstolen är en ny LSS-lag, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2020-08-03

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Slöseri med människors tid och engagemang”
Det är onödigt att skicka ut LSS-utredningen på remiss och det kommer inte att leda till några konkreta politiska förslag, anser Mikael Klein. 
( sex kommentarer )

2020-07-20

Fredrik MalmbergFredrik Malmberg, statlig utredare – ”Jag hoppas utredningen kan bidra till att åtgärda brister som uppstått av förändrad rättspraxis”
Hur ska egenvård beviljas som assistans? Hur ska rätten till assistans för tillsyn stärkas? Hur ska föräldraansvaret smalnas av? Det är några saker som Fredrik Malmberg ska titta på i utredningen Stärkt assistans som ska vara klar 23 mars 2021.
( tre kommentarer )

2020-07-09

Lars LindbergLars Lindberg - ”Flytta funktionshinder­politiken till Arbetsmarknads-departementet”
Funktionshinderpolitiken bör flyttas från Socialdepartementet till arbetsmarknadsdepartementet med fokus på tex stärkt arbetslinje och mer flexibla och medvetna arbetsplatser, säger Lars Lindberg och Alexandra Völker  i en rapport utgiven på Tankesmedjan Tiden.
( fem kommentarer )

2020-07-08

VH Assistans överklagar tillståndsbeslut från IVO
IVO har återkallat VH Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. VH assistans har dock tillståndet kvar tillsvidare då företaget överklagat beslutet till Förvaltningsrätten och fått inhibition att driva verksamheten tills frågan avgjorts där.
( fyra kommentarer )

2020-07-07

Antalet assistans­berättigade under 14 000
I juni 2020 hade 13 910 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 269 färre jämfört med oktober 2015.
( två kommentarer )

2020-07-06

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Vi kommer fortsätta att pressa regeringen”
Både regeringen och dess samarbetspartier, Centern och Liberalerna måste nu i handling visa att de menar allvar med sin kritik av de hårdare bedömningarna av "personlig hygien", anser Pia Steensland.
( två kommentarer )

2020-07-02

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer ta ställning till förslagen efter att vi fått remissinstansernas synpunkter”
Funktionsrättsrörelsen räds besparingsförslagen i LSS-utredningen. Nu går den trots detta på remiss efter beslut av januaripartierna. Lena Hallengren säger att de största besparingsförslagen inte ska genomföras, men tycker det vore slöseri med resurser att inte låta övriga förslag gå på remiss.
( sex kommentarer )

2020-07-01

Bild på FörsäkringskassanFörsäkrings­kassan, Anna Viberg – ”Från 1 juli beviljas tid för de grundläggande behoven andning och sondmatning utan avdrag för integritetsnära delar”
För och efterarbete vid sondmatning kommer dock att beviljas som andra personliga behov, säger Anna Viberg. I skola och barnomsorg kan en situation uppstå där barnet har två personer som ger stöd, en assistent för andning/sondmatning och annan personal för tex toalettbesök.

2020-06-30

Tomas Agdalen, utredningen Stärkt assistans - ”Vi känner inte att vi har några begränsningar”
Föräldraansvar, egenvård och tillsyn ses över i en utredning för stärkt assistans. Tomas Agdalen, sekreterare i utredningen, presenterade den på ett webbinarium i förrförra veckan där han bad deltagarna att mata utredningen med information och kunskap.
( två kommentarer )

2020-06-28

öppen bokLSS-utredningen går ut på remiss
Regeringen skickar nu ut LSS-utredningen på remiss fram till 12 nov 2020. Socialminister Lena Hallengren säger att remissinstanserna ska bortse från stora besparingsförslag som tex borttagen assistans för barn och en schablon på 15 timmar för andra personliga behov.
( två kommentarer )

2020-06-25

Uppdaterade siffror över smittade och avlidna assistans­användare i Covid 19
Den 23 juni var antalet smittade 225 personer, vilket motsvarar 1,2 % av alla assistansanvändare. Antalet avlidna var 30 personer. Det visar statistik från Socialstyrelsen

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Försäkrings­kassans skärpta bedömningar av personlig hygien är oacceptabla”
Liberalerna vill se ny lagstiftning som upphäver de restriktiva bedömningarna av det grundläggande behovet "personlig hygien". Bengt Eliasson anser att ett tilläggsdirektiv till den sittande assistansutredningen vore ett sätt att nå detta.
( tre kommentarer )

2020-06-24

Sofia NilssonSofia Nilsson, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet – ”Beklämmande att se domar som HFD-domen om sminkning”
Sofia Nilsson är själv inte främmande för att nuvarande assistansutredning får ett tilläggsdirektiv att ge förslag till lagändringar kring det grundläggande behovet "personlig hygien". Hon vill även förstatliga personlig assistans och komma bort från minuträknande i bedömningarna.
( fem kommentarer )

2020-06-23

Sophie KarlssonDebatt: IfA - Juridiskt hårklyveri förstör den personliga assistansen!
Begränsningarna i "personlig hygien" är det senaste exemplet på inskränkningar av de grundläggande behoven. Utvecklingen måste ändras, säger Sophie Karlsson, ordförande i IfA.

2020-06-19

mynthögKommunalt anställlda assistenter har något högre månadslön
Medelmånadslön i kommunerna var 24 200 kr jämfört med 24 000 för privatanställda assistenter. Privatanställdas medeltimlön var 143,40 kr, en ökning med 2,1 % från året innan.

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Att leva som andra innebär också att man ska kunna sminka sig”
Lena Hallengren vill inte lova några åtgärder specifikt mot de allt hårdare bedömningarna av det grundläggande behovet "personlig hygien". Hon säger däremot att sminka sig bör ingå i att kunna leva som andra i samhället.
( fem kommentarer )

2020-06-18

Nordica assistans förlorar tillstånd från IVO
Nordica assistans har förlorat sitt tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans. Nordica har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten och fått inhibition att driva verksamheten tills frågan avgjorts där.

2020-06-16

Christian KällströmChristian Källström, God Juridik – ”Skriv in i LSS lagtext att uppnådda rättigheter inte får försämras”
Försäkringskassan tolkar HFD-domen om personlig hygien onödigt restriktivt säger Christian Källström. För att stärka rättighetslagstiftningen vill han skriva in i LSS lagtext att uppnådda rättigheter inte får försämras och att gynnande beslut ska gälla.
( åtta kommentarer )

2020-06-12

Thomas Juneborg"Jag hängde över klippkanten och blev räddad i sista sekund"
På Artikel 19 som verktyg berättar Thomas Juneborg hur han nästan förlorade sin assistans i sin sista tvåårsomprövning innan nödstoppet i nov 2017. Hans beslut var taget innan nödstoppet kom.
( en kommentar )

2020-06-04

Pia SteenslandSocialministern och Pia Steensland eniga i sin syn på "personlig hygien"
Det är orimligt att personer med funktionsnedsättning inte ska kunna vårda sitt yttre och känna sig fräscha sade Pia Steensland, KD, i en interpellationsdebatt i riksdagen. Socialminister Lena Hallengren svarade att att hon höll med men att det krävs underlag för att ändra lagen. 
( tre kommentarer )

2020-06-03

Ordförande klubbaSondmatning och andning grundläggande i sin helhet 1 juli
Beslutet i riksdagen innebär att all hjälp med sondmatning och andning från 1 juli räknas som grundläggande behov. KD, V och SD ville gå längre och verka för att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet.
( två kommentarer )

Sophie KarlssonSophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Att det skapas särskilda boenden för assistans­användare är i sig ett problem”
Assistansanvändare riskerar ses som en särskild grupp av människor i samhället. En risk att kunden blir låst till sin assistansanordnare. IfA ser flera risker med att assistansföretag bygger särskilda boenden för assistansanvändare.
( en kommentar )

2020-06-01

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”På tiden att personliga assistenter är en prioriterad grupp för provtagning”
Provtagning av assistenter och assistansanvändare med symtom av Covid 19 måste nu snabbt komma igång i hela landet, säger Henrik Petrén. Han välkomnar att anordnare ska kompenseras för Coronarelaterade kostnader, men tycker det hade varit enklare att göra det via assistansersättningen.

2020-05-30

Siffror över smittade och avlidna assistans­användare i Covid 19
Den 14 maj var 143 assistansanvändare konstaterat smittade av Covid 19 och 21 hade avlidit. De smittade motsvarar 0,8 % av alla assistansanvändare. Det visar siffror från Socialstyrelsen.

2020-05-29

Lena HallengrenRegeringen föreslår förebyggande sjukpenning för riskgrupper
Personer i riskgrupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 föreslås kunna få ersättning med 804 kr/dag i förebyggande sjukpenning säger Socialminister Lena Hallengren i ett inlägg på Facebook och till TT.
( en kommentar )

2020-05-27

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – ”Vi går allt snabbare mot ett uppsplittrat stöd”
HFD och Försäkringskassan strävar efter ett minskat bedömningsutrymme med begränsningarna av det grundläggande behovet personlig hygien, säger Anna Barsk Holmbom. Hon anser det går tvärsemot förarbetena som ville se ett samlat stöd som ger den enskilde självbestämmande.
( tre kommentarer )

FörsäkringskassanFörsäkrings­kassan – ”Hjälp med rakning kan bedömas som grundläggande behov, om det bidrar till att personen kan hålla sig ren”
Det är nu enbart hjälp som syftar till att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen som godtas som det grundläggande behovet "personlig hygien". Tidigare kunde även "liknande behov" godkännas, säger Laila Aloush, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.
( fem kommentarer )

2020-05-26

Annemarie Isbert och Selina GriesserDisability Rights Defenders - ”Det måste bli enklare att kräva sin rätt”
ILI-projektet Disability Rights Defenders, DRD, har funnits i snart två år. Projektet består huvudsakligen av ett nätverk, en Facebookgrupp med nu över 1000 medlemmar från över 100 länder.
( en kommentar )

2020-05-25

FörsäkringskassanVarför minskar antalet assistans­berättade och beviljade timmar?
Under 2019 upphörde, för första gången någonsin, det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person att öka. Antalet assistansberättigade fortsätter minska på grund av tex hårdare rättspraxis. Det visar Försäkringskassans senaste rapport till regeringen.
( en kommentar )

2020-05-23

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Personlig assistans är överlägsen hemtjänst i att skydda mot smitta
Färre inblandade personer gör att personlig assistans är säkrare än hemtjänst för Coronasmitta, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2020-05-20

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Personliga assistenter är nu prioriterade för testning för Coronavirus”
Kostnadsfri handsprit, skyddsutrustning vid akuta behov och ersättning för "Coronarelaterade" kostnader. Det kan privata assistansanordnare få tillgång till men de behöver söka via kommunen, säger Lena Hallengren.
( fyra kommentarer )

2020-05-19

mynthögLöneguiden uppdaterad med 2019 års siffror
Privatanställda assistenters medeltimlön var 143,40 kr, en ökning med 2,1 % från året innan. Medelmånadslön i kommunerna var 24 200 kr. Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är uppdaterad med 2019 års lönenivåer.

2020-05-15

Pia SteenslandPia Steensland, KD, Socialutskottet – ”Bra besked från socialministern om skyddsutrustning till privata aktörer”
Privata anordnare ska kompenseras för merkostnader pga Corona via kommunerna och även få del av kostnadsfri handsprit och skyddsutrustning från det nationella krisförsörjningssystemet. Detta sade Lena Hallengren i Socialutskottet den 6 maj enligt Pia Steensland.
( tre kommentarer )

2020-05-13

Roko KursarRoko Kursar, Liberalerna, Malmö – ”Restriktionerna i Coronapandemin visar oss alla värdet av personlig assistans”
Den isolering som många utsätts för i Coronapandemins spår borde få oss att inse värdet av personlig assistans som frihetsreform, säger Roko Kursar, Funktionsrättskommunalråd i Malmö.
( en kommentar )

2020-05-11

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Försäkrings­kassan tolkar så restriktivt de kan”
Det grundläggande behovet personlig hygien handlar nu bara om att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen. Rakning ses som ett gränsfall där den sökande behöver motivera att syftet är att hålla sig ren. Resonemangen visar en tillämpning som till stora delar havererat, säger Mathias Blomberg.
( åtta kommentarer )

2020-05-05

Lena HallengrenSocialministern avvisar återigen SKR:s krav på lagändring
Det blir ingen lagändring där kommunerna kan upphäva SoL och LSS-beslut i en Coronakris, säger Lena Hallengren. Detta efter att SKR för andra gången krävt en lagändring så att SoL- och LSS-beslut kan skjutas upp i en Coronakris med smittspridning och personalbrist. 
( fyra kommentarer )

2020-05-04

Renée BlombergRenée Blomberg, Försäkrings­kassan – ”Kostnads­minskningen beror på färre assistans­berättigade och administrativa förändringar”
Utgifterna för statlig assistansersättning minskade med 4,5 procent 2019 jämfört med 2018. Orsaken är att antalet assistansberättigade minskar och administrativa förändringar av betalningsrutinerna, säger Renée Blomberg, prognoschef på Försäkringskassan.

2020-04-30

Hans WinbergHans Winberg, Leading Health Care – “De nära relationerna i personlig assistans har fördelar jämfört med hemtjänst”
Hans Winberg arbetar med begreppet nära vård där han vill motverka institutionalisering. Han anser att personlig assistans har stora fördelar med få personer med starka relationer. Detta gäller inte minst vid smittspridning av Coronaviruset.
( en kommentar )

2020-04-26

SKR vill återigen kunna häva LSS-beslut under en Coronakris
SKR kräver för andra gången en lagändring så att SoL och LSS beslut kan skjutas upp i en Coronakris med smittspridning och personalbrist. Funktionsrättsrörelsen protesterar återigen kraftigt.
( sju kommentarer )

2020-04-25

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen ersätts av Sophie Karlsson
På IfA:s årsmöte den 23 april valdes Sophie Karlsson till ny ordförande. Vilhelm Ekensteen som varit IfAs Ordförande sedan bildandet 1994 kommer dock att fortsätta som senior rådgivare.
( två kommentarer )

2020-04-20

Marie BoströmKommunal, Marie Boström – ”Vi måste tänka så proaktivt som möjligt för att förhindra smittspridning”
Kommunal kan komma att kräva skyddsstopp i assistansverksamheter om det saknas skyddsutrustning. Marie Boström är öppen för att assistenter alltid använder tex munskydd om det finns en stark oro för smittspridning.
( en kommentar )

Ola LinderArtikel 19 som verktyg – ”Syntes av FN-juridik och rättighets­bärarnas egna erfarenheter”
ILIs projekt Artikel 19 som verktyg är inne på sitt andra projektår. Projektet granskar inte bara specifika stödformer utan om människor har förutsättningar för självbestämmande och att vara en del av samhällets gemenskap, säger projektledaren Ola Linder.
( två kommentarer )

2020-04-16

Katarina BergwallKatarina Bergwall, verksamhetschef, STIL – ”Svårt att få svar om vad som gäller för skyddsutrustning”
Assistansanvändare i STIL kan neka arbete från en assistent som varit i kontakt med Coronasmittade. Om assistansanvändaren smittas ska assistansen kunna fortsätta, säger Katarina Bergwall.

2020-04-13

Jonas FrankssonJonas Franksson, Ordförande STIL – ”Assistans har fördelar jämfört med hemtjänst när det gäller smittspridning”
Jonas Franksson håller på att återhämta sig från vad han tror är en Covid 19 infektion. Han beskriver det som ett järnband över bröstet som kommit och gått under fyra veckor. På vårdcentralen sade personalen att han troligen har Corona men han fick inte testa sig.
( en kommentar )

2020-04-11

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Funktionsrättskonventionen gäller även under pandemier
Funktionsrättskonventionen måste följas i den ekonomiska kris som följer i Coronans spår, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( fem kommentarer )

2020-04-09

Thomas LindénSocialstyrelsen, Thomas Lindén – ”Bedömning av livskvalitet vid en funktionsnedsättning får aldrig påverka prioriteringen”
En funktionsnedsättning i sig eller bedömd framtida livskvalitet hos en person med funktionsnedsättning får inte vara skäl för bortprioritering vid brist på intensivvårdsplatser. Däremot avgör den sk biologiska åldern om sjukdomar med nedsatt funktion i t.ex. hjärta, lungor, lever och njurar förkortar den antagna livslängden.
( en kommentar )

2020-04-08

Eva Nilsson BågenholmEva Nilsson Bågenholm, Humana - ”Vi har inlett samarbeten med SAS och Elite hotell”
Humana tar in personal från krisbranscher för att täcka upp assistentbehovet. Assistenter borde testas på samma sätt som sjukvårdspersonal anser Eva Nilsson Bågenholm.
( sju kommentarer )

2020-04-07

Antalet assistans­berättigade nu 14 038
I mars 2020 hade 14 038 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 141 färre jämfört med oktober 2015.
( en kommentar )

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Coronaviruset kräver akuta åtgärder inom assistansen
Det krävs ett antal akuta åtgärder inom personlig assistans mot effekterna av Coronaviruset säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( två kommentarer )

2020-04-05

Mats och Helena KarnströmDebatt - Är min fru redan dödsdömd?
Vad kommer att ske med personer med funktionsnedsättningar nu när sjukvården tvingas prioritera mellan vilka som ska få intensivvård vid Covid 19? Det undrar undrar Mats Karnström vars fru Helena är assistansanvändare.
( 18 kommentarer )

2020-04-04

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Behovet av personlig assistans minskar inte vid en pandemi, tvärtom”
SKR får inte tillåtas dra eller ändra in gynnande LSS-beslut i en ansträngd situation på grund av Corona säger Anna Barsk Holmbom, specialist på assistansfrågor på ABH-utbildning.

2020-04-03

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt att förändra rätten till insats”
Lena Hallengren avvisar SKR:s krav på att kunna riva upp gynnande LSS-beslut i en Coronakris med smittspridning och brist på personal. Hon anser att man istället behöver rikta in sig på att rekrytera personer som kan arbeta i verksamheterna.
( en kommentar )

Maria PersdotterDebatt: RBU - Onormalt föräldraansvar blir lag
RBU protesterar kraftigt mot att föräldraansvaret för första gången skrivs in i LSS-lagstiftningen. Det är ett rättsosäkert begrepp säger Maria Persdotter och Nawfal Naji i RBU.
( fem kommentarer )

2020-04-02

Visir på Adolf och assistent Adolf Ratzka intervjuas om skydd mot Coronavirus, Covid-19
Adolf Ratzka tillverkar sin egen skyddsutrustning och assistenterna har självmant avstått från att röra sig alltför mycket ute i samhället. Han är samtidigt kritisk till hur Sverige hanterat situationen.
( en kommentar )

2020-04-01

Irene Nilsson CarlssonIréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen – ”Den som känner symptom måste stanna hemma”
Vad har Socialstyrelsen för ansvar för information om Coronavirus, Covid 19? Vilket ansvar har de för tillgång till skyddsutrustning? Assistanskoll intervjuar Socialstyrelsen.

2020-03-31

Åsa Furén ThulinÅsa Furén Thulin, SKR – ”Åtgärderna ska bara ske tillfälligt under en Coronakris”
SKR har krävt att kunna upphäva SoL och LSS-beslut under en Coronakris för att tex kunna placera assistansberättigade på boenden. Detta har mött stark kritik, och SKR säger nu att åtgärderna bara ska ske om det är nödvändigt och att ursprungsbesluten ska återställas efteråt.
( åtta kommentarer )

2020-03-29

SKR vill kunna ändra/riva upp gynnande beslut i LSS vid en Coronakris
SKR, Sveriges kommuner och regioner, vill kunna upphäva SoL och LSS-beslut i en krissituation pga Corona Covid 19, bland annat för att kunna prioritera mellan olika behov. Personer med assistans ska då, om det behövs, kunna placeras i boenden eller få SoL-insatser. STIL och FUB protesterar kraftigt.
( 12 kommentarer )

2020-03-27

Vibeke Maröy MelströmVibeke Marøy Melstrøm, Uloba, Norge – ”Assistenterna bör undvika kollektivtrafik och fritidsresor”
Uloba, Norges största assistanskooperativ, har vidtagit åtgärder för att skydda mot Coronaviruset. Reglerna i Norge är generellt strängare än i Sverige, tex ska assistenter som varit i kontakt med personer som har coronasmitta, eller som varit utomlands stanna hemma i 14 dagar.

Jenny Persson BlomJenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket – ”Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att skydda assistenterna mot smitta”
Vilket skydd behöver assistenterna om den assistansberättigade blir smittad av Coronavirus? Hur mycket får assistenter arbeta i en pandemisituation? Assistanskoll intervjuar Arbetsmiljöverket.

2020-03-24

Krav på smittskyddspenning och närståendepenning
Funktionsrätt föreslår smittskyddspenning till personer i riskgrupperna så att de inte behöver arbeta när Coronasmittan sprids. Neuro föreslår närståendepenning till den som vill isolera sig tillsammans med en person i riskgruppen.
( två kommentarer )

2020-03-23

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Självklart är personliga assistenter ett samhällsviktigt yrke”
Torsdagen den 19 mars antog riksdagen en lag som gör det möjligt att stänga förskolor och grundskolor. Men om det skulle ske görs det undantag för barn till samhällsviktig personal. Här ingår personliga assistenter enligt Lena Hallengren.
( tre kommentarer )

Nina MuhonenP1 intervjuar Nina Muhonen om Coronaviruset
Assistansanvändaren Nina Muhonen har intervjuats av P1-morgon om hur hon gör för att skydda sig mot att bli smittad av Coronaviruset.

2020-03-20

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Corona pandemin drabbar assistans­användare på många sätt
Corona epidemin riskerar att leda till både direkta och indirekta försämringar för assistansanvändare, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2020-03-17

Lena HallengrenAssistans­koll frågar Lena Hallengren om Coronavirus och personlig assistans
Om en assistansberättigad blir smittad är det upp till sjukvård och smittskydd att avgöra om assistans ska fortsätta att utföras, säger Socialminister Lena Hallengren.
( fyra kommentarer )

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det behövs snabba åtgärder för att möta konsekvenserna av Coronasmittan”
Det saknas råd om hur assistansen ska fortsätta när den assistansberättigade utsatts för smitta eller själv blir smittad. Det saknas också råd om hur assistansberättigade som tvingas ha många kontakter ska skydda sig, säger Cecilia Blanck på Föreningen JAG. Hon vill även lätta på regler för arbetstid och sjukhusvistelse.
( tre kommentarer )

2020-03-16

Tvätta händernaCoronavirus Covid-19 och personlig assistans
Många assistansberättigade utgör en riskgrupp när det gäller coronaviruset. I denna guide har vi samlat information om Coronaviruset för assistansanvändare, personliga assistenter, assistansanordnare mfl.
( en kommentar )

Staten tar över sjuklöneansvaret
För att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid 19 tar staten nu över sjuklöneansvaret de första två veckorna under de kommande månaderna april och maj.

Johanna HedgårdhJohanna Hedgårdh, projektledare, IfA – ”Synka ska ge ökad samsyn inom personlig assistans”
IfA, har under det senaste två åren arbetat med att ta fram den digitala utbildningen Synka som riktar sig till de fyra uppdragen inom den personliga assistansen: assistansanvändare, personlig assistent, arbetsledare och assistansanordnare.

2020-03-13

Råd till assistans­användare från Center för Disability Rights om Coronavirus Covid 19
Center for Disability rights har gett ut råd till assistansanvändare för att skydda sig mot smitta och andra följder av Coronavirus Covid 19. Assistanskoll har gjort en svensk översättning.
( en kommentar )

2020-03-12

Karensavdraget avskaffas tillfälligt
För att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid 19 tas karensavdraget bort tillfälligt. Ersättning vid sjukdom ges nu från första dagen vid sjukdom.

2020-03-11

Nordica Assistans bemöter Försäkrings­kassan
Assistanskoll intervjuade nyligen Försäkringskassan efter att de stoppat utbetalningar av assistansersättning till Nordica assistans. Nu bemöter Nordicas verksamhetschef Amina Kadra, Försäkringskassan.
( två kommentarer )

2020-03-09

Linus NordenskärFörsäkrings­kassan stoppar utbetalningar till Nordica Assistans
Nordica assistans godkänns inte längre av Försäkringskassan som mottagare av assistansersättning. 136 assistansberättigade behöver nu anordna sin assistans på annat sätt.
( sju kommentarer )

2020-03-08

Smittbärarpenning vid smitta eller misstanke om smitta av Coronavirus
Personliga assistenter (eller andra anställda) som smittats eller misstänks smitta med Coronaviruset Covid 19 kan få smittbärarpenning. Det görs då inget karensavdrag och resor till sjukvården kan ersättas. Det krävs dock läkarintyg.

2020-03-05

Proposition om sondmatning och andning klar
Regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna har lämnat den proposition som föreslår att andning och sondmatning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov. Lagändringen föreslås börja gälla 1 juli 2020.
( fem kommentarer )

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – “En LSS-inspektion kan bekämpa kriminalitet och samtidigt ge frihet till de som behöver”
Liberalerna vill införa en LSS-inspektion med två huvuduppdrag, dels att försvara den enskildes rättigheter, dels att stoppa kriminalitet bland assistansutförarna.
( sex kommentarer )

2020-02-28

Björn OlsenBjörn Olsen, professor i infektionssjukdomar – ”Assistenterna är nyckeln för att hindra smittspridning”
Assistenter som rest i områden där Coronaviruset Covid 19 sprids bör stanna hemma de första 14 dagarna efter att de kommit hem. Personliga assistenter med luftvägssymtom bör aldrig arbeta hos assistansanvändare med andningsproblem.
( två kommentarer )

2020-02-24

Kaisu R KullKaisu R Kull, Inspektör, IVO – ”Finns många orsaker till att en kommun inte verkställer insatsen personlig assistans”
Det har förekommit väntetider på 24 månader för att anordna personlig assistans. En kommun har dömts till särskild avgift på 1 miljon kr för att inte ha verkställt personlig assistans. Men det är få ärenden jämfört med andra LSS-insatser.
( två kommentarer )

2020-02-19

Bild på en skulptur på JustitiaAnders Persson, åklagare - ”Nyheten att två assistenter slipper åtal är taget ur sitt sammanhang”
I Örebro tingsrätt pågår just nu ett stort mål om fusk med assistansersättning. Sammanlagt står nio personer åtalade. Mest har dock fallet uppmärksammats för att åklagaren Anders Persson lät två assistenter slippa åtal på grund av ”processekonomiska skäl”.
( fyra kommentarer )

2020-02-17

HFD går på Försäkrings­kassans linje
Ett tillsynsbehov som beror på epilepsi är inte ett grundläggande behov eftersom det inte har sin grund i en psykisk funktionsnedsättning. Det säger Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, i en ny dom.
( sju kommentarer )

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - In på skinnet
Vi måste prata om att handläggare och arbetsterapeuter följer med in i duschen, på toaletten och i sovrummet, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( 18 kommentarer )

2020-02-15

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Mycket förenklat så handlar det om att fler ska få statlig assistans”
Den nya utredningens mål är att fler, särskilt barn, ska få assistansersättning. Lena Hallengren duckar dock fortfarande på om alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet, om LSS-utredningen ska ut på remiss eller när tvåårsomprövningarna återupptas.
( sex kommentarer )

2020-02-11

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Osäkra fuskuppskattningar har framställts som sanningar
De höga uppskattningarna av fusk i personlig assistans vilar på mycket vag grund men har trots detta framställts som "sanningar". Hur är det möjligt undrar Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( fem kommentarer )

2020-02-10

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Förvånande att socialministern inte tar avstånd från Expertmetoden”
Forskning visar att Expertmetoden inte är lämplig för att bedöma omfattning av fusk i välfärdssystem. Den har även raserat förtroendet för assistansersättning hos allmänhet och beslutsfattare, säger Pia Steensland.
( fem kommentarer )

2020-02-07

Mer än 2000 färre assistans­berättigade
I december 2019 hade 14 159 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 020 färre jämfört med oktober 2015. Under 2019 fick samtidigt 82 % avslag på sin förstagångsansökan.
( fyra kommentarer )

2020-02-06

Försäkrings­kassan kräver identitetshandlingar
Anställda personliga assistenter som inte har ett svenskt personnummer måste redovisa identitetshandlingar. Detta enligt ett nytt rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan. 
( en kommentar )

2020-02-04

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Åtgärder mot kriminalitet har fått för stort fokus i personlig assistans”
Expertmetodens gissningar av kriminalitetens omfattning har hindrat positiva reformer av personlig assistans, anser Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA.
( sex kommentarer )

2020-01-31

Lena HallengrenLagrådsremiss om sondmatning och andning
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att hela hjälpbehovet vid andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Regeringen har också backat från att skriva in i lagtext att övriga grundläggande behov ska vara av "mycket privat och integritetskänslig karaktär".
( tre kommentarer )

2020-01-28

Lars LööwLars Lööw, Utredare – ”Regeringen behöver förklara syftet med dagens nivå på schablon­beloppet”
Arbetsgivare i personlig assistans bör betala sjuklöner och ge kollektivavtalsvillkor. Assistenter bör ett utbildningsmaterial och kunskapsstöd om egenvård. Lars Lööw resonerar även om problem med för lågt schablonbelopp och osäkra anställningar.
( sex kommentarer )

Lars LööwLars Lööw, Utredare – ”De flesta assistenter trivs, samtidigt som det finns en osäkerhet i yrket”
De flesta personliga assistenter trivs med sitt yrke och skulle rekommendera det. Många känner dock osäkerhet i sina arbetsuppgifter och en rädsla att förlora jobbet med kort varsel. Det säger Lars Lööw som nyligen presenterat en utredning om assistenters arbetsvillkor.

2020-01-23

Fredrik MalmbergNy utredning av tillsyn, egenvård och föräldraansvar
Regeringen ska utreda stärkt rätt till personlig assistans för tillsyn, egenvårdsinsatser samt göra en översyn av föräldraansvaret. Utredningen ska ledas av Fredrik Malmberg och vara klar senast 23 mars 2021. Läs kommittédirektiven här!
( sex kommentarer )

2020-01-22

Niklas AltermarkNiklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Statliga utredningar som använder Expertmetoden har ett ansvar”
Niklas Altermark gläds åt att Försäkringskassan nu dömer ut Expertmetoden för att bedöma omfattningen av fusk i assistansersättning. Han är samtidigt mycket kritisk till att den fortfarande används i statliga utredningar.
( tre kommentarer )

2020-01-20

marie-sepulchre-mycket kontrast-2020Marie Sépulchre, forskare, Uppsala universitet - ”Rätten till personlig assistans är en del av en medborgarrättskamp”
Funktionsrättsaktivisternas kamp är en medborgarrättskamp som liknar tidigare medborgarrättsrörelsers kamp. Marie Sépulchre har forskat på bloggtexter och debattartiklar skrivna mellan 2008 och 2017.
( fem kommentarer )

2020-01-15

Lars LööwUtredning om personliga assistenters villkor
Assistansanordnarna bör ta över sjuklöneansvaret och ge kollektivavtalsliknande villkor för att få bedriva assistans. Socialstyrelsen bör skapa ett utbildnings och kunskapsmaterial. Lagen om arbetstid i husligt arbete bör utredas. Det är några förslag från Lars Lööws utredning.
( två kommentarer )

Gabriella BrembergGabriella Bremberg, Chef för avdelningen analys och prognos – ”Försäkrings­kassan delar kritiken mot Expertmetoden”
Försäkringskassan delar slutsatsen av forskarna Niklas Altermark och Hampus Nilsson att Expertmetoden är olämplig att använda för bedömning av omfattningen av fusk med assistansersättning, säger Gabriella Bremberg. 
( fyra kommentarer )

2020-01-13

Nyamko SabuniNyamko Sabuni, Liberalerna – ”Personlig assistans är en grundläggande frihetsfråga för Liberalerna”
Nyamko Sabuni känner sig inte låst av januariavtalet utan ser det som en början på något mycket större. Hon vill ha ett permanent stopp för tvåårsomprövningar, statligt huvudmannaskap och en lagändring där hela det grundläggande behovet är assistansgrundande.
( sex kommentarer )

2019

2019-12-19

bokFörsäkrings­kassans regleringsbrev för 2020
Försäkringskassan får i uppdrag att ta reda på varför antalet assistansberättigade minskar. Målet för assistansersättningen är i stort samma som förra året.
( tio kommentarer )

2019-12-18

Per ElebladPer Eleblad, Försäkrings­direktör, Försäkrings­kassan – ”Vi tar de alla till slut”
Assistansersättning ska inte betalas ut om den assistansberättigade anlitar anordnare utan tillstånd. Elektronisk tidsredovisning där tid och plats registreras när assistenten loggar in på arbetspasset. Enbart certifierade läkare ska skriva intyg. Det är förändringar som Per Eleblad vill se. 
( tre kommentarer )

2019-12-17

Andreas PetterssonAndreas Pettersson, lektor i Juridik – ”Det saknas socialrättslig kompetens i HFD”
Det sker ingen prövning utifrån Funktionsrättskonventionen eller målet i LSS i HFD:s sminkdom. Det visar att justitieråden brister i den socialrättsliga kompetensen, säger Andreas Pettersson. Han välkomnar dock att regeringen backar från att skriva in integritetsnära behov i LSS lagtext.
( fem kommentarer )

2019-12-16

Jonna BornemarkJonna Bornemark, professor i filosofi – ”Minuträknandet i personlig assistans visar på en problematisk människosyn”
Dagens assistansbedömningar är så styrda av manualer och minuträkning att handläggaren och den sökande blir som fjärrstyrda marionetter. Det säger Jonna Bornemark som är mycket kritisk till neddragningarna i personlig assistans.
( 11 kommentarer )

2019-12-11

Lena HallengrenRegeringen backar om integritetsnära delar
Regeringen och Socialminister Lena Hallengren backar om att skriva in i lagtext att grundläggande behov ska vara av "mycket privat och integritetskänslig karaktär", vilket innebär att de delas upp i integritetsnära delar.
( sex kommentarer )

2019-12-03

sminksakerHFD - Sminkning är inte ett grundläggande behov
Sminkning handlar inte om att hålla sig ren. Det slås fast i en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen. Därför är sminkning inget grundläggande behov och ger inte rätt till assistansersättning.
( nio kommentarer )

2019-11-29

Lilly KeyIfA, Lilly Key – ”Alla politiker verkar inte förstå vidden av att skriva in integritetsnära delar i lagtext”
Det behövs en bred överenskommelse i riksdagen så inte assistansens framtid avgörs av de partier som för tillfället är i regering, säger Lilly Key på IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.  
( två kommentarer )

2019-11-20

Lotta Svenander, Kommunal – ”Försämringarna beror på politiska beslut”
Från 1 januari nyanställs alla personliga assistenter inom Tiohundra AB i Norrtälje kommun på PAN–avtalet. Redan anställda får höjd veckoarbetstid och sänkt lön. Lotta Svenander, Kommunals Ordförande i Norrtälje, lägger skulden på politikerna och alltför låg assistansersättning.

2019-11-19

Sven AivertSven Aivert, medborgarrättsaktivist – ”Funktionshinder­rörelsen går i filttofflor”
Sven Aivert kämpar för att göra Funktionsrättskonventionen till lag och är mycket skeptisk till att LSS och personlig assistans inte gäller alla.
( en kommentar )

2019-11-15

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Besparingarna på assistans­ersättning beror på mycket medvetna val
Regeringen betalar av på statsskulden och sänker skatt för höginkomsttagare. Att man sparat på assistansersättning beror inte på pengabrist säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( sju kommentarer )

2019-11-14

Christian SmithChristian Smith, robotforskare, KTH – ”Att göra robotar som ser ut som människor är inte bästa lösningen”
Christian Smith tror inte på en robot som ersätter en personlig assistent och gör allting. Istället kommer olika tekniska lösningar som städar, duschar, ersätter förlorad muskelstyrka eller transporterar. Det är då centralt att personen själv styr de tekniska lösningarna.
( en kommentar )

2019-11-12

Pia SteenslandSocialministern pressas om kommande lagändring
Det blir katastrof om begreppet mycket privat och integritetskänslig karaktär skrivs in i lagtext samtidigt som tvåårsomprövningarna återupptas, sade Pia Steensland (KD). Vi tar oron på allvar och lyssnar på remissinstanserna, svarade Socialminister Lena Hallengren. 
( två kommentarer )

2019-11-08

Aftonbladets ledarsida - "Inte klokt att regeringen förhandlar underlivsfrågor"
Regeringen försöker lura sina väljare säger Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida. Om det skrivs in i lagtext att grundläggande behov är "av mycket privat och integritetskänslig karaktär" och tvåårsomprövningarna startar upp igen riskerar tusentals att förlora sin assistans.
( fyra kommentarer )

2019-11-07

bild med riksdagspartiernas loggorSka integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas?
Assistanskoll har frågat riksdagspartierna hur de ser på att det skrivs in i lagtext att grundläggande behov ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär".
( nio kommentarer )

Anita Fink KnudsenAnita Fink Knudsen, jurist – Ytterst få bottnar i vad det innebär att ”kunna leva som andra”
Personlig assistans ses idag utifrån ett inskränkt kostnadsperspektiv, långt ifrån den humanistiska vision som tidigare präglade reformen, säger Anita Fink Knudsen, jurist på Advokatfirma Dahlgren och partners.
( nio kommentarer )

2019-11-03

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Avgörande skifte om integritetskänslighet skrivs in i LSS lagtext”
Det vore en vändpunkt att skriva in i lagtexten att grundläggande behov ska vara av "mycket privat eller integritetskänslig karaktär", säger Henrik Petrén. Han anser att begreppet varit avgörande för de hårdare bedömningarna.

2019-10-29

FN flaggaRegeringen rapporterar om Funktionsrättskonventionen
Antalet assistansberättigade minskar men "vid en internationell jämförelse gör Sverige stora satsningar på detta område". Det är något av vad regeringen skriver om personlig assistans i sin rapport till FN.
( fyra kommentarer )

2019-10-28

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige - ”Kan bli ett bakslag för den statliga assistansen”
Regeringens promemoria om andning och sondmatning väcker oro i funktionsrättsrörelsen. Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige, är förvånad över att regeringens stödpartier ställt sig bakom.
( två kommentarer )

2019-10-21

Ordförande klubbaAndning klubbat i riksdagen
Andning blir ett nytt grundläggande behov från 1 november. Beslutet togs i riksdagen den 16 oktober.
( tre kommentarer )

2019-10-20

Antje JackelénAntje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan – ”Det är en fråga om mänskliga rättigheter”
Att se personer med funktionsnedsättning som rättighetsbärare har en grund i kristen etik. Ett samhälle som ger för lite stöd till personer med funktionsnedsättning brutaliseras på sikt, säger Antje Jackelén som varnar för att tänka alltför ekonomiskt.
( 12 kommentarer )

Carin ÖhmanCarin Öhman, personlig assistent - ”Det närmaste arbetet man kan ha med en annan människa”
Lyft fram problemen och diskutera dem! Det var den viktigaste uppmaningen utredaren Lars Lööw hade när yrket personlig assistans debatterades under en debatt i somras i Almedalen.

2019-10-17

Bengt WesterbergBengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”I förarbetena fanns inte ens grundläggande behov”
Som försvar för att dela upp grundläggande behov i integritetskänsliga delar hänvisas det ibland till förarbetena i LSS-propositionen. Men vad säger den som skrev propositionen? Assistanskoll har talat med Bengt Westerberg.
( tre kommentarer )

2019-10-16

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Kravet om integritetsnära hjälp raserar assistansen
Regeringens förslag att skriva in i lagtexten att grundläggande behov ska vara integritetsnära för att räknas sätter skräck i rörelsen, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( tre kommentarer )

2019-10-14

Lena HallengrenLena Hallengren intervjuas om lagförslaget om andning och sondmatning
Andning och sondmatning ska inte delas upp i integritetsnära delar. Regeringen har däremot inga planer på att göra likadant med andra grundläggande behov utan vill tvärtom skriva in i lagtexten att de ska vara "av mycket privat och integritetskänslig karaktär".
( två kommentarer )

2019-10-10

Jonas FrankssonStark kritik mot regeringens lagförslag
Dagens restriktiva tillämpning permanentas om det skrivs in i LSS lagtext att grundläggande behov ska vara "av mycket privat och integritetskänslig karaktär". Det hävdar bland annat STIL, JAG, KFO och Funktionsrätt. 
( åtta kommentarer )

2019-10-08

Förslag till lagändring för andning och sondmatning
Sondmatning och andning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov. Inget ska räknas av som föräldraansvar. Lagen börjar gälla 1 juli 2020. Det föreslår regeringen i en promemoria som nu skickas på remiss.
( två kommentarer )

riksdagenHöstens riksdags­motioner om personlig assistans
KD, V och SD vill agera för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet. L vill ha en utredning som återupprättar LSS. En socialdemokrat och sex moderater motionerar om förbättringar. Det är tyst från C och MP.
( en kommentar )

2019-10-04

mynthögVad partierna budgeterar till assistans­ersättning 2020
KD och SD lägger mer än S-MP-regeringen på assistansersättning för 2020. M och V lägger lika mycket som regeringen. C och L budgetsamarbetar med regeringen.
( fyra kommentarer )

2019-10-03

Tobias BaudinbTobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Den låga uppräkningen av schablon­beloppet är en ond spiral”
Varför har inte personliga assistenter rätt till löneökningar som alla andra på arbetsmarknaden, undrar Tobias Baudin. Uppräkningen på 1,5 % av schablonbeloppet räcker inte menar han.
( två kommentarer )

2019-10-01

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Försäkrings­kassan hänvisar till domar som är oförenliga med LSS intentioner
Dagens assistansbedömningar bygger på domar som går emot LSS intentioner och Artikel 19 i Funktionsrättskonventionen, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( sju kommentarer )

2019-09-26

Åsa Furén ThulinÅsa Furén Thulin, SKL - "Statligt huvudmannaskap är vårt viktigaste krav på regeringen"
Assistansersättningens timbelopp måste höjas i takt med lön- och kostnadsutveckling. Staten bör ta över huvudmannaskapet för personlig assistans. Assistans och hemsjukvård behöver samordnas mer. Det är några krav från SKL.

2019-09-23

Ulrika Järkestig BerggrenUlrika Järkestig Berggren – ”En besparingsstrategi är att inte höra människor i utredningarna”
Socialpolitiska mål i LSS som "goda levnadsvillkor" och att "kunna leva som andra", har fått stå tillbaka för besparingsmål. Det visar en forskningsstudie av 100 utredningar av assistansersättning vid Försäkringskassan.
( fem kommentarer )

2019-09-18

mynthögSchablon­beloppet höjs med 1,5 % 2020
Schablonbeloppet höjs med 1,5 % till 304,30 kr för år 2020. Statens kostnader för assistansersättning 2019 beräknas minska med 800 miljoner jämfört med tidigare prognos. Det framgår av regeringens budget för 2020.
( fyra kommentarer )

David EberhardDavid Eberhard svarar Försäkrings­kassan
Försäkringskassan bemötte nyligen David Eberhards kritik mot alltför rigida assistansbedömningar. Försäkringskassan hävdade att alla ansökningar prövas objektivt och sakligt enligt lagen. Nu svarar David Eberhard Försäkringskassan.
( fem kommentarer )

2019-09-17

Monica SvanholmMonica Svanholm, Försäkrings­kassan – ”Det som inte skulle ha betalats ut, är det som återkrävs”
Anordnare som inte haft kännedom att fel begåtts av den assistansberättigade, kan inte krävas på återbetalning. Assistansberättigade och anordnare kan dock krävas på återbetalning om de "skäligen borde ha insett" felet.

2019-09-16

Thomas HammarbergThomas Hammarberg, fd människorättskommissionär –”Grunden är mänskliga rättigheter utifrån en etik om allas lika värde”
"Goda levnadsvillkor" och "leva som andra" i LSS är mänskliga rättigheter som gör samhället starkare. Om dessa rättigheter kränks förråas samhället, säger Thomas Hammarberg, som är mycket kritisk till att det blivit allt svårare att beviljas personlig assistans.
( tre kommentarer )

2019-09-12

Björn Häll Kellerman talar på en manifestation på Sergels torgBjörn Häll Kellerman, Sergels torg – ”Framför allt är vi här för alla de som inte kan ta sig hit”
Ett hundratal demonstrerande på Sergels torg riktade skarp kritik mot regeringen och dess stödpartier. Under Temat Varför rädda våra liv när vi inte får leva? ifrågasattes nedskärningarna av personlig assistans.
( en kommentar )

2019-09-06

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Att andning blir grundläggande behov löser inte assistans­krisen”
Assistenter får lägre ingångslöner och mindre utbildning. Nästan hälften av anordnarna i KFO bedömer att de inte klarar mer än två år till. Det är resultatet av den låga uppräkningen av schablonbeloppet.
( tre kommentarer )

2019-09-04

Reaktioner på uppgifter om falska anställningar
P4 Örebro har rapporterat om att vissa assistansbolag ordnar uppehållstillstånd mot betalning med falska anställningar av personliga assistenter. Branschen och brukarrörelsen fördömer detta och kräver åtgärder. 
( en kommentar )

2019-09-02

lagens klubbaFortsatt mycket svårt beviljas assistans­ersättning
Bara 17 %, eller 189 personer, beviljades assistansersättning vid sin första ansökan (mellan aug 2018 och juli 2019). Färre nyansöker och antalet assistansberättigade fortsätter att minska.
( två kommentarer )

2019-09-01

Andreas LarssonFörsäkrings­kassan bemöter David Eberhard
David Eberhard kritiserade nyligen Försäkringskassans assistansbedömningar. Nu bemöter Försäkringskassan David Eberhards kritik.
( åtta kommentarer )

2019-08-28

Torbjörn TännsjöTorbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi – ”Alla medborgare bör garanteras goda levnadsvillkor”
Torbjörn Tännsjö anser att det inte finns någon egentlig mättnad i de behov som tex personlig assistans tillfredsställer. Ju rikare vi blir, desto mer utrymme bör ges för dessa insatser. Begreppet "leva som andra" tycker han dock är problematiskt.
( fyra kommentarer )

2019-08-26

David EberhardDavid Eberhard, psykiater och författare – ”Stöd som personlig assistans är ett grundläggande mått på civilisationens storhet”
Dagens hårda assistansbedömningar är mycket olyckliga och grundas bland annat i konflikträdsla och cynism, menar David Eberhard. Personlig assistans bör tvärtom beviljas till fler grupper och till personer över 65 år. Samtidigt behövs det en hård kontroll menar han.
( fyra kommentarer )

2019-08-14

Mikael Dahlqvist (S) på debatt i Almedalen 2019Almedalen 2019 – ”Grundläggande behov måste ses över”
På en debatt i Almedalen sade Mikael Dahlqvist (S) att de grundläggande behoven måste ses över. Detta trots att socialminister Lena Hallengren (S) tidigare sagt att det var för komplicerat. Mikael Dahlqvist hänvisade till att de internt är överens om att se över hela lagstiftningen.
( fyra kommentarer )

2019-07-27

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Höga ambitioner garanterar inga rättigheter?
Många länder har höga ambitioner med Funktionsrättskonventionen men konkreta åtgärder lyser ofta med sin frånvaro, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( fyra kommentarer )

2019-07-18

Ola LinderAlmedalen 2019 – ”Använd artikel 19!”
På STIL:s seminarium "Hur kan artikel 19 i funktionsrätts-konventionen stärka LSS?" blandades framtidsvisioner med dagsaktuell politik. Jonas Franksson, ordförande i STIL, höll inte med Lena Hallengren om att det är svårt att ändra på lagstiftningen för grundläggande behov.
( fyra kommentarer )

2019-07-16

Nora EklövNora Eklöv intervjuas i projektet ”Artikel 19 som verktyg”
Assistanskollskrönikören Nora Eklöv är nu på väg mot sitt fjärde överklagande till förvaltningsrätten. I ett reportage i projektet "Artikel 19 som verktyg" beskrivs hela processen från att Nora Eklöv flyttade till Stockholm 2016.
( en kommentar )

2019-07-02

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Assistans­reformen fungerar inte enligt FN-s kriterier
Tillämpningen av assistansreformen blir alltmer institutionsliknande och kommer allt längre ifrån FN:s kriterier, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( fem kommentarer )

2019-06-28

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Liberalerna är bakbundna av januariavtalet”
Bristen på åtgärder mot integritetsnära delar av grundläggande behov är assistansfrågans svarta hål, säger Maj Karlsson. Hon betvivlar inte Liberalernas vilja att lagstifta här men påpekar att det inte ingår i januariavtalet.
( tre kommentarer )

2019-06-26

Pia SteenslandPia Steensland - "Varför lagstiftar ni inte om alla grundläggande behov?"
Alla grundläggande behov måste räknas i sin helhet krävde Pia Steensland,KD, i en interpellationsdebatt. Det är oerhört komplicerat att genomföra detta svarade Socialministern.
( två kommentarer )

2019-06-20

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Ska assistans ersättas med permanent sjukhusvistelse?”
Legitimerad sjukårdspersonal, inte kommunen eller Försäkringskassan ska avgöra om en sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård, säger Mathias Blomberg. Han håller inte med Lagrådet om att andning inte ryms i syftet med LSS-lagstiftningen.
( fyra kommentarer )

2019-06-19

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Problemet är att regler för egenvård inte följs”
Lagrådet kritiserade nyligen synen på egenvård i lagförslaget om att andning blir grundläggande behov. För Anna Barsk Holmbom, är problemet gammeldags föreställningar i kommunerna och att dagens regelverk för egenvård inte följs.

2019-06-18

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Regeringens lagförslag räcker inte”
Anna Barsk Holmbom tror att det blir svårt att ändra lagen så att alla grundläggande behov räknas i sin helhet. Hon vill istället att tiden beräknas på ett nytt sätt.
( fyra kommentarer )

mynthögHögst medellön för kommunalt anställda assistenter
Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2018 för privatanställda och kommunalt anställda assistenter.

2019-06-12

Jonas FrankssonJonas Franksson, ordförande i STIL – ”Min assistans halverades i senaste beslutet”
STIL:s nya ordförande, Jonas Franksson, ser sitt senaste assistansbeslut som ett tecken på en återgång till det synsätt som rådde före LSS-reformen, att han ses som patient och inte som en medborgare.
( 11 kommentarer )

Antalet assistans­berättigade nu 14 332
I maj 2019 hade 14 332 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskningen pågår månad för månad och antalet är nu 1 847 färre jämfört med okt 2015. 
( fyra kommentarer )

2019-06-05

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Andning och sondmatning ska bli assistans­grundande i sin helhet”
Andning blir grundläggande behov 1 november. Senare kommer en lagändring där andning och sondmatning blir assistansgrundande i sin helhet. Lena Hallengren vill dock inte lova samma lagändring för andra grundläggande behov.
( sex kommentarer )

2019-05-31

Eva BorgströmEva Borgström, FUB – ”Varför döma ut en boendeform som faktiskt många önskar?”
Att gruppbostäder liknas vid en sorts institutioner, där de boende saknar inflytande och enbart betraktas som ett kollektiv är något Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB, uttrycker irritation över.

2019-05-29

Sophie KarlssonSophie Karlsson, verksamhetsansvarig, IfA – ”Gruppbostäder kan ha institutionsliknande drag”
Om ett hjälpbehov kan ge rätt till antingen personlig assistans eller gruppbostad ska det vara upp till personen att söka den insats hen helst vill ha. Man ska inte kunna nekas assistans med hänvisning till gruppbostad, vilket ibland händer, säger Sophie Karlsson
( två kommentarer )

2019-05-28

Assistans­kriminalitet tas upp i SVT
I programmet Josefsson - Bedragarnas marknad undersäker Janne Josefsson kriminalitet hos assistansbolag. Han söker bland annat upp företrädare för ett assistansbolag i Malmö, där assistenter bara var anställda på papperet.
( fem kommentarer )

2019-05-23

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - "När Sverige sviker tappar hela Europa farten"
När Jonas Franksson kommenterar politikersvaren i Assistanskolls enkät inför EU-valet uttrycker han besvikelse över de lama svaren om institutionerna i Europa och att Funktionsrättskonventionen inte tas på allvar. Men det mest uppseendeväckande är ett löfte om en omskrivning av de grundläggande behoven.
( två kommentarer )

2019-05-22

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Miniminivåer i EU:s sociala pelare får aldrig tillåtas hota LSS
Vi får aldrig tillåta att Sverige hindras vara ett föregångsland i lagstiftning om personlig assistans, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( en kommentar )

2019-05-20

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Sverige måste vara ett föregångsland”
Det positivt att alla partier i EU-valet uttalar stöd för personlig assistans, men många tar trots detta inte Funktionsrätts-konventionen på allvar, säger Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA.

2019-05-17

mynthögLöneguiden för assistenter uppdaterad
Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är nu uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2018 års lönenivåer. Gå in och jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige.
( en kommentar )

2019-05-14

riksdagspartierna samt FIEU-val 2019 - Välj med Assistans­koll
Hur ser de politiska partierna på personlig assistans på en europeisk nivå? Vad vill de göra åt att många i EU fortfarande bor på institutioner? Är den svenska modellen med personlig assistans ett föredöme? Assistanskoll har ställt 10 frågor till partierna inför EU-valet.
( fyra kommentarer )

2019-05-08

Östersunds kommun backar om anhörigassistenter
Det blir inget förbud mot att anställa anhöriga som personliga assistenter i Östersunds kommun. Detta efter att IVO beslutat att ett förbud inskränker den enskildes rätt till självbestämmande.
( fyra kommentarer )

2019-05-04

Pia SteenslandLagändring om sondmatning och andning skjuts upp
Det blir ingen lagändring 1 juli om andning/sondmatning. Socialutskottet har informerats om att behandlingen skjuts upp till efter sommaren.
( sju kommentarer )

2019-05-03

Nils ÖbergNytt regleringsbrev till Försäkrings­kassan
Försäkringskassan har fått ny Generaldirektör och nytt regleringsbrev. Det nya regleringsbrevet nämner inte timutvecklingen för assistansersättning.
( tre kommentarer )

2019-05-02

FörsäkringskassanRemissvar till lagändring om sondmatning/andning
Brukarorganisationerna och SKL är eniga i att grundläggande behov ska räknas i sin helhet och inte delas upp i integritetsnära delar. Försäkringskassan tror att fler grupper kommer att beviljas assistansersättning.
( två kommentarer )

2019-04-25

Yvonne MalmgrenYvonne Malmgren, fd LSS–handläggare – ”Det var omöjligt för brukarrörelsen att förutse vad som skulle hända”
Domen från 2009 om integritetsnära delar av grundläggande behov var starten till nedmonteringen av personlig assistans, säger Yvonne Malmgren. Sedan skadesköt man reformen genom att förknippa den med fusk.
( nio kommentarer )

2019-04-24

Yvonne MalmgrenYvonne Malmgren, fd LSS–handläggare – ”På nittiotalet var politikerna överens om att LSS inte hade en prislapp”
På nittiotalet användes varken minuträkning eller integritetsnära delar av grundläggande behov i personlig assistans. Politikerna såg tvärtom LSS och assistansen som en reformering av samhället.
( sju kommentarer )

2019-04-14

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Att färre fått statlig assistans de senaste åren är ett stort problem”
Prognosen i vårpropositionen om att antalet assistansberättigade ska minska kommer från Försäkringskassan och visar utvecklingen om det inte görs fler lagändringar.
( nio kommentarer )

2019-04-11

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Hur fick grundläggande behov så central roll i nedmonteringen av assistans­reformen?
Grundläggande behov är en konstruktion som saknar stöd i funktionsrättskonventionen, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( sju kommentarer )

2019-04-10

JustitiaRegeringen spår färre assistans­berättigade
Antalet assistansberättigade minskar från ca 14 500 i slutet av 2018 till 13 967 år 2022. Det bedömer regeringen i sin vårproposition.
( tre kommentarer )

Vårbudgeten ger 150 miljoner extra till assistans­ersättning
Efter en överenskommelse mellan S + MP + L + C tillförs 150 miljoner för att finansiera den kommande lagändringen där andning och sondmatning ska bli grundläggande behov.

2019-04-05

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Först akuta åtgärder, sedan en ny assistans­utredning”
Januariavtalet mellan S+MP+L+C ska leda till tex statligt huvudmannaskap och att grundläggande behov räknas i sin helhet, anser Bengt Eliasson. Detta ska nås via lagändringar, förordningsändringar och regleringsbrev till Försäkringskassan.
( fyra kommentarer )

2019-03-27

Pia SteenslandPia Steensland pressar Lena Hallengren om lagändring
När lagändringen om sondmatning/andning tas upp i Socialutskottet kommer Kristdemokraterna att kräva att alla grundläggande behov i sin helhet ska ses som integritetsnära.
( fem kommentarer )

2019-03-26

Karin FlycktKarin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Det beviljas alltfler boenden till barn som förlorat sin assistans”
Mellan jan 2016 och juni 2017 var 29 % av alla barnboenden nybeviljade och 40 barn som nybeviljades boende hade haft personlig assistans året innan.
( fyra kommentarer )

2019-03-21

Eva Borgström, FUBEva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”
På FUB känner man sig oroade över att anhörigassistansen hotas. Hoten har under vintern tagit sig konkreta uttryck dels i LSS-utredningens förslag, dels Östersunds kommun beslut att inte tillåta att anhöriga anställs som personliga assistenter.
( fem kommentarer )

2019-03-19

mynthögAssistans­branschen kräver högre assistans­ersättning
Assistansersättningen måste höjas så att löneökningar täcks. Det kräver Kommunal och samtliga arbetsgivar-organisationer i personlig assistans.
( en kommentar )

2019-03-15

Maria PersdotterMaria Persdotter, RBU – ”En lagändring när det gäller integritetsnära behov är helt nödvändig”
Över 80 % av de som söker assistans första gången får fortfarande avslag. Den kommande lagändringen om sondmatning/andning är en droppe i havet säger Maria Persdotter som vill se kraftigare åtgärder.
( sju kommentarer )

2019-03-14

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Vi kommer inte att dra frågan om statligt huvudmannaskap i långbänk”
Lagändringen om sondmatning/andning är ett första steg säger Lena Hallengren. Hon kan inte säga om och när det kommer en lagändring om integritetsnära delar av grundläggande behov. Men frågan om statligt huvudmannaskap ska inte dras i långbänk.
( åtta kommentarer )

2019-03-12

Felix FinnvedenFelix Finnveden, Kommunal – ”Assistenters och brukares rättigheter krockar om arbetsmiljöarbetet inte görs”
Personlig assistans är en överlägsen stödinsats och assistansberättigade som klarar att ta arbetsgivaransvaret ska få göra det, säger Felix Finnveden. Han anser dock att arbetsmiljön ofta brister och ser visstidsanställningarna som det största problemet.

2019-03-08

Roko KursarRoko Kursar, Malmö – ”Staten behöver ta över ansvaret för personlig assistans"
Malmö Stad har krävt kompensation av regeringen för ökade kostnader på 60-70 miljoner/år när personer förlorar sin assistansersättning. Roko Kursar, Liberalerna, vill se lagstiftning mot att grundläggande behov delas upp i integritetskänsliga delar.
( sju kommentarer )

2019-03-01

lagens klubbaÖver 80 % av alla förstagångsansökningar får avslag
Bara 17 %, eller 217 personer, beviljades assistansersättning vid sin första ansökan under 2018. Antalet förstagångsansökningar var 1260 personer under 2018 vilket kan jämföras med 1915 personer under 2015.
( två kommentarer )

2019-02-28

Eva BorgströmEva Borgström, FUB - ”Man måste se LSS som en helhet”
LSS-utredningens förslag, om de skulle omsättas i praktiken, skulle slå mycket hårt mot personer med intellektuell funktionsnedsättning, särskilt dem med de mest omfattande funktionsnedsättningarna. Det säger Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB.
( tre kommentarer )

2019-02-27

personer skriverAssistans­kolls behovsräknare förbättrad
Det finns nu två sätt att spara de beräkningar du gör med Assistanskolls behovsräknare. Vi hoppas det gör användningen smidigare.

2019-02-26

Höjda åldersgränser för personlig assistans föreslås
En 66-årsgräns år 2023, en 67- årsgräns år 2026. I samband med att den allmänna pensionsåldern höjs bör även åldersgränsen i LSS höjas enligt en promemoria från en arbetsgrupp på Socialdepartementet.
( två kommentarer )

2019-02-23

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA - "Vi behöver genast ett förtydligande om att alla grundläggande behov ska ses i sin helhet"
Regeringens lagförslag om att andning och sondmatning ska ses som grundläggande behov räcker inte menar Sophie Karlsson. Grundläggande behov måste räknas i sin helhet. Detta kräver ytterligare lagändringar vilket också Kristdemokraterna ställt krav på. 
( två kommentarer )

2019-02-22

Markus KallifatidesMarkus Kallifatides, Reformisterna – ”Vår förening har inte tagit ställning i frågor som rör funktionsvarierade”
Bengt Elmén kritiserade nyligen Reformisternas reformprogram för att inte nämna personer med funktionsvariation, förutom att de kraftigt vill öka antalet specialbostäder. Reformisternas Ordförande Markus Kallifatides svarar nu på kritiken.
( en kommentar )

2019-02-21

Lena HallengrenRegeringen föreslår andning och sondmatning som nya grundläggande behov
Nuvarande fem grundläggande behov föreslås utökas till sju med andning och sondmatning. Regeringen har skickat en promemoria på remiss och lagändringarna föreslås börja gälla 1 juli 2019. De grundläggande behoven delas dock fortfarande upp i integritetsnära delar.
( två kommentarer )

2019-02-19

Susanne Berg i konferensrumSusanne Berg, STIL - ”Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion”
I LSS 2.0 beskriver STIL en ny modell för behovsbedömning av personlig assistans där personkretsar och grundläggande behov ska bort. Behov ska istället vara kvalitativ, kvantitativt eller kontinuerligt omfattande.
( tre kommentarer )

2019-02-14

Sophie KarlssonSophie Karlsson, Ifa – ”Samma regler ska gälla oavsett vilken relation assistenten har till den assistans­berättigade”
Generella förbud mot anhöriga som assistenter strider mot valfriheten i LSS. Om en assistent bestämmer över en assistansberättigad som inte kan slå larm ska åtgärder vidtas oavsett om assistenten är anhörig eller inte, säger Sophie Karlsson.
( fem kommentarer )

Lars Liljedahl, Vård– och omsorgschef, Östersunds kommun – ”Vi välkomnar den prövning som IVO nu gör”
Östersunds kommun har beslutat att inte tillåta att anhöriga anställs som personliga assistenter. Beslutet motiveras med att assistansberättigade ibland inte tillåts bestämma över sin assistans eller inte kan larma om något är fel. FUB har kritiserat beslutet och IVO har inlett en granskning.
( sju kommentarer )

2019-02-12

Bengt ElménBengt Elmén, krönikör - "Reaktionära reformister"
Vad menar Reformisterna inom socialdemokratin med att de "kraftigt" vill öka antalet specialbostäder för funktionsvarierade? Det undrar Assistanskolls krönikör Bengt Elmén.
( två kommentarer )

2019-02-10

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nästa steg är lagändring mot domen om integritetsnära delar av grundläggande behov”
Den kommande lagändringen om sondmatning/andning måste agera mot att Försäkringskassan delar upp sondmatning i vad som är integritetsnära och inte. Pia Steensland vill även se ett förstatligande av personlig assistans.
( en kommentar )

2019-02-06

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Hur stor respekt ska man visa LSS-utredningen?
De som skrev LSS-utredningen visade inte respekt för funktionshinderrörelsen. Istället struntade man i våra åsikter, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( två kommentarer )

2019-02-04

Brittisk funktionshinder­forskare varnar för LSS-utredningen
Kommuner i Storbritannien har sparat in på personlig assistans efter finanskrisen 2009. I ett reportage från Studio Ett varnar brittiska forskare för att ersätta personlig assistans med kommunalt stöd.
( en kommentar )

2019-02-01

Lena HallengrenLena Hallengren, Socialminister – ”Rätten till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning ska återställas”
Vilka åtgärder har vidtagits för att skyndsamt säkerställa att andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov? Den frågan fick Socialminister Lena Hallengren i en interpellation från Pia Steensland, Kristdemokraterna.

2019-01-29

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - LSS utredningen har ett ”staten vet bäst” perspektiv
LSS-utredningen vill öka statens makt på bekostnad av individen. En ny utredning bör agera mot integritetsnära hjälpbehov och 65-årsgränsen, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( sex kommentarer )

2019-01-28

Försäkrings­kassan - "Det mesta tyder på att minskningen fortsätter"
I oktober ökade antalet assistansberättigade med 60 personer i Försäkringskassans statistik. Enligt Magdalena Kubien, statistiker på Försäkringskassan, berodde det på att antalet beräknades på ett nytt sätt så att något fler kom in i redovisningssystemet.

BrukarorganisationernaBrukarorganisationer sågar LSS-utredningen och ställer krav på regeringen
Assistanskoll har frågat 10 brukarorganisationer om hur de ser på LSS-utredningens förslag och vad de nu förväntar sig av regeringen och assistansöverenskommelsen med Centern och Liberalerna.
( två kommentarer )

2019-01-24

Drygt 75 % väljer en privat assistans­anordnare
Drygt 75 procent av alla assistansberättigade hade i dec 2018 valt ett en privat assistansanordnare. Knappt 21 % valde kommunen och 3 % var egna arbetsgivare för sina assistenter.
( fem kommentarer )

2019-01-22

SR analyserar den politiska utvecklingen i assistans­frågan
SR-podden "Det politiska spelet" analyserar LSS-utredningen och den politiska utvecklingen i assistansfrågan.
( två kommentarer )

2019-01-21

Stefan LöfvenStefan Löfven - "Den som har rätt till personlig assistans ska få det"
S+MP regeringen har en överenskommelse med Centern och Liberalerna om personlig assistans. I regeringsförklaringen sade Stefan Löfven bland annat att rätten för assistans för tillsyn ska stärkas. Lena Hallengren blir Socialminister och den fortsatt ansvarige för LSS och personlig assistans. 
( nio kommentarer )

2019-01-17

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Vi ska tillbaka till 2015 års nivå, när neddragningarna började”
Skrotad LSS–utredning. En ny parlamentarisk assistansutredning där Liberalerna är drivande i att skriva direktiven. Omprövning av de som förlorat sin assistans efter 2015 när lagändringar för andning/sondmatning införts. Förstatligande av assistansen. Det är enligt Bengt Eliasson målsättningen i överenskommelsen mellan S+L+C+MP.
( sju kommentarer )

2019-01-14

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”LSS-Utredningen är gjord i och präglad av en annan tidsdebatt”
LSS-utredningen har en förvrängd syn på assistans som präglas av tiden i slutet av 2015 med en absurd fuskdebatt. Mikael Klein tror inte att den kommer att antas idag men varnar för att förslagen kan tas upp om några år av en annan regering med en annan syn på assistans.
( en kommentar )

2019-01-12

Två assistans­förslag i regerings­förhandlingarna
Just nu ligger två assistansförslag på bordet i regeringsförhandlingarna. Om Centern och Liberalerna stödjer en S+Mp regering tillsätts en ny utredning 2019 som bland annat ska säkra rätten till assistans vid tillsynsbehov. Om de stödjer en M+KD regering ska staten ta över LSS och ”åtgärda allvarliga brister”.
( tre kommentarer )

2019-01-11

Öppen bokLSS-utredningens slutliga förslag presenterades
LSS-utredningen föreslår tex statligt huvudmannaskap, borttagen assistans för barn under 16 år och psykiskt funktionshindrade. Införande av en schablon på 15 timmar dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter.
( 14 kommentarer )

2019-01-10

händer som skriverLSS-utredningen presenteras 15:00 den 10 januari
Utredaren Gunilla Malmborg presenterar förslagen i LSS-utredningen på en pressträff som kan följas via regeringens hemsida.
( sex kommentarer )

2018

2018-12-31

Johanna Mattsson30 000 kr i avgift för att söka tillstånd som assistans­anordnare
Från 1 januari tas det ut en avgift för att söka tillstånd att bedriva personlig assistans. I en tillståndsansökan krävs nu att den sökande har insikt, är lämplig och har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet.
( en kommentar )

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Ställs LSS på sin spets 2019?
Nora Eklövs önskningar inför 2019 är att LSS-utredningens förslag slängs i papperskorgen och att hon får tillbaka sin assistans på riktigt.
( en kommentar )

2018-12-19

”Det hade kunna blivit stora reformer av assistans och LSS”
Genomförda lagändringar mot HFD-domar till 1 juni 2019, förstatligande av personlig assistans. Skrotad LSS-utredning och tillsättning av en ny parlamentarisk utredning. Det kunde enligt en anonym källa blivit verklighet i en överenskommelse som fanns mellan S + L + C + Mp innan förhandlingarna avbröts.
( fyra kommentarer )

2018-12-18

Stefan PelcStefan Pelc, assistans­användare – ”Förlängd provanställning kan vara ett alternativ”
Stefan Pelc har mest tillsvidareanställda assistenter då han tycker det ger lägre personalomsättning och stabilitet. Han anser att det ska krävas mycket för att säga upp en assistent, men att det samtidigt behövs ett skydd för assistansanvändaren.
( sju kommentarer )

2018-12-14

Pia SteenslandViss satsning på assistans i M och KDs budgetreservation
Den antagna budgeten med en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna ger 350 miljoner mer än övergångsregeringen till assistansersättning för 2019. Detta för att finansiera lagändringar där sondmatning och andning räknas som grundläggande behov. Schablonbeloppet höjs med 1,5 % till 299,80 för 2019.
( en kommentar )

Vad en 15 timmmars schablon skulle innebära...
Ifa har låtit mer än 20 assistansanvändare berätta om hur deras liv skulle påverkas av att det infördes en 15-timmarsschablon för andra personliga behov.

2018-12-12

Henrik PetrénHenrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Grymt att avsluta pågående och fungerande insatser”
Att mindre pengar skulle betalas ut när anhöriga är assistenter är främmande för svensk arbetsrätt, säger Henrik Petrén. Och att assistans till barn skulle ersättas med kommunala insatser utan valfrihet vore grymt.
( tre kommentarer )

2018-12-10

Bild på bokenAntologi om forskning
Läs bidrag från 21 forskare i boken "Forskning om personlig assistans - en antologi".

2018-12-09

Kristina HenschenKristina Henschen och Julia Blomberg, Musikhjälpen – ”Vi gillar inte heller välgörenhet”
Kristina Henschen, Radiohjälpen och Julia Blomberg, SR, värjer sig mot kritik från delar av funktionshinderrörelsen. De menar tvärtom att Musikhjälpen handlar om mänskliga rättigheter.
( en kommentar )

2018-12-02

riksdagenHöstens riksdags­motioner om personlig assistans
Flera partier och riksdagsledamöter motionerar om ingripa mot tex domar som begränsat rätten till personlig assistans. Liberalerna vill dessutom utreda åldersgränsen.
( två kommentarer )

mynthögVad riksdags­partierna budgeterar till assistans 2019
För budgetåret 2019 lägger övergångsregeringen 24,5 miljarder på assistansersättning. Moderaterna och Centern lägger lika mycket. Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lägger mer.
( en kommentar )

2018-11-30

Assistans är frihetLandsomfattande demonstrationer den 3 december
Nu på måndag genomförs landsomfattande demonstrationer mot försämringarna av personlig assistans.
( en kommentar )

2018-11-26

LSS-utredningen blir klar först den 10 januari 2019
LSS-utredningen kommer att överlämnas till regeringen den 10 januari istället för den 15 december. Det sker av praktiska skäl enligt Jens Petersen på regeringskansliet.
( fyra kommentarer )

Carina Ståhl HerrstedtCarina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – ”Det vi hittills sett av LSS-utredningen är ett katastrofalt svek”
Integritetsnära delar av grundläggande behov, liksom andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Lagändringar för att uppnå detta bör genomföras snarast, säger Carina Ståhl Herrstedt.
( åtta kommentarer )

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Begränsa inte vår makt över våra liv
Det andra utläckta utkastet från LSS-utredningen kom som ett slag i magen säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( två kommentarer )

2018-11-22

Åsa LindhagenÅsa Lindhagen, Miljöpartiet – ”Jag förstår oron över utläckta förslag i LSS-utredningen”
Även Miljöpartiet vill nu se lagändringar för grundläggande behov, för tex sondmatning och andning. Partiets nye funktionshinderpolitiska talesperson Åsa Lindhagen säger att det i grunden handlar om mänskliga rättigheter.  
( sju kommentarer )

2018-11-16

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Krönikör - Katastrof om läckta förslag från LSS-utredningen förverkligas
Assistansen kommer att likna förbättrad hemtjänst om de förslag som nyligen läckte ut från LSS-utredningen förverkligas. Det menar Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( nio kommentarer )

2018-11-15

mynthögSchablon­beloppet föreslås höjas med 1,5 % 2019
I övergångsbudgeten föreslås att schablonbeloppet för 2019 höjs med 1,5 % till 299,80 kr. I budgeten konstateras det att kostnaderna för assistansersättning minskat med 1,3 miljarder för budgetåret 2018. Huvudorsaken är att antalet assistansberättigade minskar.
( fem kommentarer )

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”LSS–utredningen kommer troligen inte att kunna användas”
Det behövs snabba lagändringar för att sondmatning, andning och integritetsnära behov åter ska räknas som grundläggande behov säger Bengt Eliasson. Han förkastar förslagen i det utläckta utkastet i LSS-utredningen och vill istället att en parlamentarisk utredning tillsätts.
( fem kommentarer )

2018-11-14

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Detta är förslag som begränsar rättigheter”
Det behövs lagändringar mot alla de HFD-domar som sedan 2009 begränsat rätten till personlig assistans, säger Maj Karlsson. Förslagen i det utläckta utkastet från LSS-utredningen anser hon tvärtom försämrar rätten till personlig assistans.
( två kommentarer )

2018-11-13

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Huvudsyftet är att staten ska få kontroll på kostnaderna”
Det andra utläckta utkastet från LSS-utredningen visar en vilja att kontrollera kostnader på bekostnad av individens valfrihet säger Anna Barsk Holmbom. Schablonen på 15 timmar för tex fritidsaktiviteter, träning och dagligt liv riskerar att drastiskt minska antalet beviljade assistanstimmar.
( fyra kommentarer )

2018-11-12

Per LodeniusPer Lodenius, Centerpartiet – ”Att barn under 16 år inte skulle kunna beviljas assistans är oacceptabelt”
Centerpartiet vill liksom Kristdemokraterna se snabba lagändringar där  tex sondmatning och andning åter räknas som grundläggande behov. Per Lodenius är också kritisk till utläckta förslag från LSS-utredningen.
( 11 kommentarer )

2018-11-08

Selina GriesserSelina Griesser – ”Sverige och Tyskland kan lära av varandra”
I Tyskland är personlig assistans öppen att söka för alla oavsett ålder och storlek på behovet, men du måste betala en stor del av din inkomst och förmögenhet. I Sverige urholkas systemet alltmer av begränsande rättspraxis. Selina Griesser har i ett mastersarbete jämfört Sveriges och Tysklands system och tycker att båda behöver reformeras men att de också kan lära av varandra.
( tre kommentarer )

2018-11-06

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Risk att oseriösa anordnare försöker tvångsplacera assistenter”
Det har en prislapp att kräva en starkare grund för att kunna säga upp en personlig assistent menar Anna Barsk Holmbom. Assistenter kan komma att tvångsplaceras där de inte är välkomna. Hon vill däremot att assistenter ska få veta vad skälet är för en uppsägning och få en möjlighet att ändra sig.
( två kommentarer )

Eva SchömerEva Schömer, forskare och arbetsrättsjurist – ”Det bör krävas en tydligare grund för att säga upp en personlig assistent”
Det ska krävas ett skäl för att säga upp en assistent om det saknas förtroende från den assistansberättigade. Det säger Eva Schömer som anser att man bör skapa ett mellanting mellan hur det ser ut idag och vad som står om saklig grund i LAS, Lagen om anställningsskydd.
( tre kommentarer )

2018-11-01

Antalet assistans­berättigade nu 14 468
I september 2018 hade 14 468 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskningen pågår månad för månad och antalet är nu 1 711 färre jämfört med okt 2015. 
( tre kommentarer )

Brukarrörelsen kräver ny LSS-utredning
Funktionsrätt Sverige, DHR, Lika Unika och Ifa m.fl. kräver på SVD Debatt en ny LSS-utredning, som tar hänsyn till FN:s funktionshinderkonvention och Barnkonventionen.
( 11 kommentarer )

2018-10-30

Pia SteenslandPia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nu behövs det snabba lagändringar”
LSS-utredningen sägs överväga att barn förlorar rätten till assistans och att enbart praktiska hjälpbehov skulle ge rätt till assistans. Detta vore förödande säger Pia Steensland som tvärtom vill se snabba lagändringar där tex andning och sondmatning blir en självklar del av grundläggande behov.
( nio kommentarer )

2018-10-25

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Okunniga arbetsgivare största risken för arbetsmiljön”
LSS ger inte assistansberättigade självbestämmande över allt och Arbetsmiljölagen ger inte de anställda rätt i allt, säger Anna Barsk Holmbom, rådgivare på ABH-utbildning. Det krävs stora kunskaper hos arbetsgivaren för att hitta lösningar som passar alla parter.
( två kommentarer )

2018-10-22

Eva SchömerEva Schömer, forskare och arbetsrättsjurist – ”Ett problem är att arbetsgivaren ofta inte är synlig på arbetsplatsen”
Skriftliga arbetsbeskrivningar och regelbundna träffar med arbetsgivaren i hemmet, är ett sätt att skapa bra arbetsmiljö, anser Eva Schömer. Assistenten ska göra vad den assistansberättigade gjort om denne inte haft en funktionsnedsättning, förutsatt att det inte är farligt eller olagligt. Då kan det ingå att sköta katten, klippa gräset eller byta olja på bilen.

2018-10-17

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - ”Tärande att hela tiden få sitt människovärde ifrågasatt”
Nästan alla som ifrågasätter dagens rättighetslagstiftning för personlig assistans tillhör 60-talsgenerationen, säger Jonas Franksson. Han menar att de tillhör en mellangeneration - för unga för att se hur illa det var före LSS och för gamla för att ta rättigheterna för givna.
( åtta kommentarer )

2018-10-15

Bild på FörsäkringskassanVeronica Söderholm, Försäkrings­kassan – ”Vi vet inte längre hur schablon­beloppet bör fördelas på olika kostnads­slag”
Försäkringskassan tar bort de allmänna råden om hur mycket som ska gå till tex löner/lönebikostnader eller assistansomkostnader. Samtidigt kan ett beviljat högre timbelopp, för de som har efterskottsbetalning, nu fördelas över en avstämningsperiod.

2018-10-12

Personer som skriverAndra utläckta utkastet från LSS-utredningen
Statligt huvudmannaskap. Personlig assistans ska inte ges till barn under 16 år. En schablon på 15 tim/vecka för vissa andra personliga behov. Lägre schablonbelopp när anhöriga arbetar som assistenter. Assistanskoll har läst delar av ett andra utkast från LSS-utredningen som ska vara klar 15 dec 2018. Läs huvudpunkterna och citat från utkastet.
( 34 kommentarer )

2018-10-11

Brukarrörelsen avslöjar LSS-utredningens nya förslag
Barn under 16 år ska inte längre beviljas personlig assistans. En schablon på max 15 timmar i veckan för dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter. Detta kommer LSS-utredningen att föreslå trots nyligen slopade besparingsdirektiv. Det framgår av en artikel i SVD där den samlade brukarrrörelsen säger att förslagen är ett brott mot FN-konventionen.
( 14 kommentarer )

2018-10-10

JOnas FrnkssonJonas Franksson, STIL - ”Järnaxeln mellan Socialdemokraterna och Moderaterna är bruten”
Jonas Franksson är positiv till valresultatet och hur den politiska debatten om personlig assistans utvecklades i valrörelsen. Mest nöjd är han med att järnaxeln mellan (S) och (M) är bruten.
( två kommentarer )

2018-10-08

Fredrik BoreliusVårdföretag­arna, KFO och IfA kritiska till att uppgifter om tillstånd måste begäras ut från IVO
Att uppgifter om assistansanordnares tillstånd nu måste begäras ut från IVO, är ett steg tillbaka i utvecklingen, säger Sophie Karlsson, IfA. Henrik Petrén, KFO, menar att det försvårar för assistansanvändarna att välja anordnare. Fredrik Borelius, Vårdföretagarna, anser att det skadar assistansbranschen.

2018-10-07

Johanna MattssonJohanna Mattsson, IVO – ”Den vanligaste orsaken till indraget tillstånd var ekonomisk misskötsamhet”
Hittills i år har bara 15 av 84 nyansökningar om att bedriva assistans godkänts. Förra året förlorade 16 assistansföretag sitt tillstånd vid en särskild granskning. Vid årsskiftet avgiftsbeläggs ansökningarna och fler tillståndskrav införs, säger Johanna Mattsson, avdelningsutredare på IVO.
( en kommentar )

2018-09-30

Ingrid RydellIngrid Rydell, IVO – ”Assistans­berättigade får nu begära ut uppgifter om assistans­anordnare i vårt tillståndsregister”
Sedan i somras visas inte uppgifter om anordnares LSS-tillstånd direkt på nätet. Ingrid Rydell kan inte svara på när detta kommer att ske igen. Assistansberättigade inte har lagstöd för direktåtkomst till uppgifter i IVO:s register.
( en kommentar )

2018-09-26

Margareta PerssonMargareta Persson, författare – ”När barn inte får assistans aborteras fler foster med funktionsnedsättningar”
Margareta Persson är för fri abort. Men hon anser att det inte är samma sak att abortera ett foster för att det har en funktionsnedsättning som att abortera för att man inte vill ha ett barn vid en viss tidpunkt.
( fyra kommentarer )

2018-09-22

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige – ”Lagändringar för grundläggande behov kan göras före LSS-utredningen”
Nästa regering bör snabbt införa lagändringar för bedömningen av grundläggande behov. Detta kan göras innan LSS–utredningen är klar anser Mikael Klein. Han är samtidigt kritisk till debattörer i media som angriper LSS utan att ge egna lösningar.
( fem kommentarer )

2018-09-21

Assistans­utredningen föreslog redan 1995 kraftiga besparingar
Slopad assistans för barn under 16 år, rätt till assistans först vid behov över 40 timmar/vecka. Det var förslag från Assistansutredningen 1995 som aldrig genomfördes. Läs utredningen och jämför med dagens LSS-utredning vars läckta utkast tidigare i år föreslog tex borttagen assistans för barn under 12 år och personer över 80 år.
( tre kommentarer )

2018-09-17

Lars LööwLars Lööw, statlig utredare – ”Jag hoppas utredningen kan bidra till att lösa eventuella konflikter”
Krockar assistansberättigades självbestämmande med assistenters arbetsmiljö? Ska assistenter ha formell utbildning eller ska de utbildas av den assistansberättigade? Var går gränsen för assistenters arbetsuppgifter? Det är några saker som Lars Lööw ska titta på i regeringens översyn av yrket personlig assistent.
( fem kommentarer )

2018-09-13

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Partiernas agerande kommer nu att visa var de står”
Vad partierna lovat innan valet saknar betydelse om deras agerande inte svarar upp till vad de utlovat. Deras agerande kommer nu att visa hur de ser på LSS, säger Sophie Karlsson.
( två kommentarer )

2018-09-07

Partiernas syn på personlig assistans för nyanlända granskas
Vänsterpartiet och F! vill utöka rättigheter till personlig assistans för nyanlända. Moderaterna vill minska den. DRW, Disabled refugees Welcome har ställt frågor till alla riksdagspartier och FI! om rättigheter för nyanlända med funktionsvariation.

Bengt EliassonManifestation för assistans på Sergels torg - ”LSS-utredningen bortom all räddning”
Bengt Eliasson (L) flaggade för att tillsätta en helt ny LSS-utredning om Liberalerna kommer i regeringsställning. Direktiven till den pågående utredningen är ”helt enkelt” för dåliga, sade han.
( två kommentarer )

2018-09-04

Hanna KauppiAlmedalen 2018 - Ja och nej frågor väckte frustration hos politikerna
Välviljan var stor bland de samlade riksdagspolitikerna. Som brukligt ett valår ville alla värna assistansen.
( två kommentarer )

2018-09-03

Riksdagspartiernas logotyperVad säger riksdags­partierna efter Socialdemokraternas assistans­löften?
Mer pengar, statligt huvudmannskap, lagändringar för grundläggande behov, en blocköverskridande överenskommelse. Läs vad riksdagspartierna lovar för personlig assistans inför riksdagsvalet.
( tio kommentarer )

Gudrun SchymanDebatt: Fi - Alla familjer har rätt att leva tillsammans
Rättigheterna i LSS är grunden i en frihetsreform som ska stärkas och utvecklas. Barnhem som nu etableras ska avvecklas. Det säger Gudrun Schyman med flera från Feministiskt initiativ.
( tre kommentarer )

2018-08-31

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Stödinsatserna måste vara individuella
Nora Eklöv beskriver hur hon under Almedalsveckan får besked från Förvaltningsrätten om sin personliga assistans.

2018-08-30

Lena HallengrenSocialdemokraterna lovar mer pengar, lagändringar och mer statlig assistans
Efter SVT-dokumentären ”Striden om assistansen” lovar nu Socialdemokraterna lagändringar och att det kan behövas mer än 1,5 miljarder till personlig assistans. Bengt Westerberg fd partiledare i Liberalerna frågar sig dock om denna omsvängning inför valet verkligen är trovärdig.
( fyra kommentarer )

2018-08-29

Anders LindbergAnders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Widar Andersson dyker upp som en politisk fossil”
Widar Anderssons ifrågasättande av rättighetslagstiftningen i LSS är en del av större auktoritär idéströmning i samhället menar Anders Lindberg.
( fyra kommentarer )

2018-08-27

SVT - "Funktionshindrade barn tvingas flytta till barnboenden"
SVTs frågor till riksdagspartierna visar att alla partier utom S vill ha ett statligt huvudmannaskap. SVT avslöjar samtidigt att det nu byggs boenden till barn som inte kan bo kvar hemma hos sin familj. Se debatt om detta i Aktuellt mellan Lena Hallengren och Annie Lööf.
( tre kommentarer )

2018-08-20

SVT dokumentär - "Striden om assistansen"
Se SVT:s dokumentär om tvååriga Matilda och hennes föräldrars kamp för Matildas assistans. Vi får följa det politiska spelet kring assistansen, där regeringen 2015 gav direktiv om att antalet assistanstimmar skulle minska.
( fem kommentarer )

Antalet assistans­berättigade snart 14 500
I juli 2018 hade 14 522 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskningen pågår stadigt månad för månad och antalet är nu 1 657 färre jämfört med okt 2015.
( tre kommentarer )

2018-08-17

Bengt ElménBengt Elmén, krönikör - "Jag vågar inte rösta på S"
Vad är egentligen det socialdemokratiska partiets hållning gentemot personlig assistans och LSS? Bengt Elmén skräms av Widar Andersson som i en ledarartikel ifrågasätter dagens assistanskostnader.
( fyra kommentarer )

2018-08-16

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Vilken regering är bäst för assistansens framtid?
Snart är det val. Vilka regeringsalternativ gynnar personlig assistans? Vilka gynnar inte personlig assistans? Kring detta resonerar vår krönikör Thomas Juneborg.
( sju kommentarer )

2018-08-14

Lill HultmanLill Hultman, Fil.Dr. – ”Många handläggare var frustrerade av att se behov de inte kunde bevilja assistans för”
Prejudicerande domar och rättsfall styr allt mer bedömningarna av personlig assistans. Därefter söker handläggarna svar hos sig själva eller kollegor om vad som är rimligt. Istället borde handläggarna söka svar hos den sökande säger Lill Hultman som intervjuat kommunala handläggare.
( tre kommentarer )

2018-08-06

Micael Kallin i angrepp på assistans­ersättningen
Antalet assistanstimmar skulle kunna begränsas till högst 70 per person och vecka. Är det rimligt att ge assistans för att tex klippa gräset vid lantstället. Det är frågor nationalekonomen och journalisten Micael Kallin diskuterar i en essä i tidskriften Kvartal. I slutet av artikeln finns en rättelse av Micael Kallin då han anser att hans essä citerats felaktigt i denna artikel.
( tio kommentarer )

2018-07-31

Regeringen tillsätter utredning om assistenters arbetsförhållanden
En särskild utredare ska fram till 15 januari 2020 utreda personliga assistenters arbetsförhållanden. I direktiven sägs att det finns problem i form av otydliga arbetsuppgifter och osäkerhet i arbetsledning samt brister i självbestämmande och personalens kompetens.
( nio kommentarer )

2018-07-23

Camilla Waltersson GrönvallAlmedalen 2018 - ”Varför ska man rösta på Socialdemokraterna eller Moderaterna?”
I en debatt i Almedalen sade Camilla Waltersson Grönvall (M) att Lena Hallengren (S) ”vände och vred på sig som en mask” när hon försökte undgå ansvar för den politik regeringen fört under mandatperioden. Å andra sidan hade hon själv mycket stora problem med att försvara moderaternas förslag på skattesänkningar.
( sju kommentarer )

2018-07-17

Sophie KarlssonAlmedalen 2018 - ”Professionalisering går rakt emot tanken på att vi själva ska få välja hur vi ska leva”
Kommunal föreslår i en ny rapport att assistansyrket ska professionaliseras och att det ska krävas utbildning för att bli personlig assistent. På ett seminarium i Almedalen mötte förslaget starkt motstånd både från arbetsgivarsidan och från IfA.
( fem kommentarer )

2018-07-12

Niklas Altermark i Almedalen 2018Almedalen 2018 – ”Istället för att skyffla skuld mellan varandra borde det ingjutas lite ryggrad i debatten”
Niklas Altermarks inledning på Almedalens första seminarium om LSS var en hård kritik mot regeringen. Han sade att signaler från regeringen har påverkat Försäkringskassan till en hårdare rättspraxis och att de ”lanserat” fusket som förklaringen till assistansens kostnadsutveckling.
( åtta kommentarer )

2018-07-06

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Rösträtten är inte självklar
Många demokratiska länder nekar personer med psykiska funktionsnedsättningar rätten att rösta, och även i Sverige finns det brister, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.
( en kommentar )

2018-07-04

Hård assistans­debatt i Opinion Live i Almedalen
Igår debatterade ansvarige minister Lena Hallengren, fd liberala partiledaren Bengt Westerberg och assistansanvändaren Annika Taesler i Opinion Live. Deltog gjorde också den liberala debattören Kajsa Dovstad som väckte uppmärksamhet genom att vilja avskaffa LSS som rättighetslagstiftning.
( sex kommentarer )

2018-07-03

Cecilia BlanckKFO presenterar lagförslag som återställer personlig assistans
KFO visar i en skuggproposition en lagändring i LSS 9a § 1 som upphäver effekterna av fyra domar från Högsta Förvaltningsdomstolen. Syftet är att återställa rättsläget i personlig assistans till hur det var före 2009.
( tre kommentarer )

2018-06-30

Jamie BollingJamie Bolling, Disabled Refugees Welcome - ”Moderaternas förslag försämrar integrationen”
Moderaterna vill höja kraven för vissa nyanlända med funktionsnedsättningar för att få tillgång till bidrag och förmåner som till exempel personlig assistans. Detta riskerar att försämra möjligheten att integration anser Jamie Bolling, projektledare för Disabled Refugees Welcome, DRW.
( en kommentar )

2018-06-27

Jan LIndholmJan Lindholm, Miljöpartiet - ”Mycket tuffare att sitta i regeringen än att vara i opposition”
I en öppenhjärtig intervju tillbakavisar Jan Lindholm, Miljöpartiet, den kritik i assistansfrågan som riktats mot partiet under mandatperioden. Han anser att Miljöpartiet ägnat sig åt skademinimering genom att få Socialdemokraterna att backa.
( 11 kommentarer )

2018-06-24

riksdagspartierna samt FIRiksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistans­koll
Assistanskoll har inför riksdagsvalet ställt 20 frågor till riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ.
( fem kommentarer )

2018-06-18

LIll HultmanLill Hultman, Fil. Dr. – ”Ungdomarna upplever att deras självbestämmande ifrågasätts av besparingarna”
Lill Hultman har studerat ungdomars upplevelser av assistansbedömningar. Hon fann att många inte kände sig delaktiga, de led av att bara tala om vad de inte kan och upplevde att de måste visa sig från sin värsta sida för att få det stöd de behöver.
( en kommentar )

2018-06-17

Mikael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige - ”Begränsningar av anhörigassistans kan ge en återgång till institutioner”
Funktionsrätt Sverige anser att de problem som finns med anhörigassistans kan lösas bäst med en upprustning av andra LSS-insatser. De säger i ett ställningstagande, tillsammans likaunika med flera, att inskränkningar av möjligheterna till anhörigassistans skulle få mycket olyckliga följder.
( tre kommentarer )

2018-06-14

Hanna KauppiHanna Kauppi, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Politiska beslut avgör om mångfalden av assistans­anordnare ska finnas kvar”
I en medlemsundersökning med 189 assistansanordnare ser drygt en fjärdedel en risk för avveckling det närmaste året. Anordnarna pressas enligt Hanna Kauppi av låg uppräkning av schablonbeloppet och försenade utbetalningar av assistansersättning.
( en kommentar )

2018-06-13

Margareta PerssonMargareta Persson, författare – ”Samhällen med framtidstro har en bättre syn på personer med funktionsnedsättning ”
Människosynen gentemot personer med funktions-nedsättning har gått upp och ner. 1920-40-talet var en mörk tid med steriliseringar och avskiljande från samhället. Införandet av LSS 1994 var kulmen på en positiv tid som redan hunnit vända till det sämre.
( sex kommentarer )

2018-06-08

Lena Hallengren och Bengt ElménLena Hallengren intervjuas av Bengt Elmén
Se inspelningarna av Bengt Elméns intervjuer av Barn, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren om visstidsanställningar, HFD-domar, LSS-utredningen och regleringsbrev till Försäkringskassan.

2018-06-07

KU kritiserar regeringen för regleringsbrev
"Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar" uppmanade regeringen Försäkringskassan i 2016 års regleringsbrev. Riksdagens konstitutionsutskott, KU, säger nu att formuleringar av detta slag riskerar att leda till felaktiga bedömningar i enskilda ärenden.

Emma RönströmEmma Rönström, Allmänna ombudet för socialförsäkringen – ”Vi arbetar för att vara så objektiva som möjligt”
Allmänna Ombudet överklagar beslut från Försäkringskassan men har ingen egen åsikt om vad utfallet borde vara. Överklagandena görs för att lösa olösta rättsfrågor, säger Emma Rönström. Hon håller inte med om att allmänna ombudet har en agenda att driva fram en hårdare rättspraxis.
( två kommentarer )

2018-06-06

Forskning om personlig assistans
Vilken forskning finns det om personlig assistans? Det diskuterades vid ett seminarium arrangerat av Arbetsgivarföreningen KFO den 5 juni.

2018-06-01

”S och M är två cementblock i rummet”
Riksdagsdebatten ”Rättsläget för personlig assistans” som begärts av kristdemokraterna blev en fortsatt massiv kritik från V, L, KD, C och SD mot regeringens hantering av assistansfrågan.
( tre kommentarer )

2018-05-28

Jessica Smaaland#iam stories - berättelser om personlig assistans
#iam stories är namnet på en ny rörelse som STIL och JAG genomför tillsammans. Olika assistansanvändare berättar på offentliga platser om betydelsen av personlig assistans i sina liv. På fredagen genomförde de sin första manifestation, på Stockholms Central.

2018-05-21

Försäkrings­kassan JK-anmäls för sin tolkning av HFD-dom
Kritiken mot Försäkringskassans tolkning av Högsta Förvaltningsdomstolens dom om sondmatning blir allt hårdare. RBU JK-anmäler nu Försäkringskassan för domstolstrots.
( tre kommentarer )

riksdagenSe riksdags­debatt om personlig assistans
KL 11:00 idag den 21 maj har riksdagen en debatt om rättsläget i personlig assistans. Debatten har begärts av Kristdemokraterna. Från regeringen deltar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Alla blir förlorare när grupper ställs mot varandra
Assistanskolls krönikör Nora Eklöv skriver om varför assistans behöver bli en fråga i valrörelsen och varför utsatta grupper inte får ställas mot varandra.
( sju kommentarer )

2018-05-20

mynthögLöneguiden för assistenter är uppdaterad
Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är nu uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2017 års lönenivåer. Gå in och jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige.

2018-05-18

Henrik PetrénHenrik Petren, RBU – ”Det finns en underliggande ström regeringen inte ändrat på”
Regeringen slopade precis besparingsdirektiven till LSS-utredningen. Samtidigt har över 1500 förlorat sin assistansersättning och 8 av 10 som söker får avslag. Försäkringskassan säger att ”andra personliga behov” måste vara kvalificerade för att beviljas. Detta har regeringen hittills inte agerat mot.
( två kommentarer )

2018-05-16

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Det är lång väg kvar innan assistans­reformen är säkrad
Om assistansreformens intentioner verkligen ska återupprättas krävs en rad åtgärder, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( två kommentarer )

2018-05-15

Henrik PetrénHenrik Petrén, RBU – ”Försäkrings­kassan verkar till varje pris leta efter sätt att inte bevilja assistans”
Det är obegripligt att Försäkringskassan hävdar att sondmatning och egenvård inte behöver vara integritetskänsligt och berättiga till personlig assistans. För Henrik Petrén är det självklart att HFD menar att Kammarrättsdomen gäller.
( två kommentarer )

2018-05-14

Lena HallengrenLena Hallengren, Barn, äldre och folkhälsominister – ”Allt talar för ett fortsatt delat huvudmannaskap”
Fortsatt delat huvudmannaskap mellan stat och kommun för personlig assistans. Ingen indragen assistans för barn under 12 år. Det är regeringens ambition enligt Lena Hallengren. Hon säger samtidigt att fler åtgärder för de som redan förlorat sin assistans nu får vänta tills LSS–utredningen är klar.
( nio kommentarer )

Eva NordqvistEva Nordqvist, rättschef, Försäkrings­kassan – ”Enligt HFD måste man i varje enskilt ärende bedöma i vilken utsträckning sondmatningen är integritetskänslig”
Försäkringskassan står fast vid att Högsta Förvaltningsdomstolens, HFD:s dom 682-17 enbart tar ställning till om sondmatning som ges i form av egenvård kan vara grundläggande behov. Domen tar inte ställning till om den hjälp som behövdes för att tillgodose behovet i det enskilda fallet var integritetskänslig, enligt Eva Nordqvist.

2018-05-11

Anna DunérAnna Dunér, professor i Socialt arbete, Göteborgs universitet – ”Anhörigassistenter ger en privat sfär att vila i”
Anhörigassistans ger ett flexibelt stöd som ges med kort varsel och assistansanvändaren slipper känna tacksamhet för oavlönat arbete. Men det finns samtidigt risk för beroenden om enbart anhöriga är assistenter. Det säger Anna Dunér som gjort något så ovanligt som att forska om anhörigassistans.
( två kommentarer )

2018-05-07

Antalet assistans­berättigade närmar sig 14 600
I april 2018 hade 14 638 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskningen pågår stadigt månad för månad och antalet är nu 1 541 färre jämfört med okt 2015.

2018-05-03

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå - ”Som att säga att HFD är inkompetent”
Mathias Blomberg anser tvärtemot Eva Nordqvist på Försäkringskassan att Högsta Förvaltningsdomstolens dom 682-17 innebär att aktiva delar av sondmatning är av integritetskänslig natur och berättigar till personlig assistans.
( två kommentarer )

2018-05-01

Anders LindbergReaktioner på slopade besparingsdirektiv
Brukarorganisationerna välkomnar beskedet om slopade besparingsdirektiv, men vill samtidigt se fler åtgärder. Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, säger att nästa steg är att de som förlorat sin assistans ska få den tillbaka.
( tre kommentarer )

Bengt WesterbergBengt Westerberg, Krönikör - "Det räcker inte att ta bort besparingsdirektiven"
Det är bra att regeringen tar bort besparingskraven på LSS-utredningen, men det räcker inte menar Bengt Westerberg. Det finns en rad brister i stödet från LSS, vilket kräver resurstillskott.
( åtta kommentarer )

2018-04-30

Lena HallengrenSparkraven på LSS-utredningen tas bort
Regeringen tar bort besparingskravet på LSS-utredningen och förlänger arbetstiden till den 15 december 2018. Utredningen ska dock hålla sig inom gällande kostnadsramar och inte föreslå kostnadsdrivande åtgärder.
( sju kommentarer )

2018-04-27

Ann Marie BeglerAnn-Marie Begler får sparken av regeringen
Regeringen meddelade idag att Ann Marie Begler avsätts som generaldirektör för Försäkringskassan. Ny tillförordnad generaldirektör blir Maria Hemström-Hemmingsson, tidigare generaldirektör på ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen.
( åtta kommentarer )

2018-04-25

SR-Ekot - Mp vill ta bort sparkrav i LSS-utredningen
SR-Ekot säger sig ha uppgifter om att Miljöpartiet vill ha ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen om att sparkraven ska tas bort. Regringen ska just nu förhandla om detta.

2018-04-24

Thomas HammarbergThomas Hammarberg, fd människorättskommissionär – ”Läckta LSS-utredningen återspeglade inte andan i FN-konventionen”
Den FN-kommitté som övervakar rättigheter för personer med funktionsnedsättning har i en text ingående beskrivit hur personlig assistans bör vara utformad. Thomas Hammarberg anser att texten bör påverka lagstiftningen i länder som ratificerat FN-konventionen.
( en kommentar )

2018-04-23

Eva NordqvistEva Nordqvist, Försäkrings­kassan – ”Egenvårdsinsatser som är grundläggande behov måste vara av tillräckligt kvalificerat slag för att berättiga till personlig assistans”
Näringstillförseln vid sondmatning kan nu vara ett grundläggande behov, om den utförs som egenvård, men den måste vara av tillräckligt kvalificerat slag, om det ska berättiga till personlig assistans. Detsamma gäller andra egenvårdsinsatser enligt Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.
( sju kommentarer )

2018-04-17

Karin FlycktKommunal assistans ersätter Assistans­ersättning
Antalet personer med kommunalt beviljad assistans var 4 900 i okt 2017, en ökning med 7,2 procent jämfört med året innan, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Antalet barn mellan 0-12 år ökar mest, med 22 procent eller 130 personer på ett år.
( en kommentar )

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – “All egenvård kan nu vara ett grundläggande behov”
All egenvård kan nu beviljas som grundläggande behov förutsatt att den är integritetsnära och kan inbegripas i något av de fem grundläggande behoven. Sondmatning är i sig integritetsnära och ingår nu i det grundläggande behovet “måltider”. Det är några följder av HFDs dom 682-17 om sondmatning.
( två kommentarer )

2018-04-16

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Nu kanske det blir möjligt för fler att komma över 20-timmarsgränsen och få assistans­ersättning”
De grundläggande behoven har blivit totalt kringskurna av alla domar och Försäkringskassans tolkning av dessa. Anna Barsk Holmbom säger sig vara förvånad att assistansersättning överhuvudtaget beviljats fram till idag.
( fyra kommentarer )

2018-04-13

Positiva reaktioner på HFD:s ställningstagande
RBU och Unga Rörelsehindrade välkomnar HFD:s dom om att sondmatning kan räknas som ett grundläggande behov. RBU anklagar dock Försäkringskassan för att ha brutit mot lagen. Försäkringskassan säger att de ska börja tillämpa HFD-domen och ger bilden av att de själva drivit på för att få ett förtydligande.
( en kommentar )

KlubbaHFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"
Idag kom domen många väntat på. Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD säger att sondmatning är en del av det grundläggande behovet Måltider. HFD säger att egenvård kan vara ett grundläggande behov.
( åtta kommentarer )

2018-04-12

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Försäkrings­kassan fortsätter driva att andra personliga behov ska vara kvalificerade”
Den senaste vägledningen för assistansersättning är uppdaterad med lagändringarna om avskaffade tvåårsprövningar och att väntetid, beredskap och tid mellan aktiviteter utanför hemmet ska kunna beviljas. Anna Barsk Holmbom, rådgivare på ABH-utbildning, oroas dock av att andra personliga behov ska vara kvalificerade för att beviljas.
( fyra kommentarer )

2018-04-11

Jonas FrankssonJonas Franksson – ”Tomas Agdalen anpassar sig efter systemet”
Jonas Franksson reagerar starkt på Tomas Agdalens tankar om att assistansen kommit bort från Independentliving tanken och borde begränsas till en mindre grupp personer.
( fem kommentarer )

2018-04-09

Lena HallengrenLena Hallengren - Spardirektiven till LSS-utredningen ligger i dagsläget fast
I en intervju för Hejaolika.se upprepar Barn, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren att direktiven till LSS-utredningen om att göra besperingar i dagsläget ligger fast. Hon säger att för mycket pengar gått till vinster i privata bolag och att varenda krona ska gå till assistans.
( åtta kommentarer )

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - ”Jag bävar för en uppgörelse mellan S och M i assistans­frågan”
Om de läckta förslagen i LSS-utredningen genomförs är knappt någon kvalificerad till assistans och de som vore det skulle inte få den att fungera anser Jonas Franksson. Han hoppas nu att assistansen blir en valfråga och att nya ministern Lena Hallengren ska innebära någon form av förändring.
( fyra kommentarer )

2018-04-07

Tre fjärdelar väljer en privat assistans­anordnare
75 procent av alla assistansberättigade hade i dec 2017 valt ett privat företag eller ett kooperativ. Samtidigt är rekordfå 1,6 procent (233 personer) egna arbetsgivare för sina assistenter.

2018-04-04

Sooz Romero och Jamie BollingDisabled Refugees Welcome - ”Stora brister på kunskap”
Alla medarbetare i det nya ILI-projektet "Disabled Refugees Welcome" har själva både utländsk härkomst och olika funktionsvariationer.
( en kommentar )

2018-03-31

Lagändringar som införs 1 april 2018
Tvåårsomprövningarna avskaffas tillfälligt. Assistans ska kunna ges för väntetid, beredskap och när en assistent behöver finnas till hands i väntan på att hjälp behövs i samband med en aktivitet utanför hemmet.
( fyra kommentarer )

2018-03-29

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Den undre gränsen för grundläggande behov ligger i praktiken på 7-10 timmar”
I HFD–domen 1057–17 sägs det att 3 timmar grundläggande behov/vecka inte räcker för att berättiga till kommunalt beviljad personlig assistans. Detta är första gången HFD tar ställning till den undre gränsen för att beviljas personlig assistans.
( två kommentarer )

2018-03-22

Tomas AgdalenTomas Agdalen, ISF - ”Assistansen har kommit ifrån Independent Living-tanken”
För att kunna fortsätta utveckla personlig assistans kan man behöva definiera vad personlig assistans egentligen är. Det menar Tomas Agdalen, ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.
( sex kommentarer )

2018-03-21

Lena HallengrenRegeringen föreslår nya lagändringar 1 juli 2018
Kommunerna ska var skyldiga att informera om rättigheterna i LSS till de som får avslag eller indrag av assistansersättning av Försäkringskassan. Ersättningen till personer med högre timbelopp ska kunna fördelas över en längre tidsperiod.
( tre kommentarer )

2018-03-20

Therese BäckmanTherese Bäckman, juris doktor, Göteborgs Universitet – ”Nya Förvaltningslagen kräver en motivering när ett assistans­beslut tidsbegränsas”
”Gynnande besluts negativa rättskraft”, är en rättslig princip som säger att ett myndighetsbeslut inte kan ändras till det negativa, om situationen är oförändrad. I sommar skrivs principen in i den nya Förvaltningslagen.

2018-03-15

Nora EklövNora Eklöv, krönikör - Assistans på blodigt allvar
Assistanskolls krönikör Nora Eklöv berättar om sitt assistanslösa liv och vilka konsekvenser det får i hennes vardag.
( fyra kommentarer )

2018-03-14

Peik GustafssonPeik Gustafsson, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri – ”Utvecklingen för mina patienter är mycket alarmerande”
Personer med autism och ADHD beviljas allt mindre personlig assistans. Utvecklingen har accelererat det senaste året, säger Peik Gustafsson. Försäkringskassan godkänner inte längre hans läkarintyg.

2018-03-12

Thomas JuneborgThomas Juneborg, krönikör - Var har barnperspektivet tagit vägen i LSS utredningen?
Barnperspektivet i LSS tycks vara bortglömt säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.
( fyra kommentarer )

Christina TallbergChristina Tallberg, Ordförande PRO – ”Vi får hoppas detta aldrig blir verklighet”
Det är åldersdiskriminering att personlig assistans skulle upphöra vid 80 års ålder säger PRO:s Ordförande Christina Tallberg. Hon anser även att personlig assistans borde kunna beviljas efter 65 års ålder.
( en kommentar )

2018-03-09

Gunilla Malmborg, LSS-utredare – ”Det här inte mina slutliga förslag”
Gunilla Malmborg beklagar att hennes interna arbetsutkast i LSS-utredningen blivit offentligt. Det skapar bara oro säger hon. Hon säger samtidigt att hon inte tänker lägga några förslag som försämrar för barn och att ett kommunalt huvudmannaskap för personlig assistans inte är någon självklarhet.
( fem kommentarer )

2018-03-08

Lena HallengrenLena Hallengren ersätter Åsa Regnér
Ny Barn, äldre och jämställdhetsminister blir Lena Hallengren, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Kalmar län. Lena Hallengren blir nu minister ansvarig för funktionshinderpolitik, LSS och personlig assistans. Läs också Assistanskolls intervju med Lena Hallengren inför valet 2014!
( två kommentarer )

2018-03-07

Åsa RegnérÅsa Regnér avgår
Barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér avgår. Hon har erbjudits arbete som vice chef för FN:s jämställdhetsorgan UN Women. Enligt SVT kommer statsminister Stefan Löfven imorgon (8 mars) att meddela vem hennes ersättare blir .

2018-03-05

logotyp för riksdagspartierna, FI samt regeringenLSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
Assistanskoll har ställt frågor till riksdagspartierna, FI och regeringen om det utkast till förslag från LSS-utredningen som blivit känt.
( 11 kommentarer )

2018-03-01

Bild på ISF-rapportenISF vill att IVO får lagstöd för att granska kvalitet på utförd assistans
Nu är det hög tid att också säkra att alla brukare får tillräckligt bra personlig assistans för pengarna säger utredaren Tomas Agdalen i en ny ISF-rapport. ISF vill att IVO ska få lagstöd för att kunna granska kvaliteten på ut­förd personlig assistans.
( tre kommentarer )

2018-02-28

1500 psykologer i upprop mot nedskärningarna i LSS
"Vi kan inte vara tysta längre". Ändra och förtydliga lagen, ändra regleringar och direktiv till Försäkringskassan och LSS-utredningen. Det säger 1500 psykologer i ett upprop på SVT-Opinion.
( två kommentarer )

RiksdagenDebatt och omröstning om lagändring idag
Tvåårsomprövningarna avskaffas och en assistent ska kunna finnas till hands i väntan på att hjälp behövs. Idag röstar och debatterar riksdagen om den av regeringen föreslagna lagändringen i LSS. Samtidigt görs många reservationer av partier som vill gå längre än regeringen.
( tre kommentarer )

2018-02-21

Stefan LöfvenStefan Löfven tar avstånd från delar av LSS-utredningens utkast
Det finns inga planer på att ta bort den personlig assistans för barn under 12 eller äldre över 80 säger statsminister Stefan Löfven enligt Dagens Nyheter och Expressen.
( 13 kommentarer )

2018-02-20

Aftonbladets ledarsida - "Känslokalla sossar struntar i LSS-barnen"
Tonen mot regeringen mot regeringen är hård efter att ett utkast till förslag från LSS-utredningen blivit känt. Eva Franchell på Aftonbladet skriver i en ledare att känslokalla sossar struntar i LSS-barnen.
( en kommentar )

Bengt WesterbergBengt Westerberg, Krönikör - "Farhågorna om LSS-utredningen på väg besannas"
Läs Bengt Westerbergs kommentarer till de tankar och förslag som för närvarande övervägs i LSS-utredningen.
( 17 kommentarer )

2018-02-19

MIkael KleinMikael Klein, Funktionsrätt Sverige - "Stig Svenssons ifrågasättande av LSS pekar mot regeringen"
Regeringens utredare av personlig assistans Stig Svensson har flera gånger, citerat oss felaktigt, säger Mikael Klein i en debattartikel på Assistanskoll. Men det är inte Svensson som ska avkrävas ansvar säger han, det är regeringen vars åsikter han agerar budbärare för.
( fem kommentarer )

Nils MuiznieksEuroparådets människorättskommissionär, Nils Muiznieks– ”Oroande trend av re-institutionalisering"
Sverige har en oroande trend med re-institutionalisering pga minskad statligt finansierad personlig assistans. Detta säger The Commissioner of human rights in Europe, Nils Muiznieks i en färsk rapport.
( fem kommentarer )

2018-02-17

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA – ”Detta är ett slag som vill döda assistans­reformen”
80-årsgränsen kommer att skörda offer bland äldre funktionshindrade och barns delaktighet i sina familjer undermineras om assistansen tas bort, säger Vilhelm Ekensteen som är chockad efter att ha läst LSS-utredningens förslag.
( tio kommentarer )

Personer som skriverFörsta utkastet från LSS-utredningen
Kommunalt huvudmannaskap. Personlig assistans ska inte ges till barn under 12 år, äldre över 80 år och personer med mindre än 20 timmar grundläggande behov. Assistanskoll har läst delar av ett första utkast från LSS-utredningen som ska vara klar 1 okt 2018.
( 31 kommentarer )

2018-02-16

Denise CressoDenise Cresso, initiativtagare till metoouppropet #Slutvillkorat – ”Neddragningar av personlig assistans ökar utsattheten ytterligare”
90 kvinnor med funktionsnedsättning vittnar om sexuella övergrepp i metoouppropet #Slutvillkorat. Denise Cresso, initiativtagare till uppropet, menar att metoo–uppropet #hjälpaintestjälpa för kvinnliga personliga assistenter är en del av samma problem.

2018-02-13

Antalet assistans­berättigade 14 800
I januari 2018 hade 14 803 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet minskar nu stadigt månad för månad och antalet har nu minskat med 1376 personer sedan okt 2015.
( en kommentar )

Henrik PetrénHenrik Petrén, RBU – ”Regeringen får inte lyckas begrava assistans­frågan i valrörelsen”
Den kommande lagändringen är ett steg i rätt riktning men långtifrån tillräckligt. Henrik Petrén, jurist och generalsekreterare i RBU, befarar att LSS-utredningen föreslår ett kommunalt huvudmannaskap och att regeringen vill undvika debatt om detta i valrörelsen.
( tre kommentarer )

2018-02-12

Den blinda rättvisanRekordmånga överklaganden 2017 för assistans­ersättning
2017 överklagades 923 assistansersättningsbeslut till Förvaltningsrätten. Det kan jämföras med 530 överklaganden året innan. Det visar statistik från Domstolsverket.
( tre kommentarer )

2018-02-08

Henrik PetrénHenrik Petrén, RBU – ”Fler borde, som Stig Svensson, säga öppet vad de tycker om rättighets­lagstiftningen”
Det är fel av Stig svensson att ange siffror för hur stort assistansfusket är när det i verkligheten saknas säkra siffor, menar Henrik Petrén, jurist och generalsekreterare i RBU. Han tycker däremot Stig Svenssons kritik av rättighetslagstiftningen i LSS ger möjlighet till en öppen debatt.
( åtta kommentarer )

2018-02-05

Per HermanrudPer Hermanrud, Kalla fakta – ”Det har blivit en rundgång där ingen är ansvarig för besparingarna i assistansen”
Att trumma ut en bild av omfattande fusk inför nedskärningar är en metod som använts i många länder, tex USA med bilden av så kallade Welfare Queens. Per Hermanrud på Kalla fakta ser ett demokratiskt problem när besparingar i assistansen inte görs utifrån lagändringar.
( fem kommentarer )

2018-02-02

Niklas AltermarkDN Debatt - "Inget vetenskapligt stöd för siffrorna om assistans­fusk"
Regeringen använder assistansfusket för att motivera generella besparingar som drabbar alla assistansberättigade. De uppskattningar av fuskets omfattning på upp till 10 % som cirkulerar i debatten saknar vetenskapligt stöd, skriver statsvetaren Niklas Altermark på DN Debatt.

2018-02-01

Thomas JuneborgThomas Juneborg sammanfattar utfrågning i Socialutskottet
Thomas Juneborg, assistansanvändare och talesperson i VIMPA ger sin bild av Socialutskottets utfrågning av politiker, myndigheter och brukarorganisationer om situationen i personlig assistans.

2018-01-27

Utfrågning om assistans i riksdagens socialutskott
Tisdagen den 30 januari 10-13 hade socialutskottet en öppen utfrågning om personlig assistans och effekterna av rättsutvecklingen. Bland talarna var politiker och experter, myndigheter och representanter från funktionshinderrörelsen. 
( fem kommentarer )

Stig SvenssonStig Svensson, utredare – ”Vi bedömer att det medvetna fusket minskat och nu ligger mellan 2 och 6 procent”
Det finns två världar inom assistansen idag som inte möts menar Stig Svensson, en liten mycket kriminell och en stor majoritet som sköter sig. Han beklagar att majoriteten nu känner sig utsatt men anser trots detta att tex anhörigassistans behöver begränsas till 50 timmar per vecka.
( 11 kommentarer )

2018-01-24

Stig SvenssonStig Svensson, utredare – ”Kostnads­utvecklingen drivs av hur rättighets­lagstiftningen är skriven”
Det är rättighetslagstiftningen som driver kostnadsutvecklingen genom att det saknas en gräns för vad assistans kan beviljas för och i vilken omfattning. Det anser Stig Svensson som just lämnat sin utredning till regeringen. Samtidigt anser han att assistansersättningens timbelopp behöver höjas mer, i takt med löneökningarna.
( tre kommentarer )

2018-01-23

Metoo-upprop för personliga assistenter
Så kom metoo även till personlig assistans. I Kommunalarbetaren har metoo-uppropet #hjälpaintestjälpa publicerats. Där berättar 17 assistenter om sexuella trakasserier.

2018-01-22

Kalla faktaKalla fakta i TV4 granskar assistans­krisen
Kalla fakta har i "Spelet om assistansen" granskat försäkringskassans och regeringens nya hårda linje mot de funktionsnedsatta. Reportaget granskar bland annat expertmetoden som använts för att bedöma omfattningen av fusk i personlig assistans.
( 15 kommentarer )

2018-01-17

Maria Kain, ISFMaria Kain, ISF - ”Assistansens kvalitet riskerar bli sämre av minskad lönsamhet”
Kvaliteten i assistansen kan komma att försämras om lönsamheten fortsätter att sjunka för assistansbolagen. Det riskerar även att ge konkurrensfördelar till oseriösa aktörer. Det menar ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, i sin senaste rapport om assistansmarknaden.
( en kommentar )

Stig Svensson och Åsa RegnérStatlig utredning om assistans­fusk klar
Ökningen av antalet assistanstimmar beror inte på privata anordnare utan på att det i lagtexten saknas begränsningar av de behov som kan assistans kan beviljas för. Brottsligheten har minskat sedan tillståndsprövningen infördes 2011, men risken för brottslighet är fortsatt stor, särskilt när anhöriga utför assistans. Det är några slutsatser av Stig Svensson.
( 17 kommentarer )

2018-01-13

Maj KarlssonMaj Karlsson Vänsterpartiet – ”Det fina med Sverige är generella system som ger alla en trygghet”
Idag kan även personer som är tillfälligt bosatta i Sverige söka assistansersättning och andra förmåner på Försäkringskassan. Moderaterna uttalat i sin budget att de vill ändra på detta. Maj Karlsson, vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet är mycket kritisk.

Moderaterna vill att enbart permanent bosatta och arbetande ska har rätt till assistans­ersättning
Moderaterna skriver i sin budget för 2018 att de vill att enbart personer som har sjukpenninggrundande inkomst (SGI), permanent och varaktig bosättning eller medborgarskap och bosättning ska kunna söka assistansersättning.
( tre kommentarer )

2018-01-11

Bengt WesterbergBengt Westerberg, Krönikör - "Ros och ris till regeringen"
I en krönika varnar Bengt Westerberg för att det även efter regeringens aviserade lagändring kommer att vara mycket svårt att beviljas personlig assistans. Och de som har förlorat sin assistans får den inte tillbaka.
( tre kommentarer )

2018-01-08

Åsa RegnérLagrådsremiss om lagändringar 1 april
Idag kom regeringens lagrådsremiss. Från och med den 1 april i år föreslås avskaffade tvåårsomprövningar och att assistansersättning ska kunna ges för väntetid, beredskap och tid mellan aktiviteter. Reaktionerna från RBU och JAG är positiva men mycket återstår att åtgärda.

2018-01-03

Nästan 9 av 10 får avslag vid nyansökan av assistans­ersättning
Antalet avslag för de som sökte assistansersättning låg i juni 2017 på drygt 88 %. Utvecklingen beror enligt Försäkringskassan på domar från Högsta Förvaltningsdomstolen och på deras egen "kvalitetsutveckling".
( två kommentarer )

Skicka sidan till: